FSMA-simulator voor spaarrekeningen

Vanaf 31 januari wordt via de nieuwe portaalsite van de financiële toezichthouder FSMA een simulator voor spaarrekeningen voor het publiek toegankelijk. Zo kunnen consumenten de verschillende spaarrekeningen die bij de financiële instellingen beschikbaar zijn, met elkaar vergelijken.

De FSMA heeft het protocol over de opstart van de simulator op haar website gepubliceerd. Het protocol beschrijft de algemene werking van dit instrument en somt onder andere de gegevens op die de financiële consument moet invoeren om een vergelijkende lijst van de beschikbare spaarrekeningen te kunnen krijgen. Ook legt het protocol aan de financiële instellingen uit hoe zij hun gegevens moeten overleggen en actualiseren.

De sectorfederatie Febelfin, die aan het protocol heeft meegewerkt, is de verbintenis aangegaan dat haar leden die gereglementeerde spaardeposito's aanbieden, uiterlijk op 15 januari op individuele basis tot het protocol zullen toetreden. De FSMA zal de lijst van instellingen die tot het protocol zijn toegetreden op haar website publiceren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud