Europa: 'Stresstests voor banken moeten strenger'

De ECB en de nationale centrale banken speelden een prominente rol bij het opstellen van de stresstests, zegt de Rekenkamer. Terwijl dat eigenlijk de taak is van een andere bankenwaakhond, de EBA. ©BELGAIMAGE

De Europese Rekenkamer meent dat de Europese banken niet streng genoeg tegen het licht werden gehouden in de meest recente stresstests voor de sector.

Die tests werden na de financiële crisis ingevoerd om na te gaan of de belangrijkste banken van Europa wel voldoende bestand zijn tegen mogelijke nieuwe schokken. Aan de meest recente test, die dateert van de herfst van vorig jaar, namen 48 banken uit de EU en Noorwegen mee.

De Belgische banken KBC  en Belfius scoorden toen goed. BNP Paribas  - de Franse moeder van BNP Paribas Fortis - en het Nederlandse ING  haalden ook de drempel, al lag hun score wel iets lager.

Te milde scenario's

De gesimuleerde schokken waren lichter dan die tijdens de financiële crisis van 2008.
europese rekenkamer

De Europese Rekenkamer, de instelling die toeziet op de financiën van de Europese Unie, blijkt nu bedenkingen te hebben bij de manier waarop dat tweejaarlijkse bankenexamen werd afgenomen. In een nieuw verslag stelt de Rekenkamer dat de Europese Bankautoriteit (EBA), die de stresstests in goede banen moet leiden, strenger had moeten optreden. 

Om na te gaan hoe schokbestendig de Europese banken zijn, stelt de EBA een aantal crisisscenario's op. Denk daarbij aan een zware recessie, een beurscrash of een situatie waarbij klanten massaal hun vertrouwen in hun bank opzeggen. Maar de gesimuleerde schokken waren lichter dan die tijdens de financiële crisis van 2008, stelt de Rekenkamer nu. 

Te weinig middelen

De onderzoekers stellen zich ook vragen bij de geografische spreiding van de banken die werden gecontroleerd. Vooral de grootste spelers werden opgenomen in de steekproef, en die bevinden zich voornamelijk in Noord- en West-Europa. Door bij het opstellen van de tests alleen naar de omvang van de banken te kijken, werden instellingen uit landen met zwakkere bankenstelsels uitgesloten, klinkt het. 

Tegelijk meent de Rekenkamer dat de EBA te veel op nationale centrale banken vertrouwde bij het ontwerp en de uitvoering van de tests. 'In combinatie met het beperkte vermogen van de EBA om het proces van de stresstest te controleren, haar beperkte middelen en haar complexe bestuursregels was dat niet bevorderlijk voor de waarborging van vergelijkbare, objectieve en betrouwbare resultaten voor banken in verschillende lidstaten.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect