ECB eist meer vrouwen in top Europese banken

De hoofdzetel van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. ©AFP

Amper 8 procent van de Europese bank-CEO's is een vrouw en hooguit een vijfde van de managementfuncties in de belangrijkste financiële instellingen wordt bekleed door vrouwen. De banken moeten zich dringend meer inspannen om die situatie recht te trekken, klinkt het in Frankfurt.

De Europese regelgeving verplicht banken om een diversiteitsbeleid te voeren. Maar minder dan twee derde van de Europese financiële instellingen doet dat ook, zeggen Frank Elderson en Elisabeth McCaul, respectievelijk directeur en lid van de raad van toezicht van de belangrijkste bankentoezichthouder van de eurozone.

In een blogpost op de website van de Europese Centrale Bank laten de twee verstaan dat Frankfurt de banken nog meer zal aansporen om werk te maken van diversiteit aan de top. Om die reden heeft de ECB ook het draaiboek aangepast voor de zogenaamde 'fit and proper'-controles om na te gaan of kandidaat-bestuurders en managers wel geschikt zijn om aan de slag te gaan in een financiële instelling.

Diversiteitstoets

'Om te bepalen of het management geschikt is om een bank te leiden werd tot dusver gekeken of er voldoende algemene kennis, ervaring en talent aanwezig was. Vanaf nu zal de ECB ook nauwgezet bekijken of er genoeg genderdiversiteit in de bestuurskamers is', zeggen Elderson en McCaul.

Als blijkt dat een bank de diversiteitstoets van de ECB niet doorstaat, komt Frankfurt met aanbevelingen om de situatie recht te trekken. Maar als blijkt dat een instelling de richtlijnen rond diversiteit manifest naast zich neerlegt, kan de ECB mogelijk zwaardere verplichtingen opleggen.

Hoe diverser het bestuur van een bank is in Europa, hoe transparanter, evenwichtiger en robuuster de beslissingprocessen.
Frank Elderson en Elisabeth McCaul
Directeur en lid raad van toezicht ECB

De twee ECB-verantwoordelijken wijzen erop dat meer diversiteit in het management de banken duidelijke voordelen kan opleveren. 'Hoe diverser het bestuur van een bank is in Europa, hoe transparanter, evenwichtiger en robuuster de beslissingsprocessen. Daarom is de kans ook groter dat die bank efficiënter, veerkrachtiger en winstgevender is.'

Weinig CEO's in België

Ook in de Belgische bankwereld blijft diversiteit nog altijd een belangrijk werkpunt. Nochtans is meer dan de helft - 52 procent - van de werknemers in de financiële sector in ons land een vrouw, leren de recentste cijfers van de bankenkoepel Febelfin. Maar in de praktijk stoten vrouwen moeilijk door naar hogere managementlagen. Bij de managers in de middenkaders is 45 procent een vrouw, maar voor directiefuncties is dat nog maar 28 procent.

Het aantal vrouwelijke bank-CEO's in België is ook letterlijk op één hand te tellen: Ludivine Pilate (Puilaetco), Leen Van den Neste (VDK Bank), Lieve Mostrey (Euroclear) en Kim Van Esbroeck (Aion Bank).

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud