KBC ontwijkt Swiggers-vragen op algemene vergadering

KBC-voorzitter Thomas Leysen wilde niet ingaan op de heisa rond het nieuwe mandaat voor Francine Swiggers bij de Nationale Bank. ©Photo News

Er was bijzonder weinig animo op de algemene vergadering van bank-verzekeraar KBC. Enkel belegger Erik Geenen zorgde voor kritische vragen, onder meer over de houding van KBC met betrekking tot de herbenoeming van Francine Swiggers bij de Nationale Bank.

Dat Swiggers voorgedragen wordt ter herbenoeming is opmerkelijk, want als voormalige topvrouw van Arco en ex- bestuurder van Dexia is ze niet onomstreden.

Geenen, het ‘groene petje’ gekend van zijn strijd tegen de Nationale Bank, vroeg zich af of KBC als grootste privé-aandeelhouder van de centrale bank voor of tegen de herbenoeming van Swiggers ging stemmen op de algemene vergadering van de Nationale Bank eind mei.

Voorzitter Thomas Leysen ging niet in op het heikel onderwerp. ‘Het is niet gepast hierop in te gaan en daar publiek commentaar op te geven', antwoordde hij.

Na een vraag over de vervrouwelijking van de raad van bestuur stelde Geenen cynisch voor om Francine Swiggers ‘gezien haar ervaring’ als KBC-bestuurder te benoemen. Behalve Geenen stelde quasi geen enkele aandeelhouder een vraag aan het KBC-bestuur.

Leysen omschreef 2013 als een kanteljaar voor KBC. ‘We zijn opnieuw groep die we willen zijn: een groep met soliede fundamenten die toelaten te bouwen.’

Hongarije

Directievoorzitter Johan Thijs ging in zijn uiteenzetting over de resultaten van 2013 opmerkelijk in detail in op alle banktaksen die KBC betaalt in de landen waar het actief is. De bank-verzekeraar betaalde in die landen in totaal 327 miljoen euro banktaksen, waarvan 127 miljoen in België, 34 miljoen in Tsjechië en 163 miljoen elders (voornamelijk in Hongarije). 'In Hongarije wordt ongeveer de helft van onze winst afgeroomd', aldus Thijs.

Sommige buitenlandse spelers laten de Hongaarse markt voor wat hij is, maar KBC liet tot nu toe herhaaldelijk weten dat het zinnens is in het Oost-Europese land te blijven. 'Zonder banktaksen zou de verhouding tussen onze kosten en inkomsten dalen van 52% tot 48% & zouden we de beste leerling in de Europese klas zijn', onderstreepte hij nog.

De aandeelhouders – 70 procent van het kapitaal was aanwezig of vertegenwoordigd – stemden alle agendapunten massaal goed, waaronder herbenoeming van Marc De Ceuster, Piet Vanthemsche en Marc Wittemans. En met de (definitieve) benoeming van de Hongaarse Julia Kiraly en van Christine Van Rijsseghem (lid van het directiecomité van KBC) telt de raad van bestuur van KBC voortaan vier vrouwen op een totaal van 19 bestuurders.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud