Geens wil plan B voor Arco-coöperanten

Koen Geens ©Photo News

Minister van Financiën Koen Geens (CD&V) wil een 'alternatieve oplossing, die juridisch volledig sluitend is', voor de staatswaarborg voor de Arco-coöperanten in een toekomstig regeerakkoord laten opnemen, voor het geval de waarborg juridisch onderuit wordt gehaald. En om 'het politieke gemanipuleer' rond het dossier ongedaan te maken.

De minister van Financiën werd woensdagnamiddag in de Kamercommissie Financiën aan de tand gevoeld over het Arco-dossier door Peter Dedecker van N-VA. Na het antwoord, stuurde Geens ook een persbericht uit. Daarin gaf hij kort het antwoord weer, maar voegde hij er ook een opvallende politieke passage aan toe.

'Persoonlijk vind ik het met mijn partij noodzakelijk dat een alternatieve oplossing, die juridisch volledig sluitend is, wordt opgenomen in een toekomstig regeerakkoord voor het onwaarschijnlijke geval dat de waarborg alsnog ongedaan zou worden gemaakt door een definitieve gerechtelijke beslissing', luidt de passage.

Daarmee lijkt Geens de achterban van CD&V, die deels uit Arco-coöperanten bestaat, te willen sussen want in de aanloop naar de verkiezingen staat zijn partij onder druk in het dossier. Er zijn 780.000 Arco-coöperanten. Hij zegt ook dat 'sommige politieke partijen blijkbaar uit zijn op de vernietiging van de Arco-waarborg'. Maar: 'De Belgische regering zal de waarborg voor de Arco-coöperanten echter consequent blijven verdedigen totdat hij definitief gevalideerd is door de hoogste Belgische en Europese juridische instanties.'

Beu

Op de vraag of zijn voorstel er komt om electorale redenen zei Geens woensdag aan De Tijd dat 'je een partij die al jaren consequent aan haar standpunt vasthoudt, moeilijk ervan kan verdenken iets te doen om electorale redenen'.
 
Hij zegt wel dat hij het voorstel doet 'om een terugvalpositie te voorzien voor het onwaarschijnlijke geval dat de staatswaarborg het juridisch niet haalt'.
 

'Dan is het politieke gemanipuleer daarover gedaan want ik ben dat een beetje beu. Beu dat een partij (N-VA, red.) steevast schiet op de waarborg en tegelijk zegt dat ze meevoelt met de coöperanten. Men moet stoppen met te zwartepieten in dit dossier en het politiek uit te buiten. Ik vind niet dat men nog langer mag sollen met die coöperanten. Een vorige regering heeft een regeling beloofd en we moeten nu woord houden. We gaan daarvoor doen wat we kunnen. Ik wil vechten voor die waarborg.'  

Juridische analyse

Als teken van die vechtlust maakte Geens woensdag ook bekend dat hij bijkomend juridisch advies inwon in het dossier. Uit die juridische analyse blijkt dat 'een Europese beslissing over de verenigbaarheid met de staatssteunregels van de waarborg voor de Arco-coöperanten de waarborg niet op de helling kan zetten en dus een uitbetaling van deze coöperanten niet in de weg kan staan', aldus Geens.

Hij vervolgt de juridische analyse: 'Deze juridische analyse toont aan dat de beslissing van de Commissie enkel betrekking kan hebben op eventueel onregelmatige staatssteun ten gunste van de financiële coöperatieve vennootschappen, die in dat geval zou moeten worden teruggevorderd. De Europese staatssteunregels zijn daarentegen niet van toepassing op de waarborg voor particulieren zoals de spaarders. Uit rechtspraak van het Hof van Justitie volgt voorts dat het Europees recht niet de ongeldigverklaring van de garantieregeling voor de individuele coöperanten vereist omdat deze niet nodig en zelfs niet dienstig is om de concurrentieverstoring ten gunste van de financiële coöperaties ongedaan te maken.'

Geens lijkt overtuigd van zijn gelijk want hij laat ook weten dat als een beslissing van Europa de spaarders raakt 'wij ze zullen aanvechten voor het gerecht in Luxemburg'.

Timing

België maakte de extra juridische argumentatie op 18 maart, gisteren dus, over aan Europa nadat de Europese Commissie midden februari had laten weten dat ze overwoog het dossier over de Arco-waarborg toch al af te ronden, in tegenstelling tot eerdere indicaties dat ze zou wachten tot na de juridische beslissingen erover in ons land. België kon wel extra argumenten laten gelden.

N-VA heeft felle kritiek op die timing en op de aanpak van de regering. 'Hierdoor wordt de beslissing over de geldigheid van de staatswaarborg bewust over de verkiezingen heen getild. Men houdt de coöperanten doelbewust aan het lijntje met een staatswaarborg waarvan de meeste waarnemers de onhoudbaarheid erkennen. Een electorale strategie waar 800.000 eenvoudige mensen het slachtoffer van zijn,' aldus Peter Dedecker.

Het kabinet-Geens ontkent dat. 'Europa is meester over zijn timing. De minister zegt niet bang te zijn voor een beslissing van de Commissie en hoopt dat die er snel komt. Dat pleit tegen de stelling dat hij een beslissing wil uitstellen', zegt woordvoerster Davine Dujardin.   

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud