'ECB moet zich voorbereiden op digitale euro'

De ECB in Frankfurt ©EPA

De ECB moet zich voorbereiden op de eventuele invoering van een digitale euro, zegt ECB-voorzitster Christine Lagarde. De instelling bracht alvast een rapport uit over de digitale euro en directielid Fabio Panetta legde in een blogpost uit waarom zo'n digitale munt van belang kan zijn.

Een digitale euro zou de goede kanten van de euro moeten overnemen: een kosteloze toegang tot een eenvoudig, alom aanvaard, risicovrij en betrouwbaar betaalmiddel. In een aantal scenario's is een digitale euro zelfs noodzakelijk. Panetta vermeldt in een blogpost situaties waarbij mensen niet langer de voorkeur geven aan betalingen met cash, of extreme gebeurtenissen zoals natuurrampen of pandemieën, wanneer andere betaalsystemen niet langer werken.

Veilig

Net zoals bankbiljetten zouden digitale euro's de bezitters ervan een rechtstreekse claim geven op de centrale bank, waardoor ze veiliger zijn dan gelijk welke deposito bij een gewone bank.

Bovendien kunnen ze rechtstreeks worden overgemaakt aan andere gebruikers, online of via bluetooth en prepaidkaarten, zonder langs het banksysteem te passeren. In een rapport zegt de ECB dat deposito's in digitale euro's waarschijnlijk begrensd zullen zijn en minstens gedeeltelijk onderworpen zijn aan de ECB-depositorente die momenteel min 0,5 procent bedraagt. In het ideale geval zouden zo'n deposito's worden aangeboden door de privésector eerder dan enkel door de ECB.

De digitale euro zou ook de innovatie bevorderen voor retailbetalingen en mooi samengaan met innoverende digitale markten. De euro zou er aantrekkelijker mee worden op de internationale markten en zo het Europese financiële systeem versterken, aldus Panetta. Bij dat alles zou de digitale euro cash niet vervangen maar complementair zijn.

Een digitale euro zou een bescherming bieden tegen digitale betaalmiddelen van buiten de eurozone, gecontroleerd door buitenlandse overheden of privépartijen. Als zo'n betaalmiddelen de overhand krijgen, zou dat problematisch zijn voor de regelgeving en een bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit en zelfs voor de monetaire en financiële soevereiniteit van de eurozone.

Een digitale euro zou een bescherming bieden tegen digitale betaalmiddelen van buiten de eurozone, gecontroleerd door buitenlandse overheden of privépartijen.

Terrorisme en privacy

De digitale euro zou ook de strijd vergemakkelijken tegen witwassen en het financieren van terrorisme. Tegelijk geeft Panetta toe dat er ook uitdagingen zijn. Hij vermeldt het recht op privacy. 'We zullen die kwesties moeten oplossen bij het ontwikkelen van functionele en technologische designs', aldus het directielid. Sommigen vrezen ook dat een digitale euro bankactiviteit zou kunnen bemoeilijken of instabiliteit kan creëren bij financiële onrust. 'Een goed design moet een antwoord kunnen bieden op die risico's', aldus Panetta.

De blogpost verwijst naar een studie die de ECB vrijdag uitbracht, Report on a Digital Euro. Die vormt de basis voor een openbare consultatie die op 12 oktober begint. De ECB bundelde alvast informatie op haar webstek. Tegelijk lopen er gedurende zes maand 'experimenten' waarbij experten vande ECB en de nationale banken van de eurozone betrokken zijn. Dat zonder vooruit te lopen op een uiteindelijke beslissing, aldus de ECB. Tegen de lente van volgend jaar wordt beslist of er een onderzoeksfase komt met het oog op het ontwikkelen van een 'minimum viable product', een soort 'eerste versie' van een digitale euro.

China en Facebook

De instelling volgt daarmee de Chinese centrale bank, die volop experimenteert met een digitale munt. De Zweedse Riksbank probeert al een aantal maanden de e-krona uit. De Amerikaanse Federal Reserve, de Bank of Japan en de Bank of England tonen zich terughoudend.

De centrale bankiers werden vorig jaar opgeschrikt door de aankondiging van Facebook dat het een eigen munt zou lanceren, de libra, waarvan de waarde zou gekoppeld zijn aan een korf van officiële munten. Inmiddels paste Facebook zijn plannen aan. De munt zou nu worden verbonden aan individuele nationale munten en onder de controle staan van internationale toezichthouders.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud