Laruelle wil macht banken over kmo's breken

Sabine Laruelle (MR) - Foto Belga

'Het sterke overgewicht van de banken in hun relatie met vooral de kleinere ondernemingen, moet worden hersteld', zegt Sabine Laruelle (MR), de minister van Middenstand, kmo's, zelfstandigen en landbouw. Daarom wil de minister paal en perk stellen aan de hoge vergoedingen die banken nu eisen als kredieten vervroegd door ondernemers (moeten) worden terugbetaald, de zogenaamde funding loss.

Laruelle klonk gisteren bij de voorstelling van het jaarverslag van kredietbemiddelaar Chris Dauw bijzonder strijdvaardig. 'Kmo's vormen de ruggengraat van onze economie. Helaas stellen we vast dat kleine zelfstandigen in hun contractuele relatie met de banken al te vaak het onderspit delven. Het evenwicht moet worden hesteld.'

Laruelle wil daarom een paar maatregelen nemen die verder zullen worden uitgewerkt in het raam van het relanceplan van de federale regering.

Eén van die maatregelen is het aan banden leggen van de wederbeleggingsvergoedingen, tegenwoordig beter bekend als  'funding loss'. Het gaat om de vergoeding die een ondernemer verschuldigd is als hij zijn krediet vervroegd aan een financiële instelling terugbetaalt. De vergoeding wordt door banken ook aangerekend als ze zelf het krediet opzeggen. Dan zijn de klanten immers verplicht om het toegestane krediet terug te storten.

Funding loss

Volgens kredietbemiddelaar Chris Dauw kunnen die vergoedingen oplopen van 15 tot 20 procent van het nog openstaande saldo. 'Dat komt in de praktijk neer op ruim drie jaar intresten', zegt kredietbemiddelaar Chris Dauw.

Christine Buisseret, adviseur bij de Bemiddelingsdienst Banken, bevestigt dat het bij kleinere ondernemingen klachten over die funding loss regent. 'Bijna de helft van alle klachten gaan tegenwoordig over de wederbeleggingsvergoedingen'.

Ondernemingen staan perplex wanneer de financiële instellingen met hun eisen over de brug komen. 'De contractuele clausules zijn nauwelijks te begrijpen', verklaart Dauw.

Laruelle wil die funding loss dan ook begrenzen tot een bepaald maximum. 'Welk maximum kan ik nog niet zeggen. Veel hangt af van de aard van het krediet. Een kaskrediet is toch iets anders dan een hypothecair krediet, ', aldus Laruelle. Voor particulieren zijn de wederbeleggingsvergoedingen nu al wettelijk beperkt tot 3 maand intrest, maar die bovengrens geldt niet voor ondernemingen.

En Laruelle gaat nog een stapje verder. 'Ook de banken horen een vergoeding te betalen als ze de kredieten zonder gegronde reden opzeggen.'

Verder zal de minister ook maatregelen nemen die het de kleine ondernemers eenvoudiger moeten maken om over te stappen naar een ander bank. 'Concreet denk ik aan manier om ook de overdacht van waarborgen makkelijker te maken. Nu verloopt dat veel te stroef'.

Tot slot zal de minister de financiële instellingen ook verplichten om de weigering van een kredietaanvraag voortaan beter te motiveren.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud