Ingrepen bij Bank van God sorteren effect

Jean-Baptiste de Franssu, de CEO van de Bank van het Vaticaan ©Photo News

De Bank van het Vaticaan zit weer op het goede pad. Dankzij stevige ingrepen en een nieuwe topman is de winst van de voornaamste financiële instelling van het Vaticaan vorig jaar geëxplodeerd.

Officieel heet de bank het Instituut voor Religieuze Werken (IRW) – Instituto per le Opere di Religione in de taal van Dante – maar in de wandelgangen heeft men het doorgaans over de Bank van het Vaticaan. Of ook wel over de Bank van God.

Nu kneep God de laatste jaren geregeld een oogje dicht bij de bank. Er hing een lucht van schandalen in de kluizen en loketten – de bank zou onder meer maffiageld hebben witgewassen -en de resultaten lieten ook te wensen over. Onder de vorige paus, Benedictus XVI, werd een hervormingsoperatie op touw gezet. De huidige bisschop van Rome, Franciscus, die niet bang is tegen heilige huisjes te schoppen, trekt de transformatielijn met nog meer verve door.

Sinds vorige zomer staat de Bank van het Vaticaan onder leiding van de Fransman Jean-Baptiste de Franssu. De praktiserende katholiek moest verder orde op zaken stellen, de instelling transparanter maken en tegelijk de resultaten oppoetsen.

Daar lijkt hij voorlopig in te slagen: over 2014 boekte het IRW een nettowinst van 69,3 miljoen euro. Dat is een ruime vertwintigvoudiging tegenover het schamel resultaat dat in 2013 in de boeken kwam: 2,9 miljoen euro. De opvallende resultaatsverbetering is vooral te danken aan een hogere inkomsten uit de handel in effecten en door het terugdringen van de uitzonderlijke uitgaven, meldt het IRW in een persbericht. De Franssu slaagde er ook in de werkingskosten te verminderen.

‘Het strategisch plan op lange termijn van het Instituut draait rond twee sleuteldoelstellingen: de belangen van de cliënten voorrang geven door aangepaste en verbeterde dienstverlening, en de activiteiten van het Instituut minder risicovol maken’, zegt de Franssu in het persbericht.

Als de Commissie van Kardinalen die vooraan op de werking van het IRW toeziet, ermee instemt, zal van de winst 55 miljoen toegewezen worden aan de begroting van de Heilige Stoel en 14,3 miljoen worden overgedragen naar de reserves.

Eind 2014 had de bank voor 6 miljard euro activa onder beheer, een lichte stijging tegenover eind 2013 (5,9 miljard). Daarvan stond 2,1 miljard euro op klantenrekeningen en zat 3,2 miljard in beheerde portefeuilles.

In totaal telt het IRW 15.181 (katholieke) klanten. Sinds mei 2013 werden 4.614 rekeningen gesloten overeenkomstig de KYC-procedure (‘know your customer’) en 274 andere rekeningen zullen hetzelfde lot ondergaan. De overgrote meerderheid waren slapende of natuurlijk verlopen rekeningen, maar 554 moesten er aan geloven omdat ze niet aan het gepaste cliëntenprofiel beantwoordden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud