KB Lux-bis in de maak?

Is er een KB Lux-bis in de maak? Bieden sommige Belgische banken hun cliënten nieuwe vluchtroutes voor de fiscus aan? In elk geval zouden Zwitserse en Luxemburgse filialen van Belgische (groot)banken hun cliënten laten grabbelen in een ton vol spookvennootschappen.

Zowat alle banken liepen al in het vizier van justitie. En bijna altijd omdat ze hun cliënten geholpen zouden hebben belastingen te ontduiken. Denk maar aan de Luxemburgse rekeningen bij KB Lux om roerende voorheffing te ontwijken, de ontduiking van successierechten bij het Gemeentekrediet, en de nepconstructies met de forfaitaire buitenlandse belasting bij Anhyp, Crédit Lyonnais, Paribas en de Kredietbank. Of de kasgeldvennootschappen via Deutsche Bank, Van Lanschot Bankiers en Société Générale.

Tot een veroordeling kwam het nog niet. De geciteerde banken of topbankiers gingen vrijuit of zijn nog verwikkeld in een ellenlange procedureslag. Heel wat strafzaken zijn - u raadt het al - verjaard. Het gaat dan ook meestal om constructies die zijn opgezet in de vorige eeuw. Dat was ook de boodschap van de bankensector aan de parlementaire onderzoekscommissie die de grote fiscale fraudedossiers onderzocht: ‘Dit zijn praktijken uit een ver verleden.’

Maar recente vaststellingen van de Bijzondere Belasting- inspectie (BBI) van Gent trekken dat in twijfel. Hebben de banken hun lesje wel geleerd? ‘Wij hebben met eigen ogen vastgesteld dat Belgische banken opnieuw meewerken aan het omzeilen, in Zwitserland en Luxemburg, van de Europese spaarrichtlijn’, vertelt Karel Anthonissen, de directeur van de BBI Gent. ‘Zwitserse beleggingsrekeningen op naam van Belgen die onder de Europese spaarrichtlijn gingen vallen en die dus aan België zouden moeten worden meegedeeld, werden nog snel overgeboekt op naam van Panamese en Bahamaanse vennootschappen. Die structuur is duidelijk niets meer dan een scherm en dus eigenlijk een valse identiteit. De banken die zulke vennootschappen in voorraad hebben, weten dan beter dan wie ook.’

Anthonissen verduidelijkt dat er geen sprake is van oude koeien. ‘Dit zijn vaststellingen over de afgelopen vijf à zes jaar. We hebben onlangs nog verschillende gevallen ontdekt.’ Namen mag de BBI-directeur niet noemen, maar er zou sprake zijn van minstens één Belgische grootbank.

Al is het nog maar de vraag tot op welk niveau in de betrokken banken geweten is dat zulke valse identiteiten worden aangeboden aan het cliënteel. Het is ook nog een vraagteken of de Belgische bank afweet van de praktijken van de filialen in Luxemburg en Zwitserland. Alleen verder onderzoek kan daarover uitsluitsel geven.

De feiten zijn de belasting- inspectie toevallig ter ore gekomen. Ze kwamen aan het licht toen vermogende Belgen hun zwart geld wilden regulariseren. De rekeningen op naam van postbusbedrijven in de Bahama’s en in Panama bleken wel degelijk een ideetje van de bank te zijn geweest.

ATTESTEN

En blijkbaar zijn sommige banken niet te beroerd om de cliënten ook nog eens een attest te bezorgen dat hen helpt het zwart geld te regulariseren tegen een gunstiger tarief. De banken zijn bereid het Contactpunt Regularisatie een attest te geven dat de structuur ‘transparant’ was. Ze attesteren dat de inkomsten en vermogens op de rekening niet van de spookvennootschap waren, wel van de achterliggende persoon. Dan moet de cliënt niet de vennootschapsbelasting van 33 procent regulariseren, wel de lagere roerende voorheffing van 15 procent.

In het attest schrijft de bank zwart op wit dat de beleggingen in de structuur voor rekening van de natuurlijke persoon waren, dat die persoon als enige genoot van de inkomsten en dat hij/zij op elk moment over het geld kon beschikken.

De banken nemen een groot risico met zo’n attest, benadrukt BBI-directeur Anthonissen. ‘Mijns inziens attesteren ze daarmee hun eigen medewerking aan de simulatie. Zulke attesten zijn eigenlijk het gedroomde bewijs dat er sprake is van veinzerij. Men geeft toe dat de tussengeplaatste vennootschap niet meer was dan een doorkijkdoosje.’

‘Hoe de aangevers kunnen uitleggen dat zulke buitenlandse constructies geen ernstige en georganiseerde fraude zijn - wat een regularisatie uitsluit - is mij een vraagteken’, merkt Anthonissen op. ‘In een koninklijk besluit van 3 juni 2007 staan 13 indicatoren van ernstige en georganiseerde fraude. Eén daarvan luidt: ‘De tussenkomst van opgerichte of overgenomen schermvennootschappen met maatschappelijke zetel in een fiscaal paradijs of offshorecentrum(...).’ Duidelijk toch?’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud