Lockdownbeleggers leveren Argenta meer winst op

©Kristof Vadino

De klanten van Argenta hebben in de eerste jaarhelft veel meer gespaard en belegd in fondsen. De commissie-inkomsten stegen met de helft.

Ondanks de aanhoudend lage rente, het wegvallen van de woonbonus en de coronapandemie slaagde de grootste Belgische familiale bankgroep erin haar winst op te krikken. Argenta boekte in de eerste jaarhelft een nettowinst van 94 miljoen euro, 22 procent meer dan het jaar voordien.

Argenta merkt net als andere banken op dat de Belg minder uitgaf en meer spaarde. De klanten parkeerden 1,6 miljard euro meer op de zicht- en spaarrekeningen van de Antwerpse bank.

45%
Fee-inkomsten
Beleggingen stuwden de fee-inkomsten van de bank 45 procent hoger tot 71 miljoen euro.

Maar tijdens de lockdown, waarin ook de beurzen een zware crash ondergingen, hebben klanten ook belegd. Er werd 671 miljoen euro in nieuwe bank- en verzekeringsfondsen gestopt. Die beleggingen stuwden de commissie-inkomsten van de bank 45 procent hoger naar 71 miljoen euro.

Marc Lauwers, de ceo van Argenta ©Jonas Roosens

De hogere spaartegoeden zijn echter een tweesnijdend zwaard, merkt CEO Marc Lauwers op. Ze verbeteren de liquiditeit van de bank, maar drukken de winst. De minimumrente in België ligt op 0,11 procent, maar de rente die banken van de ECB krijgen op overtollige cash is negatief. Daarbovenop komt de bankentaks. Om die redenen wil Argenta voor het eerst betalende rekeningpakketten aanbieden.

Rente-inkomsten

De meer traditionele bankactiviteiten, het verstrekken van hypotheekleningen, zakten met 19 procent. De afschaffing van de Vlaamse woonbonus veroorzaakte een rush eind vorig jaar en een terugval begin dit jaar. Dat huizenverkopen tijdens de lockdown niet ging, leidde er mee toe dat de volumes met 28 procent daalden. In Nederland had de lockdown veel minder impact en was er een groei van 11 procent. Zo bleef de daling van de rente-inkomsten beperkt.

Provisies

Argenta legde 15 miljoen euro opzij voor waardeverminderingen op hypotheken. Daarmee neemt de bank een voorschot op mogelijke problemen van sommige klanten om hun lening terug te betalen. De provisies zijn veel lager dan bij sommige grootbanken, die veel opzijzetten voor slechte kredieten aan bedrijven, een segment waar Argenta niet in actief is. In maart had Lauwers in een eerste inschatting de impact van corona op een twintigtal miljoen euro geschat.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud