Landbouwkrediet ‘frustreert' Centea-agenten

Luc V edrsele, de topman van Landbouwkrediet, moet het ontgelden. (Foto Photo News) ©Photo News

De Centea-bankagenten zijn niet te spreken over de directie van Groep Landbouwkrediet. Vooral het gebrek aan overleg over de gevolgen van de fusie zit hen dwars.

Centea maakte tot vorig jaar deel uit van KBC. Die moest Centea verkopen in het raam van het door Europa opgelegde afslankingsprogramma. Daardoor kwamen de 600 zelfstandige Centea-bankagenten in handen van Groep Landbouwkrediet. Anderhalf jaar later zitten de frustraties bij de zelfstandige agenten van Centea diep. De kantoorhouders, die allemaal anoniem willen blijven, verwijten de directie een gebrek aan overleg. ‘Bij Centea werd naar ons geluisterd. Nu vallen onze bekommernissen in dovemansoren’, klinkt het nagenoeg unaniem.

Vooral Luc Versele, de CEO van Groep Landbouwkrediet, moet het ontgelden. ‘Hij maakt nauwelijks tijd om naar de agenten te luisteren. Hij is een ‘Einzelgänger,’ iemand die denkt dat hij nog steeds een kmo’tje leidt’, klinkt het uit diverse hoeken.

Versele kon gisteren niet reageren. Maar Rik Duyck, lid van het directiecomité, deed dat wel. ‘De CEO gaat inderdaad niet van kantoor naar kantoor. Toch plegen we overleg over alle punten waarvan wij denken dat ze belangrijk zijn.’

Fidelio

Een van de ergernissen heeft te maken mer Fidelio, waardoor de klanten aandeelhouder kunnen worden van de coöperatieve kassen Landbouwkrediet. Net zoals bij Arco destijds krijgen de klanten, in ruil voor de aankoop van een aandeel, bepaalde voordelen zoals een gratis zichtrekening. ‘Maar nu besliste de directie eenzijdig vanaf 1 januari toch 0,35 eurocent aan te rekenen voor papieren overschrijvingen, wat tegenover de klanten moeilijk uit te leggen is, zeker nu de buit binnen is’, reageert een Centea-agent.

De directie ontkent niet dat de agenten werden aangespoord zo veel mogelijk Fidelio-deelbewijzen te verkopen. Dat was trouwens nodig om de overname van Centea te financieren. Het Landbouwkrediet betaalde voor de overname 527 miljoen euro. Al in oktober had de groep via Fidelio de beoogde 250 miljoen euro opgehaald. ‘De aanrekening van de kosten voor papieren overschrijvingen moet onze klanten ertoe aanzetten die stilaan achterwege te laten’, zegt Duyck.

Wachten

Een andere frustratie betreft de lange doorlooptijden. De Centea-agenten moeten nu veel langer wachten op een antwoord voor een kredietaanvraag. ‘Bij Centea kregen we binnen vijf werkdagen een antwoord, bij het Landbouwkrediet moeten we tot vijftien werkdagen wachten.’

De directie erkent dat er een probleem was met die doorlooptijd. ‘Door weekendwerk is die ondertussen teruggebracht naar tien werkdagen’, repliceert Duyck. ‘In het derde kwartaal zagen we ons marktaandeel tot 7 procent verdubbelen, wat die achterstand verklaart.’

Commissie

Een ander heikel punt is de onzekerheid over de commissie die de agenten voortaan zullen krijgen. De bedoeling is dat de agenten van het Landbouwkrediet en van Centea op eenzelfde manier worden vergoed. Voor de Centea-agenten zou de inkomstenstroom veel onzekerder worden. Maar die bezorgdheid vindt Duyck onterecht. ‘Integendeel, 90 procent van de Centea-agenten zal meer commissies krijgen.’

Duyck spreekt van groeipijnen eigen aan elke fusie. ‘Sven Nys (de veldrijder die Landbouwkrediet sponsort, red.) is de enige die ons door het slijk mag halen’, lacht hij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud