‘Er bestaat geen bewijs voor grote Arco-misleiding’

Het Belfius-proces wordt in het vroegere NAVO-hoofdkwartier gehouden. ©BELGA

Zowel Belfius als de Belgische overheid haalde donderdag alles uit te kast om aan te tonen dat ze de gedupeerde beleggers in Arco niet hebben misleid. ‘We speelden onze rol als tussenpartij’, klinkt het bij Belfius, terwijl België zegt dat het enkel als ‘brandweerman’ optrad tijdens de financiële crisis.

Belfius en de Belgische overheid kwamen donderdag aan het woord in de zaak die 2.172 coöperanten zijn begonnen rond Arco, de investeringsmaatschappij van de christelijke arbeidersbeweging die in 2011 over de kop ging na de val van Dexia. De coöperanten, bijgestaan door het adviesbureau Deminor, stellen dat ze in de jaren voor dat debacle werden misleid door Arco, Arco-topvrouw Francine Swiggers, de staat en Belfius.

Wat met vroegere Arco-voordelen?

Als de rechter beslist de contracten tussen Arco en zijn coöperanten nietig te verklaren, kan een aantal gedupeerde beleggers voor een onaangename verrassingen komen staan, zeiden de Belfius-advocaten donderdag. Aan de Arco-aandelen kleefden tal van van voordelen, zoals een lagere rentevoet voor woningleningen en kortingen bij tal van ondernemingen, van stookolieleveranciers tot mediabedrijven.
'Als de nietigheid wordt uitgesproken, keert men terug naar de situatie in het verleden, alsof de overeenkomst nooit heeft bestaan', zegt Belfius-advocaat Dominique Blommaert. 'Voor sommige coöperanten weegt het verlies van pakweg 2.000 of 3.000 euro niet op tegen het jaarlijkse voordeel dat ze hebben gepuurd uit de Arco-aandelen.'

Belfius’ voorganger Bacob wordt ervan beticht jarenlang Arco-effecten op een agressieve manier te hebben verkocht zonder op de risico’s te wijzen. De Belgische overheid krijgt het verwijt dat ze Arco tijdens de bankencrisis dwong in te tekenen op een kapitaalverhoging bij het zwalpende Dexia. België zou ook te lang de illusie in stand hebben gehouden dat een staatswaarborg en later een Plan B mogelijk waren.

USSR-periode

Maar door te praten over ‘de Grote Misleiding’ doet het Deminor-kamp aan stemmingmakerij, reageerde Belius-advocaat Dominique Blommaert. ‘Het is een boude uitspraak, die me doet denken aan de leuzes uit de USSR-periode.'

De staatsbank stelt zich vragen bij de manier waarop Deminor tracht te bewijzen dat Bacob klanten om de tuin heeft geleid. ‘De eisers doen niet de minste poging om aan te tonen dat Belfius schuldig is aan kunstgrepen.'

Blommaert haalde een rondvraag door de mangel die Deminor had georganiseerd onder zijn coöperanten . ‘Eigen beweringen zijn geen bewijs. Helaas is dit de rode draad in dit dossier.’ Om de roekeloosheid van Bacob te illustreren werd vorige week aangehaald dat de groep had geïnvesteerd in een bank uit Chicago. ‘In werkelijkheid ging het om een investering in een Luxemburgse dochter van die groep. Die werd midden jaren 90 verkocht met winst.'

Geen homogene groep

De Belfius-advocaten wijzen er net als Arco vorige week ook op dat het niet om een homogene groep coöperanten gaat. Voor iedere coöperant zou individueel moeten worden aangetoond dat ze om de tuin werden geleid door Belfius. ‘Wij zien geen bewijs ten aanzien van Belfius', zei Blommaert.

De eisers doen niet de minste poging om aan te tonen dat Belfius schuldig is aan kunstgrepen.
Dominique Blommaert
advocaat Belfius

Ook Sébastien Ryelandt, de advocaat van de Belgische staat, trok de bewijslast van Deminor in twijfel. De staat zou Arco kort tijdens de crisis van 2008 onder druk hebben gezet om in ruil voor een staatsgarantie voor 350 miljoen euro deel te nemen aan een kapitaalverhoging bij Dexia. ‘Maar geen enkel stuk toont aan dat de deelname van Arco aan die kapitaalverhoging voorwaardelijk was.’ Ryelandt benadrukt dat overheidsgarantie moest worden uitgewerkt op een acuut crisismoment. ‘Bij de concrete uitwerking bleek snel dat staatssteun een aandachtspunt ging worden. Maar het was niet zo dat het toen al duidelijk was dat de regeling onwettig was.’

De Belgische staat kwam tussen als brandweer, en nu verwijt men haar dat ze het huis niet heeft kunnen heropbouwen.
Dorothée Vermeiren
Advocate Belgische staat

Net zoals Belfius benadrukt de Belgische staat dat de gebeurtenissen van toen niet door de bril van nu mogen worden bekeken. ‘Niemand had een kristallen bol', stelde advocate Dorothée Vermeiren. ‘De modale Belg zag de crisis niet aankomen, net zomin als de banken of de staat. De Belgische staat kwam tussen als brandweer, en nu verwijt men haar dat ze het huis niet weer heeft kunnen opbouwen. Maar het is niet door de Belgische staat dat Dexia en Arco in de problemen zijn gekomen.’

Daarmee wordt de bal teruggekaatst richting Arco en Arco-topvrouw Swiggers. Haar advocaten pleiten vrijdag.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud