Jeroen Piqueur: 'Optima Bank had nooit failliet mogen gaan'

Jeroen Piqueur. ©BELGA

Er was volgens de gewezen Optima-topman Jeroen Piqueur geen enkel economisch motief om Optima Bank failliet te laten gaan.

Iets meer dan drie jaar geleden ging Optima Bank over de kop nadat de Nationale Bank als toezichthouder had ingegrepen bij de instelling. Dat gebeurde na de vaststelling van een reeks inbreuken. Het is een van de meest spraakmakende faillissementen van de laatste jaren in België.

De verjaardag vorige week was voor de curatoren het moment om een nieuw, schriftelijk verslag van hun werkzaamheden op te stellen. Daaruit bleek dat er nog steeds een tekort van 112 miljoen euro is, maar dat er door de realisatie van activa al ruim 83 miljoen euro werd binnengehaald. Volgens curator Hans De Meyer zal het eerste cijfer naar verwachting nog dalen en het tweede stijgen, zodat er uiteindelijk waarschijnlijk een tekort blijft van ongeveer 20 miljoen.

Onderscheid

Jeroen Piqueur, de gewezen topman van Optima Bank en de groep Optima, laat dinsdag in een geschreven en naar de redactie gemailde reactie weten 'een en ander in de juiste context te willen plaatsen'. 

30 miljoen
Waarde verzekeringsportefeuille
Volgens Jeroen Piqueur was de verzekeringsportefeuille van Optima bijna 30 miljoen euro waard, maar werd ze maar voor 1 miljoen verkocht.

Het is volgens hem belangrijk te weten wat de 112 miljoen euro schuld inhoudt en een onderscheid te maken tussen de schulden 'als gevolg van het faillissement en de schuld aan de deposanten'.

Verzekeringsportefeuille

In het actief moet bovendien rekening worden gehouden met de volgens hem reeds gerealiseerde 92 miljoen euro. Ook 'moet men onder meer vaststellen dat de curatoren de verzekeringsportefeuille met een recurrent inkomen van ongeveer 15 miljoen euro voor minder dan 1 miljoen euro verkocht hebben aan makelaars en dat terwijl de marktwaarde van de verzekeringsportefeuille bijna 30 miljoen euro bedroeg'.

Ik stel vast dat zij die verantwoordelijk zijn voor de 275.000 gedupeerden van Fortis en de 800.000 gedupeerden van Arco nog steeds verder vrolijk door het leven gaan.
Jeroen Piqueur
Ex-topman Optima

De eindbalans van de curatoren en wat hij vermeldt 'bewijzen eens te meer dat er geen enkel economisch motief was om de Optima Bank failliet te laten gaan', vindt Piqueur. 'Dus álle deposanten kunnen en moeten vergoed worden. Ook is het onrechtvaardig dat zoveel mensen - onder wie alle medewerkers, de handelsagenten en investeerders - schade hebben geleden door het onnodige faillissement. Om nog te zwijgen van alle nevenbedrijven en goede doelen die hierin zijn meegesleurd.'

'Twee maten en twee gewichten'

'Tenslotte kan ik alleen vaststellen dat hier met twee maten en gewichten gewerkt wordt', vervolgt Piqueur. 'Enerzijds is de vraag 'waarom' de leiding van Optima, ik en mijn familie zo hard worden aangepakt. In de Optima Bank werd iedere transactie gecontroleerd door een directiecomité, de raad van bestuur, een auditcomité, bedrijfsrevisoren en een remuneratiecomité. En er was een rapporteringsplicht op maandelijkse en kwartaalbasis aan de Nationale Bank.'

'Met andere woorden, ik heb nooit en kon op geen enkele onrechtmatige wijze voor mezelf geld uit de Optima Bank halen. Anderzijds stel ik vast dat zij die verantwoordelijk zijn voor de 275.000 gedupeerden van Fortis en de 800.000 gedupeerden van Arco nog steeds verder vrolijk door het leven gaan. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt wat de ECHTE (sic) redenen en motieven waren van de houding van de Nationale Bank om Optima te dwingen in faling te gaan door het intrekken van alle noodzakelijke vergunningen', besluit Piqueur.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud