KBC-CEO verzet zich tegen extra bankentaks

©Photo News

Johan Thijs, CEO van bank- en verzekeringsgroep KBC, ziet geen ruimte voor een bijkomende bankentaks. 'Dat brengt de duurzame kredietverlening in het gedrang', zegt hij in een interview met De Tijd.

De federale regering wil in het eerste kwartaal van volgend jaar met een nieuwe fiscale maatregel voor de banken op de proppen komen. Dat moet de staatskas 100 miljoen euro opleveren. Maar volgens Thijs zal zo’n bijkomende bankentaks belemmerend werken op de financiering van de Belgische economie. ‘Er zijn limieten aan bankentaksen, want ze gaan ten koste van de rentabiliteit van de banken. Die rentabiliteit staat al onder druk door de lage economische groei en de ultralage rente’, zegt Thijs. ‘KBC betaalde in 2013 circa 127 miljoen euro aan Belgische bankentaksen, bovenop de gewone bedrijfsbelastingen. Dit jaar zal het nog iets meer zijn. Het gaat toch om 7 procent van onze operationele kosten in België.’

Er zijn limieten aan bankentaksen, want ze gaan ten koste van de rentabiliteit van de banken.
Johan Thijs
CEO KBC

‘Het rendement op ingezet eigen vermogen van de Belgische banksector bedraagt ongeveer 6 procent. Dat is volgens het Internationaal Muntfonds te laag. KBC België steekt daar bovenuit en krikt dat gemiddelde op. Dat betekent dat het rendement bij sommige spelers lager ligt dan 6 procent. Als je dat nog eens extra gaat belasten, komt de duurzaamheid van de banken in gevaar. De duurzame kredietverlening, per slot van rekening het maatschappelijke nut van de banken, komt in het gedrang. Zeker gezien de ongunstige economische omgevingsfactoren.’

KBC weet alles af van bankentaksen, want ook de Hongaarse regering dreigt met een nieuwe taks. ‘De Belgische situatie is totaal niet te vergelijken met wat we in Hongarije meemaken', beklemtoont de KBC-CEO. 'Maar in Hongarije zien we dat de taksen de lokale bankindustrie in het verlies drukt en dus op termijn onderuit haalt.’

De concurrentie in België is stevig. Dat gaat niet veranderen door er een bank uit te nemen.
Johan Thijs
CEO KBC

Als de winstmarges zo onder druk staan, moet er dan een Belgische grootbank verdwijnen, zoals Luc Coene, afscheidnemend gouverneur van de Nationale Bank, recent suggereerde? Thijs: ‘De gouverneur heeft indertijd al eens gezegd dat België niet groot genoeg was om drie grootbanken te schragen, Fortis, Dexia en KBC. Hij heeft helaas gelijk gekregen. De situatie nu is anders. De banken zijn vandaag beter gekapitaliseerd. Belfius, de opvolger van Dexia Bank België, timmert aan de weg. De risicoprofielen zijn ten goede veranderd. Zijn opmerking nu is ingegeven vanuit een andere bezorgdheid, rentabiliteit. Als hij die statements maakt, gebruikt hij zijn inzichten als toezichthouder over de Belgische banken. Maar of de winstgevendheid verbetert door er een bank uit te nemen, dat geloof ik niet. De concurrentie in België is stevig. Dat gaat niet veranderen door er een uit te nemen.’

Lees het volledige interview zaterdag in De Tijd

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud