Kwart Belgen koos voor andere bank

Bezoekers van Finance Avenue, een evenement voor spaarders en beleggers. ©Lieven Van Assche

Hoewel de Belgen door de bankencrisis geen spaargeld verloren, heeft ze 15 procent van de Belgen er wel toe aangezet hun spaargeld volledig bij een andere bank te plaatsen.

Dat blijkt uit een enquête van De Tijd waar we de hele week over berichten. Voor 56 procent van hen was die beslissing (mee) ingegeven door wat in 2008 gebeurde. Een andere 12 procent spreidde zijn spaargeld over verschillende banken. Die beslissing is voor 87 procent het gevolg van de bankencrisis.

Net iets meer dan de helft (51%) van de Belgen spaart sinds de crisis van 2008 minder, blijkt uit de antwoorden op de enquête, 21 procent zegt meer te sparen.

Beleggers

Veertig procent van de ondervraagden was in 2008 actief als belegger. Daarvan geven zes op de tien aan verliezen te hebben geleden. Die verliezen hadden vooral betrekking op aandelenbeleggingen (66%) en op fondsen (41%). Opmerkelijk is dat 35 procent van de vastgoedbeleggers zegt verliezen te hebben geleden.

Een op de vier beleggers geeft toe te beleggen in producten die hij niet volledig begrijpt.

Van de aandelenbeleggers zegt 57 procent zijn beleggingen te hebben verminderd of stopgezet. 15 procent heeft zijn aandelenbeleggingen uitgebreid. Bij de obligatiebeleggers is het percentage afhakers zelfs nog iets hoger: 59 procent. Vermoedelijk heeft dat te maken met de extreem lage rentestand die beleggen in obligaties minder aantrekkelijk heeft gemaakt. Bij de fondsenbeleggers zegt 41 procent zijn beleggingen te hebben verminderd of stopgezet. Bij de vastgoedbeleggers is dat zelfs 61 procent.

Al bij al zijn er geen grote verschuivingen opgetreden in de productcategorieën waarin de beleggende respondenten in 2008 en die in 2018 hun geld investeerden. Er wordt vandaag iets meer belegd in beleggingsfondsen en in vastgoed.

Storm is nog niet gaan liggen

Bekijk hier meer bevindingen uit de enquête van De Tijd en L'Echo.

 

Opvallend is dat van de beleggende respondenten een op de vier toegeeft te beleggen in producten die hij niet volledig begrijpt. Als gevolg van de financiële crisis en om het vertrouwen van de Belgen in de banken te versterken, begon de Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA) in 2011 een strijd tegen de commercialisering door de banken van complexe financiële producten. Maar regelmatig laten beleggers zich door de voorgespiegelde rendementen toch nog verleiden om hun geld in een product te steken waarvan ze de risico’s niet volledig begrijpen.

Hoogrentend

Reeks: 10 jaar bankencrisis

De val van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers op 15 september 2008 veroorzaakte een financiële tsunami die ook de Belgische banken zwaar trof. Hoe hebben ze zich hersteld van die klap?

Een ander lesje hebben de Belgen dan weer wel geleerd: dat achterdocht geboden is als banken uitpakken met spaarboekjes met een ongewoon hoge vergoeding. 49 procent van de Belgen zegt sinds 2008 minder vertrouwen te hebben in hoogrentende spaarboekjes.

De enquête werd afgenomen door het bureau Kantar TNS bij een representatief staal van de Belgische bevolking van 18 jaar en ouder. Online werden 1.053 mensen van 18 tot 30 juni bevraagd. De foutmarge bedraagt 3 procentpunten.

Morgen: Waar schuilen de nieuwe gevaren voor de banken?

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud