Forse winstdaling voor Van Lanschot

(Foto: ANP). ©ANP

De Nederlandse private bank Van Lanschot, die ook actief is in België, heeft haar winst over de eerste jaarhelft fors zien dalen. De moeilijke financiële markten en de zwakke economie wegen op de cijfers.

Van Lanschot zette over de eerste zes maanden van het jaar een nettoresultaat neer van 5,7 miljoen euro tegen 42,8 miljoen een jaar eerder. Dat is slechter dan de analisten hadden verwacht. Het overschot zonder eenmalige elementen was met 16 miljoen wel in lijn met de marktverwachting, maar ook dat cijfer ligt 63 procent lager dan in 2011.

De winst daalde door lagere inkomsten uit operationele activiteiten, eenmalige lasten en meer waardeverminderingen. Zo zag Van Lanschot door de economische malaise de kredietvoorzieningen oplopen. Het gaat vooral om verhogingen van bestaande voorzieningen.

Positief is wel dat de uitvoering van het eerder aangekondigde saneringsprogramma op koers zit en dat de liquiditeit en solvabiliteit sterk blijven. In het eerste halfjaar verdwenen 101 banen (omgerekend naar voltijdsen). Van Lanschot zegt goed op weg te zijn om het kostenniveau te verlagen naar circa 380 miljoen euro. 

Daar staat dan weer tegenover dat de beheerde activa groeiden, maar de deposito's namen met 1,2 miljard euro af. Bij Van Lanschot België bedroeg de uitstroom circa 200 miljoen euro, waarvan ruim 150 miljoen betrekking had op enkele grote institutionele cliënten. 'Hier is sprake van een seizoenspatroon: een aantal van deze cliënten reserveert op jaarbasis middelen, waarbij de jaarlijkse opname in de eerste helft van het jaar plaatsvindt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud