KBC schrapt 1.400 banen in België

De hoofdzetel van KBC aan de Havenlaan. ©Lieven Van Assche

De jobs verdwijnen de komende drie jaar. De bank-verzekeraar zet ook de contracten met 400 externe contractuelen stop én schrapt banen in Tsjechië. Dat maakte KBC woensdagochtend bekend.

KBC pakte midden mei, onder impuls van CEO Johan Thijs, uit met twee opvallende aankondigingen: het sluiten van 51 automatenkantoren en het omvormen van 65 andere tot automatenkantoren, maar vooral een aantal ingrepen om de 'operationele efficiëntie' en de klantenservice verder te verhogen.

Dat is volgens Thijs nodig om wendbaarder te worden, zowel op het hoofdkantoor in België als in de ondersteunende diensten, en sneller beslissingen te kunnen nemen. Onder invloed van onder meer de almaar grotere digitalisering van de sector en de mogelijke komst van nieuwe spelers, zoals de technologiereuzen. Thijs schudde al eerder aan de boom bij KBC.

De meest concrete ingreep was toen het snijden in het aantal managementlagen (zie onderaan). Maar tegelijk werd duidelijk dat er ook elders gevolgen zouden zijn. Het topmanagement kreeg immers de vraag voorgeschoteld duidelijk aan te geven hoe het de operationele efficiëntie in de eenheden nog verder wil verbeteren.

Het resultaat van die oefening is er nu, raakte dinsdag al bekend. Het werd woensdagochtend onder meer meegedeeld aan de vakbonden tijdens een buitengewone ondernemingsraad en publiek gemaakt via een persbericht.

Bijna 10 procent

De impact is niet min: KBC schrapt de komende drie jaar, te rekenen vanaf deze maand tot eind 2022, in België 1.400 banen. Dat komt overeen met iets meer dan 9 procent van de ongeveer 15.300 personeelsleden (omgerekend naar voltijdsen) die er eind 2018 waren in ons land, volgens het jongste jaarverslag van KBC.

©Mediafin

Ter vergelijking: de voorbije tien jaar verdwenen in België ongeveer 3.000 banen, zij het deels door de verkoop van onderdelen na de bankencrisis zoals Centea. Nu gaat het dus in drie jaar tijd om bijna de helft daarvan, met andere woorden een versnelling. Heel KBC telde eind 2018 (in voltijdsen) ruim 38.000 werknemers tegen ruim 50.000 een decennium geleden. De koers van de groep ging na de aankondiging woensdag op Euronext Brussel licht hoger in een stijgende markt. 

De jobs verdwijnen zowel op het hoofdkantoor als in de ondersteunende functies en het kantorennet. Een deel - 300 functies - zal ondergebracht worden in de interne shared service centers van KBC in Brno (Tsjechië) en Varna (Bulgarije). KBC verhuisde al eerder banen naar het buitenland, onder meer naar Brno.

Geen collectief ontslag

De vermindering wordt volgens KBC volledig opgevangen door een natuurlijke uitstroom (pensioen, natuurlijk verloop, ...), die de afgelopen jaren meer dan 500 voltijdse equivalenten per jaar bedroeg. 'Daardoor is er geen verplicht collectief ontslag of vertrekplan gepland of nodig', benadrukt KBC dat een traditie huldigt van eerder zachte ingrepen.

Daar houdt het niet mee op: KBC meldt ook de stopzetting van de contracten met 400 externe contractuelen (voornamelijk in IT-functies of interims).

De financiële impact van al die veranderingen, zowel qua uitgaven als besparingen, is nog niet duidelijk. KBC geeft daarover geen details in het persbericht.

Dit is een essentiële en onvermijdelijke volgende stap om in te spelen op de nieuwe omgeving.
Johan Thijs
CEO KBC

In het persbericht heeft CEO Johan Thijs het over een 'essentiële en onvermijdelijke volgende stap om in te spelen op de nieuwe omgeving waarin nieuwkomers de gevestigde bedrijven uitdagen en waarin klanten een gebruiksvriendelijker, probleemloze dienstverlening en snellere besluitvorming verwachten'.

Organisaties moeten volgens hem wendbaarder zijn, zodat ze sneller beslissingen kunnen nemen en veranderingen sneller kunnen doorvoeren. 'Dankzij deze oefening zal onze organisatie wendbaarder en vlakker zijn, met minder managementlagen en een grotere ‘span of control’. (...) Deze optimalisatieoefening heeft gevolgen voor sommige van onze medewerkers. Herinzet van ons personeel is hierbij essentieel, maar als dat niet mogelijk is, zullen we op zoek gaan naar alternatieve oplossingen. Dat geldt zowel voor (algemeen) directeuren als voor alle andere medewerkers.'

Afwachten

Voor veel personeelsleden is het de komende jaren afwachten of hun job behouden blijft. De top van het bedrijf werkte voor de veranderingen blauwdrukken uit, waarvan de uitvoering deze maand zal starten. De veranderingen omvatten verhuizingen van afdelingen, entiteiten en medewerkers, waaronder zowel stijgingen als dalingen van het aantal personeelsleden in de betrokken afdelingen.

500
Natuurlijk verloop
Het natuurlijk verloop bij KBC België bedraagt meer dan 500 voltijdse equivalenten per jaar. Daardoor maakt KBC zich sterk dat het het banenverlies kan opvangen zonder een collectief ontslag.

Pas de komende dagen en weken horen de medewerkers wat er in hun afdeling kan veranderen. De individuele geïmpacteerde medewerkers werden volgens KBC nog maar in beperkte mate geïdentificeerd, namelijk waar concrete herinzet al aan de gang of uitgetekend is.

In veel gevallen moeten projecten (bijvoorbeeld automatisering, interne nearshoring) nog worden uitgevoerd en pas daarna wordt de impact op individuele medewerkers duidelijk. Dat wordt over de komende maanden en jaren gespreid.

Tewerkstellingsgarantie

KBC heeft alleszins de intentie om, in de traditie van het huis, de nodige veranderingen door te voeren 'met het volste respect voor de medewerkers en via een open en constructieve dialoog met alle betrokkenen en met de sociale partners', luidt het. Ondertussen gaan de onderhandelingen over de verlenging van een cao met een tewerkstellingsgarantie in België door.

De groep maakt tegelijk ook werk van het omscholen van het personeel zodat ze hun toekomstbestendige vaardigheden kunnen aanscherpen. KBC is bezig met het opzetten van een AI-gestuurd leer- en talentenplatform dat medewerkers in staat zal stellen hun huidige vaardigheden in kaart te brengen en te vergelijken met de behoeften van de toekomst en tijdig de nodige opleiding te volgen.

Ook minder banen in Tsjechië

KBC meldt ook dat eerder dit jaar een transformatieoefening werd gestart in Tsjechië, de tweede thuismarkt van KBC. Die omvatte onder meer investeringen in nieuwe bedrijven, de integratie van backoffice- en ondersteunende diensten en verdere digitalisering.

In de 12 maanden tot en met 30 juni is het aantal medewerkers er met meer dan 400 netto verminderd. CSOB, de Tsjechische dochter, verwacht dat die trend zich de komende drie jaar zal voortzetten in een tempo van minimum 250 medewerkers op jaarbasis. Hier is er wel sprake van mogelijke gedwongen ontslagen, maar KBC wil die tot een minimum beperken.

Ook in de divisie internationale markten (Bulgarije, Hongarije, Slowakije, Ierland) zijn de afgelopen jaren al operationele efficiëntieoefeningen uitgevoerd of zijn ze nog aan de gang, besluit KBC.

15 topmanagers weg

KBC meldde in mei ook wijzigingen op managementniveau, zoals het verschuiven, veranderen of verdwijnen van bepaalde managementposities en -entiteiten. Het gaat ook om benoemingen, telkens op het niveau van de 300 toplui van de groep.

Als gevolg daarvan hebben sommige managers ervoor gekozen hun loopbaan bij KBC te beëindigen en 'nieuwe horizonten te verkennen', zegt KBC.
Het totaal aantal (algemeen) directeuren in de KBC Groep is na de oefening gedaald van 300 naar 281.

Dat is het resultaat van drie bewegingen: 21 managers zijn van functie veranderd en sommigen krijgen nieuwe of aanvullende verantwoordelijkheden, drie managers zijn ingezet op het lagere management -1-niveau en 15 managers hebben het bedrijf verlaten of zullen het binnenkort verlaten.

Voor deze managementherschikking werd een totale kost van 10 miljoen euro geboekt in het tweede kwartaal van 2019 en wordt een recurrente besparing verwacht van een veelvoud van die 10 miljoen euro in de komende kwartalen en jaren, meldt KBC.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud