Kleine aandeelhouders KBC verwateren

Foto Belga ©BELGA

KBC verhoogt zijn kapitaal onverwacht met 1,25 miljard euro en gaat ook nog eens voor 0,75 miljard euro schuldpapier uitgeven. Het geld dient voor een dubbelslag: het terugbetalen van een groot deel van de staatssteun én het behoud van een voldoende sterke kapitaalbuffer. De kapitaalverhoging wordt 'voor een aanzienlijk bedrag' gevolgd door de referentieaandeelhouders van KBC, maar voor de kleine beleggers betekent ze een verwatering.

Het was bekend dat KBC zich opmaakte om een deel van de (federale) staatssteun terug te betalen, maar de bank-verzekeraar verraste maandagochtend vriend en vijand door daarbij verder te springen dan verwacht en ook voor de nieuwe kapitaalnormen in het kader van Basel III de lat hoger te leggen.

Een overzicht van de belangrijkste aankondigingen van KBC van maandag die volgen op intensieve onderhandelingen met de federale overheid, Vlaanderen en de Nationale Bank:

  • De versnelde volledige terugbetaling in december 2012 aan de Belgische federale overheid van 3 miljard euro staatssteun met een premie van 0,45 miljard, goedgekeurd door de Nationale Bank van België.
  • De intentie tot een versnelde terugbetaling van 1,17 miljard staatssteun aan de Vlaamse regionale overheid met een premie van 0,58 miljard in de eerste helft van 2013, afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuring door de Nationale Bank van België.
  • De intentie om vanaf 1 januari 2013 de doelstelling aan te houden van een common equity ratio volgens Basel III van 10 procent.
  • Met die doelstellingen voor ogen de uitgifte van nieuwe aandelen voor een bedrag van ca. 1,25 miljard, waarvan de uitgifte maandag gelanceerd wordt via een versnelde 'bookbuilding'.
  • De uitgifte van 'contingent capital notes' voor ca. 0,75 miljard euro in het eerste kwartaal van 2013.

Staatssteun

Met de aankondigingen rond de staatssteun zal KBC, na een eerste schijf van 500 miljoen die begin dit jaar al naar de federale overheid ging, binnen enkele dagen alle federale steun van in totaal 3,5 miljard terugbetaald hebben. Het voordeel daarvan is dat de premie op die steun hierdoor niet verder oploopt. Nu is het 15 procent, later deze maand wordt het 20 procent.

Voor de federale overheid betekent de terugbetaling dat de nakende kapitaalverhoging bij Dexia van 2,9 miljard neutraal zal zijn voor de schuldenlast.

KBC springt ook verder door ook al een aankondiging te doen over terugbetaling van de Vlaamse overheid. In de eerste helft van 2013 gaat het om 1,17 van de in totaal eveneens 3,5 miljard. Daar komt een premie bij van 0,58 miljard euro. KBC engageert zich bovendien om, zoals overeengekomen met de Europese Commissie, het uitstaande saldo van 2,33 miljard euro in de periode 2014-2020 terug te betalen aan de Vlaamse overheid in zeven gelijke afbetalingen van 0,33 miljard euro (plus premie). KBC kan er echter voor opteren die terugbetalingen sneller te doen.

'Met de terugbetalingen en het kapitaalplan die KBC vandaag aankondigt, komt het zijn toezegging aan de Europese Commissie na om een notioneel bedrag van 4,67 miljard euro staatssteun vroegtijdig terug te betalen voor het einde van 2013 en behoort het trouwens tot de best gekapitaliseerde Europese banken', aldus de bank-verzekeraar.

Kapitaalverhoging

KBC maakt voorts bekend dat het de intentie heeft om een kapitaalratio ('common equity ratio') volgens Basel III aan te houden van 10 procent (fully loaded, wat wil zeggen alsof Basel III nu al helemaal van kracht is in plaats van geleidelijk te worden ingevoerd zoals internationaal afgesproken) vanaf 1 januari 2013 en niet pas vanaf 31 december 2013, zoals bij de publicatie van de derdekwartaalresultaten werd aangegeven.
   
KBC heeft daarom besloten om vandaag een uitgifte te doen van nieuwe aandelen voor 1,25 miljard euro via een versnelde bookbuilding en een niet-verwaterende 'contingent capital note' van ca. 0,75 miljard euro in het eerste kwartaal van 2013. De Tijd meldde vorig jaar al dat een kapitaalverhoging op tafel lag als scenario om de staatssteun terug te betalen én te voldoen aan de nieuwe kapitaalnormen. Analisten hielden ook rekening met de mogelijkheid, maar KBC zei de afgelopen maanden dat zo'n operatie niet aan de orde was.

Volgens onze bronnen zouden de nieuwe aandelen uitgegeven worden voor iets meer dan 20 euro het stuk. KBC sloot vrijdag aan 23,465 euro.

Referentieaandeelhouders

De kapitaalverhoging krijgt volgens KBC de volledige steun van de vaste aandeelhouders van KBC. Dat zijn Cera/KBC Ancora, de Boerenbond en de families die samen 54 procent van KBC in handen hebben. In een apart, uitzonderlijk persbericht beamen ze dat en zeggen ze dat 'zij de intentie hebben om voor een aanzienlijk bedrag in te tekenen op de kapitaalverhoging'. Voor details is het wachten tot later.

Concreet zal de Bel20'er ca. 35,8 miljoen nieuwe aandelen uitgeven, die onmiddellijk na hun uitgifte zullen genoteerd worden op de beurs, en voor het overige deel nieuwe, niet-genoteerde aandelen op naam uitgeven.

De aanbieding gebeurt als een onderhandse plaatsing aan Belgische en internationale institutionele beleggers, zonder voorkeurrecht voor bestaande KBC-aandeelhouders. Particuliere beleggers kunnen dus niet meedoen en zullen verwateren. De bookbuilding start onmiddellijk.

Resultaten

Ten slotte komt KBC met een update over zijn resultaten. Het gaat meer bepaald om twee negatieve elementen in het lopende kwartaal.

In de onderliggende resultaten voor het vierde kwartaal zou er voor de kost inzake winstbelasting een negatieve impact van ca. 50 miljoen euro kunnen zijn door de herziening van de wet op de notionele interest die vermoedelijk eind 2012 door het Belgische parlement zal worden goedgekeurd, zoals bekendgemaakt in het jaarverslag van 2011. Die winstbelasting zal geen impact op het kapitaal hebben, aldus KBC.

Op basis van de huidige marktomstandigheden zou de winst na belastingen voor het vierde kwartaal bovendien de negatieve invloed ondergaan van een aantal niet-recurrente elementen, waarover KBC voorlopig geen nadere informatie geeft, met een netto negatieve correctie tot gevolg van ca. 100 miljoen euro. De impact daarvan op het kapitaal zal aanzienlijk lager zal zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud