'Er wordt niet geraakt aan de cao of aan de lonen'

De vakbonden bij KBC zeggen in een eerste reactie op de aankondigingen van KBC van maandag over zijn nieuwe structuur en strategie dat het 'uiterst belangrijk' is dat de nieuwe strategie geen afbreuk doet aan de lopende cao rond tewerkstelling en werkzekerheid tot eind 2013 en dat er niet wordt geraakt aan de loon- en arbeidsvoorwaarden.

'Uiteraard is het te vroeg om de precieze impact te kunnen inschatten op de organisatie en per afgeleide de betrokken medewerkers. Via het sociaal overleg zullen wij dan ook vragen naar meer precisering, en in functie hiervan voorstellen formuleren naar bijsturing en begeleidende maatregelen', melden de bonden in een mededeling.

'De werknemersorganisaties zijn bereid om, zoals in het verleden, dit gesprek kritisch maar constructief te voeren in het belang van de medewerkers en een factor van stabiliteit te vormen binnen KBC', voegen ze eraan toe.

'In het andere geval behouden zij zich, eveneens in het belang van de medewerkers, het recht voor hun verantwoordelijkheid te nemen met alle middelen die tot hun beschikking staan. Het moet immers duidelijk zijn dat, weliswaar wetende dat ook de werknemers baat hebben bij een rendabel en performant bedrijf en de economische toestand op zijn zachtst gezegd zorgelijk blijft, de belangen van alle belanghebbende partijen evenwichtig moeten worden ingevuld. De werknemersorganisaties binnen KBC zullen hierin dan ook ten volle hun rol spelen', waarschuwen ze.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud