Eigenaar Merit Capital weg na ontdekking valse documenten*

Henry Gabay, de eigenaar van Merit Capital, geflankeerd door de twee CEO's Paul Reynolds (rechts) en Jan De Coninck (links). ©Wouter Van Vooren

Voorzitter en eigenaar Henry Gabay, een CEO en de CFO zijn opgestapt bij het Antwerpse beurshuis Merit Capital. Hun ontslag komt er nadat valse contracten werden gevonden. Merit Capital start een intern onderzoek en wil zijn naam zuiveren.

De bom is ontploft bij het Antwerpse beurshuis Merit Capital, dat ruim 1,5 miljard euro van gefortuneerde Belgen beheert. Na het vertrek van co-CEO Paul Reynolds hebben nu ook voorzitter en eigenaar Henry Gabay en CFO Amit Haria zich teruggetrokken uit het management en het bestuur. Daarmee zijn in één klap de drie sleutelfiguren van de eigenaar van Merrit Capital, het Londense Duet, vertrokken bij het beurshuis.

Het vertrek van co-CEO Reynolds werd eerder deze week nog omschreven als een beslissing om persoonlijke redenen. Dat nu ook de voorzitter en de CFO zich terugtrekken, toont aan dat er meer aan de hand is. Merit Capital zegt dat de vacante plaatsen in het directiecomité en het bestuur ingevuld worden na overleg met de Nationale Bank. Jan Gysels, een voormalige KBC-bankier, wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter.

377 miljoen
Valse transacties
In de jaarrekeningen van H2O staan voor 377 miljoen euro valse transacties 'met Merit Capital' vermeld.

De ontslagen volgen op berichten over bizarre transacties tussen Merit Capital en de Londense fondsbeheerder H2O, die door de Franse regulator aan de ketting werd gelegd. Merit Capital heeft steeds die transacties ontkend. De Nationale Bank heeft het dossier van nabij gevolgd. Zeer recent werden er valse contracten op naam van Merit Capital ontdekt. De toezichthouder heeft daarop met de raad van bestuur van Merit Capital gesproken.

Naam zuiveren

Het gaat om een raamcontract om bepaalde transacties te doen en verschillende gelieerde documenten. Die contracten zijn vals, want ze waren niet toegelaten en niet goedgekeurd door de raad van bestuur van Merit Capital. In de jaarrekeningen van H2O staan voor 377 miljoen euro aan transacties 'met Merit Capital' vermeld.

'Merit Capital is een intern onderzoek gestart en zal de nodige juridische stappen zetten om zijn naam te zuiveren', zegt CEO Jan De Coninck, die momenteel nog de het enige lid van het directiecomité is. 'Onze naam is misbruikt. We weten nog niet precies door wie en waarom, maar we zullen dat tot op het bot uitzoeken.'

Merit Capital is een intern onderzoek gestart en zal de nodige juridische stappen zetten om zijn naam te zuiveren.
Jan De Coninck
CEO Merit Capital

Voor alle duidelijkheid: er is geen enkel euro van Merit Capital verdwenen. Er is ook geen enkele verdachte transactie gedaan op de rekeningen van het beurshuis of zijn klanten.

De contracten gingen over zogenaamde repo's of buy-and-sell-backoperaties. Eenvoudig gezegd zijn dat contracten waarmee partijen overeenkomen iets te verkopen en nadien terug te kopen voor een gelijkaardige prijs. Met die contracten kon het in nauwe schoentjes geraakte H20 voor 377 miljoen euro aan dubieuze activa van de balans van zijn fondsen houden. Dankzij de repo's werden ze 'tijdelijk geparkeerd' bij Merit Capital.

Windhorst

Die verborgen activa zouden vooral rommelobligaties zijn van de omstreden Duitse financier Lars Windhorst, waaronder schuldpapier van het lingeriebedrijf La Perla, dat virtueel failliet lijkt.

Officieel klinkt het bij Merit Capital dat de wijzigingen er komen om het vertrouwen te herstellen en een onafhankelijk onderzoek mogelijk te maken. De vraag is wie de valse contracten heeft opgesteld en waarom. Mensen van H2O? Een gelieerde broker? Iemand bij Merit Capital of Duet? Dat de drie mensen van Duet plots ontslag nemen, is volgens kenners een teken aan de wand.

Door hun ontslag vermijden de drie alvast dat de Nationale Bank in de loop van het onderzoek hun zogenaamde Fit & Proper-status zou kunnen intrekken. Directieleden en bestuurders moeten een grondig geschiktheidsonderzoek ondergaan vooraleer ze kunnen worden benoemd. Eenmaal iemand niet Fit & Proper verklaard is, betekent dat de facto het einde van diens carrière in de financiële sector.

Gabay

Duet, een groep die via Hongkongse holdings eigendom is van Gabay, kocht twee jaar geleden een meerderheidsbelang in Merit Capital, dat toen het 'blauwe fabriekje' werd genoemd door de aanwezigheid van liberale families in het kapitaal.

Gabay, die in Londen woont, maar de Zwitserse nationaliteit heeft, kwam deze zomer internationaal in het nieuws toen hij een tijdlang werd aangehouden in Frankrijk. Dat gebeurde na een Duits aanhoudingsbevel in een onderzoek naar dividendfraude, het zogenaamde Cum-Ex-schandaal. De zakenman werd tegengehouden op de luchthaven van Toulon op vraag van de Duitse politie. Hij werd evenwel na verhoor vrijgelaten. Gabay verklaarde dat hij niets met de zaak te maken heeft en volgens Duet werd hij niet beschuldigd van enig misdrijf.

Enkele jaren voordien bereikte Gabay een schikking in de Verenigde Staten. Hij betaalde toen 1 miljoen dollar na een onderzoek van de regulator NFA over het overtreden van de regels door zijn bedrijf Duet Asset Management. De NFA had toen allerlei niet-toegestane leningen gevonden waarmee fondsen van Duet niet-toegestane leningen toekenden aan persoonlijke vehikels van Gabay.

De zakenman, die geen schuld bekende, noemde die constructies 'swaps' of 'risk participation agreements'. Volgens de NFA bevoordeelden ze eerder de persoonlijke belangen van Gabay dan die van de investeerders.

*Bij dit artikel ontvingen wij volgend recht van antwoord:

De krant De Tijd publiceerde afgelopen weekend een artikel met de titel "Eigenaar Merit Capital weg na valse documenten", en noemt de heer Henry Gabay als eigenaar. Een dergelijke titel suggereert sterk dat de heer Henry Gabay verantwoordelijk zou zijn voor valse documenten, en later in het artikel wordt vermeld dat het "volgens kenners een teken aan de wand" is.

Waar gaat dit over? In de jaarrekeningen van het bedrijf H2O (niet gerelateerd aan Merit Capital en aan de heer Henry Gabay) wordt Merit Capital genoemd. Volgens de heer Henry Gabay hebben er geen transacties plaatsgevonden tussen Merit Capital en H2O, aangezien een andere partij (ook niet gerelateerd) deze transacties met H2O heeft bevestigd. Er kunnen problemen zijn binnen H2O, en dit wordt onderzocht.

Daarom moet de volgende rechtzetting plaatsvinden: De heer Henry Gabay is op geen enkele wijze of vorm verantwoordelijk voor het vervalsen van enig document en heeft om die reden geen ontslag genomen als directeur. De heer Henry Gabay heeft enkel op dit moment ontslag genomen op eigen initiatief als bestuurder, en als voorzitter van de raad van bestuur van Merit Capital.

De heer Henry Gabay werkt intussen samen met de raad van bestuur en het managementteam van Merit Capital en de Belgische regelgevende instantie NBB. De heer Henry Gabay is niet "weg", maar hij wil niet geassocieerd worden met de tendentieuze berichtgeving in de krant.

De krant is erop gericht om de reputatie van de heer Henry Gabay aan te tasten. De krant blijft herhalen dat de heer Henry Gabay door de Franse politie is tegengehouden voor verhoor in een andere en niet gerelateerde zaak (de Duitse Cum-Ex zaak), terwijl de heer Henry Gabay daarna vrijwillig naar Duitsland is gegaan om te worden gehoord en er hem nooit iets ten laste is gelegd. Bovendien is de verklaring van de krant dat de heer Henry Gabay 1 miljoen USD heeft betaald aan de regelgevende instantie NFA in de VS niet correct. De heer Henry Gabay heeft nooit klachten of boetes van de NFA persoonlijk ontvangen. Duet Asset Management stemde ermee in om een geschil te beslechten, zonder erkenning of ontkenning. Duet Asset Management heeft nooit één beleggersklacht gehad en is sinds januari 2020 inactief.

In dat licht is de publicatie van dit recht op antwoord noodzakelijk.

De realiteit is dat Merit Capital een uitstekende track record heeft voor haar investeerders sinds de komst van de heer Henry Gabay als eigenaar en als voorzitter van de raad van bestuur.

19 oktober 2020, Mr. Henry Gabay

Het publiceren van dit recht op antwoord impliceert geenszins dat De Tijd akkoord gaat met deze argumenten. Het artikel van 17 okt baseert zich op het feit dat de documenten die de transacties tussen H20 en Merit Capital moeten verantwoorden, vals zijn. Tegelijk zijn de drie vertegenwoordigers van de hoofdaandeelhouder in de raad van bestuur opgestapt. Voorts zijn alle documenten over de schikking van 1 miljoen dollar met de NFA over het overtreden van de regels door Duet Asset Management te vinden op www.nfa.futures.org . Henry Gabay was op dat moment CEO van Duet Asset Management. De heer Gabay is volgens het Britse Companies House een persoon met significante controle over Duet Asset Management met 75 procent of meer van de aandelen en stemrechten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud