KBC zoekt uitweg voor 50-plussers

©Aude Vanlathem

Bij KBC België maken de directie en de bonden zich op voor cruciale sociale onderhandelingen over de oudere medewerkers van de bank-verzekeraar. De vergrijzing slaat er in alle hevigheid toe.

Omdat de digitalisering in de banksector aan een sneltreinvaart oprukt, wordt de groep opgejaagd om nieuwe, meer IT-gerichte profielen aan te werven. De grote vraag is welke rol de oudere werknemers in die digitale wereld nog kunnen spelen en of ze nog heropgeleid kunnen worden. Van de ruim 13.000 werknemers van KBC in België zijn er 4.400 51 jaar of ouder. Dat is ongeveer een op de drie. De helft is 46 jaar of ouder.

Eindeloopbaanplan

De onderhandelingen moeten, mogelijk tegen de zomer, leiden tot een veelzijdig eindeloopbaanplan, valt te horen. Wellicht zal het huidige Minervaplan, dat vier jaar geleden gelanceerd werd, als vertrekpunt dienen. Dat biedt oudere werknemers meerdere trajecten aan, waaronder bewust kiezen voor een deeltijdse en/of een lagere functie. Een andere optie is buiten het bedrijf aan de slag te gaan, waarbij KBC een deel van het loon bijpast. In de praktijk gaat dat vooral om jobs in de non-profitsector.

1 op 3
Van de ruim 13.000 KBC-werknemers zijn er 4.400 51 jaar of ouder. Dat is een op de drie.

‘Schrijf de oudere werknemers niet te snel af’, zegt vakbondsman Dirk De Backere (LBC-NVK). ‘We moeten ermee ophouden generaties tegen elkaar op te zetten. Alsof alleen de jongeren de goede werknemers zijn en de oude de problematische.’

De vakbonden bij KBC lijken niet bereid het principe van anciënniteit - hoe ouder, hoe hoger het loon - volledig los te laten.

Kinderschoenen

ING België, en ook de Nationale Bank, beslisten een deel van hun 50-plussers thuis te laten zitten met behoud van een deel van hun loon. Dat is zeker niet het voorkeurscenario van de vakbonden. KBC kan momenteel geen collectieve vertrekregelingen doorvoeren, omdat de cao die dat regelde eind december in alle stilte is afgelopen. Het eindeloopbaanplan wordt mogelijk ingepast in een nieuwe cao.

KBC is geen alleenstaand geval. Ongeveer 36 procent van de werknemers in de banksector is ouder dan 51 jaar, zegt Febelfin. De bankenkoepel tast met de vakbonden de mogelijkheden af om tot een sectorale aanpak te komen voor oudere werknemers, maar dat project staat nog in zijn kinderschoenen.

3 vragen aan Dirk De Backere, secretaris voor LBC-NVK bij KBC

Hebben oudere werknemers een toekomst in de financiële sector? 

‘Schrijf hen niet te snel af. We moeten ermee ophouden generaties tegen elkaar op te zetten. Ik ontken niet dat naarmate een werknemer ouder wordt, zijn aanpassingsvermogen gemiddeld gezien vermindert. Maar dat wordt overdreven. We moeten niet doen alsof alleen jongeren de goede werknemers zijn en ouderen de problematische. Dat is geen lineaire lijn. Zo zijn er veel ouderen die nog steeds grote diensten bewijzen aan het bedrijf, net zoals er jongeren zijn die door hun gebrek aan ervaring nog weinig bijdragen.’

Een 55-jarige in de financiële sector verdient 62 procent meer dan een 25-jarige. Moet het principe van anciënniteit - hoe ouder, hoe meer loon - weg? 

‘Bij KBC is dat vorige zomer al afgezwakt in de nieuwe verloningsafspraken. Ik sta kritisch tegenover de mensen die alle anciënniteitsregels met één vingerknip willen weggooien. Zoals gezegd, leidt meer ervaring in veel gevallen tot betere prestaties. De geschiedenis heeft ook haar rechten.’

Kan iemand van pakweg 45 of 50 jaar nog van loopbaan veranderen binnen KBC?

‘Waarom niet? Dat is heel realistisch. Meer nog: door de krapte op de arbeidsmarkt zullen bedrijven straks niet anders kunnen dan oudere werknemers in te zetten voor nieuwe functies. Vroeger was een bankjob vaak voor het leven. Maar als we met zijn allen langer gaan werken, zullen we daar met een nieuwe bril naar moeten kijken. Het is vooral een kwestie van mentale flexibiliteit.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect