netto

Hoe veilig is uw tak 23-fonds?

De levensverzekeraar Private Insurer kreeg vorige donderdag een huiszoeking van het Brusselse gerecht naar aanleiding van problemen met tak 23-fondsen. Loopt u gevaar met uw tak 23-fonds?

Het Brusselse Private Insurer, dat vorig jaar in handen kwam van P&V, is een specialist in tak 23-producten. Dat zijn beleggingsfondsen die gekoppeld zijn aan een verzekeringscontract. De producten worden vooral gebruikt om aan vermogensplanning te doen of om fiscaal voordelig te beleggen. In België staan de fondsen volgens cijfers van sectorfederatie Assuralia in voor 44 miljard euro.

Het gros van de tak 23-producten die in België wordt aangeboden, belegt onderliggend in bancaire fondsen die streng gereglementeerd zijn.

De huiszoeking bij Private Insurer, dat een balanstotaal van 873 miljoen euro heeft, zou in het teken staan van enkele (oudere) verzekeringscontracten die onderliggend in exotische producten belegden en fout afliepen voor de belegger. P&V benadrukt dat de problemen dateren van voor de overname. ‘De onregelmatigheden die onderzocht worden, hebben op geen enkele manier betrekking op de portefeuille van de P&V-groep onder het merk Vivium of P&V’, luidt het.

Internationale fondsenhuizen

Maar hoe zit het met het tak 23-fonds dat u bij uw verzekeraar of makelaar heeft afgesloten? Tak 23-fondsen zijn in tegenstelling tot fondsen die u bij de bank koopt niet onderworpen aan spreidingsregels en aan toezicht door de toezichthouder. Toch belegt het gros van de tak 23-producten die in België wordt aangeboden onderliggend wel in de streng gereglementeerde bancaire fondsen die voldoen aan de Europese richtlijn UCITS. Vaak gaat het om fondsen van grote internationale fondsenhuizen. Met het tak 23-fonds koopt u dus een soort spiegelfonds van die gespreide fondsen.

Marktleider AG Insurance past bijvoorbeeld een multimanagementstructuur toe, wat betekent dat de tak 23-fondsen onderliggend beheerd worden door verschillende internationale fondsenhuizen. 'Wij hebben geen tak 23-fondsen die in illiquide producten of nichesegmenten beleggen', luidt het.

Er zijn echter ook verzekeraars die geen gebruik maken van externe fondsen en die hun tak 23-fondsen volledig intern beheren. Hoewel ook voor die fondsen doorgaans de spreidingsregels van bancaire fondsen worden toegepast, zijn ze daar niet toe verplicht. Dus is het opletten geblazen voor tak 23-producten waarvan de onderliggende beleggingen onvoldoende spreiding tonen.

Exotisch

Sinds 2014 is het wel verboden een tak 23-product aan niet-professionele beleggers aan te bieden dat rechtstreeks of onrechtstreeks belegt in een of meerdere niet-conventionele activa (zoals grondstoffen, kunstwerken en producten zoals wijn en whisky), omdat die activa worden beschouwd als te risicovol, illiquide en complex. Ook voor gestructureerde tak 23-verzekeringen bestaat een moratorium dat tot doel heeft te vermijden dat ‘bijzonder ingewikkelde producten’ aangeboden worden aan particuliere beleggers.

Los van het product zelf zijn de voorbije jaren ook de aanbieders zelf aan strengere gedragsregels onderworpen. ‘Zo gelden informatieverplichtingen die beleggers duidelijk moeten informeren over het product’, luidt het bij de sectorfederatie Assuralia. Daarnaast legt de zogenoemde IDD-richtlijn strikte regels op over beleggingsadvies om de belangen van de klanten beter te behartigen. Zo geldt een zorgplicht waarbij de aanbieder van tak 23-fondsen moet nagaan of het product volledig in het belang is van de klant en aan zijn risicoprofiel voldoet. De toezichthouder FSMA kan ad hoc controles over de zorgplicht uitvoeren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud