Hof van beroep snoeihard voor Jeroen Piqueur

Jeroen Piqueur. ©BELGA

Het Gentse hof van beroep hekelt onder meer dat het echtpaar Piqueur 'buitenmaats riant' leefde.

Het faillissement van Optima Bank mag dan al dateren van ruim drie jaar geleden, maar dat wil niet zeggen dat de juridische gevolgen van het debacle al achter de rug zijn. Er lopen nog tal van rechtszaken en ook het strafonderzoek is nog aan de gang.

In een van die rechtszaken viel donderdag mogelijk een definitief oordeel. Het gaat om het arrest van het hof van beroep van Gent over de garantiestelling van 20 miljoen euro die Jeroen Piqueur, de oprichter en gewezen sterke man van Optima, in 2014 aanging voor de bank.

Niet van de baan

De echtgenote van Piqueur, Benedicte Schumacher, vocht die garantie aan, maar beet in eerste aanleg in het zand. Zij en Piqueur gingen in beroep, maar kregen daar nu ook het deksel op de neus.

Daarmee is de kwestie niet van de baan. Er is nog cassatie mogelijk. Bovendien sprak in dit geval de familiekamer van het hof van beroep zich uit. Maar er loopt nog een tweede rechtszaak rond de 20 miljoen. Daar moet een andere kamer van het hof zich nog uitspreken, maar de behandeling van die zaak is pas gepland voor 2020. Waarschijnlijk zal het hof zich in dezelfde zin uitspreken, al valt een ander oordeel niet uit te sluiten.

Niet mals

In het arrest van donderdag valt vooral op dat de drie raadsheren van het hof absoluut niet mals zijn voor het echtpaar Piqueur. Het is voor zover bekend de eerste keer na de val van Optima dat ze formeel zo'n bolwassing krijgen.

Piqueur en Schumacher leefden/leven in een opgezette structuur van (participaties in) vennootschappen, waarbij op de meest disproportionele wijze voordelen in natura worden genoten.
Arrest hof van beroep

Het hof veegt niet alleen hun argumenten van tafel en oordeelt onder meer dat 'ze zichzelf op meerdere punten tegenspreken' en 'manifest falen in het nodige bewijs'. Schumacher moet ook het verwijt slikken dat ze 'mist spuit omtrent haar eigen vermogenssituatie', staat letterlijk in het arrest.

'Nodeloos naïef'

'Piqueur van zijn kant wil zich, tegen veel beter weten in, nodeloos naïef voordoen door zich te verschuilen achter een geheel van fiscale en andere constructies, opgezet in een kluwen van (participaties in) vennootschappen', krijgt ook hij een veeg uit de pan. 'Piqueur en Schumacher leefden/leven in een opgezette structuur van (participaties in) vennootschappen, waarbij op de meest disproportionele wijze voordelen in natura worden genoten', gaat de tekst verder.

Een bedrag van 20.000.000,00 euro is als het ware niets in verhouding tot de onwezenlijk riante levensstandaard van het gezin Piqueur-Schumacher.
Arrest hof van beroep

Het arrest hekelt ook de levensstijl van de Piqueurs. 'Of de buitenmaatse riante levensstandaard van het gezin Piqueur-Schumacher ook daadwerkelijk was/is gekoppeld aan persoonlijke eigendom/zakelijke rechten, was/is blijkbaar niet belangrijk voor het gezin Piqueur-Schumacher. Zij hebben zich immer en steeds buitenmaats riant opgehouden middels constructies en een structuur.'

Rolls-Royce

Het hof heeft het verder over 'zeer discutabele waardebepalingen allerhande' en verwijst naar het wagenpark van het echtpaar (een oldtimer Aston Martin, een Rolls-Royce Phantom en een Porsche Carrera GT) en het privéjacht.

'Een bedrag van 20.000.000,00 euro is als het ware niets in verhouding tot de onwezenlijk riante levensstandaard van het gezin Piqueur-Schumacher. De aanvoering als zou het vanzelf spreken dat een bedrag van 20.000.000,00 euro het gezinsbelang Piqueur-Schumacher in gevaar brengt, gaat in de gegeven omstandigheden (bekeken en geëvalueerd in het najaar van 2014) allerminst op', besluiten de raadsheren.

Van belang voor de schuldeisers

Het arrest is ook van belang voor een aantal schuldeisers van Optima Bank. Ruim 20 schuldeisers, waaronder enkele gemeenten en OCMW’s maar ook de Vlaamse Energieholding en de Luikse intercommunale Publipart, traden in de zaak op als vrijwillig tussenkomende partijen, bijgestaan door advocaat Geert Lenssens (SQ Law).

Volgens Lenssens werden ze in eerste aanleg niet gevolgd, maar het hof van beroep oordeelde dat ze wel degelijk kunnen tussenkomen. ‘In debatten rond faillissementen krijgen schuldeisers vaak te horen dat ze maar moeten wachten op het werk van de curatoren en dat die het wel zullen oplossen. Er waren al een aantal uitzonderingen op die regel in de wet, maar nu bepaalt een hof van beroep dat ze wel degelijk een stem hebben in het debat als ze een belang aantonen.’

Bovendien kunnen de schuldeisers principes van het arrest ook in andere Optima-zaken gebruiken, zelfs in de strafzaak. ‘Burgerlijk recht is geen strafrecht, maar volgens ons kan het arrest richtinggevend zijn voor de strafzaak omdat het over een aantal belangrijke principes oordeelt zoals de vermenging van vermogens en de complexe constructies die werden gehanteerd om dat te verbergen. Door het arrest vergroot voorts de pot waarmee de schuldeisers kunnen worden vergoed met 20 miljoen. Dat is niet onbelangrijk.’ 
 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud