KBC sluit 51 kantoren en herbekijkt topfuncties

De marktenzaal van KBC in Brussel. ©Aude Vanlathem

KBC bouwt ook 65 Vlaamse agentschappen om tot automatenkantoor en gaat snijden in het aantal managementlagen aan de top. Daardoor kunnen bepaalde topfuncties verdwijnen.

Uit twee persberichten na de degelijke kwartaalresultaten van KBC blijkt dat de financiële groep zichzelf onder de loep legt. In 65 Vlaamse bankkantoren zal eind dit jaar enkel nog een geldautomaat staan, terwijl 51 automatenkantoren in Vlaanderen helemaal verdwijnen omdat ze niet genoeg bezoekers trekken. De maatregel volgt op eerdere afslankingen van het netwerk. 

Na die ingreep zal KBC in België nog 660 kantoren tellen, waarvan 540 in Vlaanderen, de verzekeringsagentschappen en vestigingen voor private en corporate banking niet meegerekend. De groep volgt de trend van andere banken die onder invloed van de snel groeiende digitalisering ook hun netwerk inkrimpen. KBC komt daarmee wel minder in het nieuws omdat de afslanking er geleidelijker gebeurt.

Geen ontslagen

De maatregel zou geen ingreep mogen hebben op de werkgelegenheid, valt in vakbondskringen te horen. 'De medewerkers die vandaag aan de slag zijn in de kantoren die worden geautomatiseerd, zullen elders in de bank worden ingezet', zegt de vakbondsafgevaardigde Dirk De Backere van de christelijke bond LBC-NVK. 'Ofwel kunnen ze werken in een ander bankkantoor, ofwel kunnen ze een nieuwe uitdaging aangaan in een andere tak van de bank. We hebben ook de garantie gekregen dat de medewerkers hun statuut kunnen behouden. In tegenstellling tot andere grootbanken, die drastischer in hun netwerk snijden, gaat KBC geen kantoren verzelfstandigen.'

Welke kantoren geautomatiseerd worden en welke automaten KBC zal sluiten is nog niet bekend. Het personeel van de geviseerde vestigingen wordt vandaag in de loop van de dag geïnformeerd. Wellicht gaat het veelal om satellietkantoren die gelinkt zijn aan grotere vestigingen. Veel van die kantoren zijn nu al maar enkele weekdagen geopend, vaak alleen 's ochtends. 

Enkel digitaal

Volgens KBC bankierde in het eerste kwartaal van 2019 57 procent van de klanten enkel via een digitaal kanaal. De 51 automatenkantoren worden gesloten omdat het aantal cash geldafhalingen er substantieel daalde en er voldoende KBC-alternatieven in de nabijheid zijn. 'Het heeft geen zin een kantoor open te houden waar nog amper klanten van gebruikmaken', aldus het persbericht. 

Het heeft geen zin een kantoor open te houden waar nog amper klanten van gebruikmaken.
Persbericht KBC

'KBC blijft er evenwel van overtuigd dat klanten altijd behoefte zullen hebben aan persoonlijk contact (met experten)'. Vandaar dat KBC blijft investeren in de verruimde kantoren, in KBC Live en in de digitale kanalen. 'Met die aanpassingen wil KBC de middelen en de mensen inzetten waar de klanten er de grootste behoefte aan hebben en zijn dienstverlening aan de klanten verder verbeteren.'

Daarmee houdt het mogelijk niet op. 'KBC zal het veranderende klantengedrag blijven monitoren en zijn distributienetwerk daaraan geleidelijk blijven aanpassen', luidt het nog. Toch betekent dat volgens vakbondsafgevaardigde De Backere niet dat we de komende maanden nog meer aankondigingen van KBC mogen verwachten. 'Om de stabiliteit in de groep te garanderen werd vorig jaar beslist dat de bank een keer per jaar haar netwerk tegen het licht zou houden.'

Top 300

KBC geeft ook mee dat het bezig is het bestuursmodel van de groep door te lichten. 'Het directiecomité is recentelijk begonnen met een groepswijde interne oefening om het bestuursmodel op managementniveau (top 300) verder te optimaliseren en te vereenvoudigen en het aantal beslissingslagen te verminderen', staat in een apart persbericht. De oefening slaat dus niet alleen op België. 

'Bepaalde posities kunnen daardoor verschuiven, veranderen of zelfs verdwijnen. Op dit moment lopen de gesprekken met de betrokken managers', meldt KBC. De oefening heeft tot doel in een snel veranderende en zeer concurrentiële omgeving 'wendbaar en operationeel efficiënt te blijven' en beter te kunnen inspelen op de noden.

Verbeteringen

Concreet betekent dit dat het senior management de komende weken moet aangeven welke operationele verbeteringen het in gedachten heeft om de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. De uivoering van de operatie is gepland voor het derde kwartaal.

660
Bankkantoren
Na de sluitingen houdt KBC in België nog 660 kantoren over, het leeuwendeel in Vlaanderen.

KBC wil de veranderingen 'doorvoeren met volledig respect voor de werknemers en via een open en constructieve dialoog met alle betrokkenen en met de sociale partners. De oefening zal zoals altijd gebeuren in een duidelijk kader. Daarbinnen zal de eventuele impact van de veranderingen - voor zover die er al zal zijn – opgevangen worden.'

Volgens CEO Johan Thijs, die na zijn aantreden in 2012 al meermaals aan de boom schudde bij KBC, is de aanpassing 'essentieel en een onvermijdelijke volgende stap' om in te spelen op de nieuwe omgeving van wendbare organisaties. 'Alleen zo blijven we de referentie in bank-verzekeren in onze kernmarkten en kunnen we perfect de uitdagingen aan van de fintechs, GAFA's (Google, Amazon, Facebook, Apple etc., red.) en alle andere.'

De bank stelde volgens het jongste jaarverslag 41.622 mensen tewerk, die samen 38.368 voltijdse banen uitvoeren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud