Lockdownbeleggers leveren Argenta meer winst op

©Kristof Vadino

De klanten van Argenta hebben in de eerste jaarhelft veel meer gespaard en belegd in fondsen. De commissie-inkomsten stegen met de helft.

Ondanks de aanhoudend lage rente, het wegvallen van de woonbonus en de coronapandemie slaagde de grootste Belgische familiale bankgroep erin haar winst op te krikken. Argenta boekte in de eerste jaarhelft een nettowinst van 94 miljoen euro, 22 procent meer dan het jaar voordien.

Argenta merkt net als andere banken op dat de Belg minder uitgaf en meer spaarde. De klanten parkeerden 1,6 miljard euro extra op de zicht- en spaarrekeningen van de Antwerpse bank.

45%
Fee-inkomsten
Beleggingen stuwden de fee-inkomsten van de bank 45 procent hoger tot 71 miljoen euro.

Maar tijdens de lockdown, waarin ook de beurzen een zware crash ondergingen, hebben klanten ook belegd. Er werd 671 miljoen euro in nieuwe bank- en verzekeringsfondsen gestopt. Die beleggingen stuwden de commissie-inkomsten van de bank 45 procent hoger naar 71 miljoen euro.

Marc Lauwers, de ceo van Argenta ©Jonas Roosens

De hogere spaartegoeden zijn echter een tweesnijdend zwaard, merkt CEO Marc Lauwers op. Ze verbeteren de liquiditeit van de bank, maar drukken de winst. De minimumrente in België ligt op 0,11 procent, maar de rente die banken van de ECB op overtollige cash krijgen, is negatief. Daarbovenop komt de bankentaks. Om die redenen wil Argenta voor het eerst betalende rekeningpakketten aanbieden.

Rente-inkomsten

De meer traditionele bankactiviteiten, het verstrekken van hypotheekleningen, zakten met 19 procent. De afschaffing van de Vlaamse woonbonus veroorzaakte een rush eind vorig jaar en een terugval begin dit jaar. Dat huizenverkopen tijdens de lockdown niet ging, leidde er mee toe dat de volumes met 28 procent daalden. In Nederland had de lockdown veel minder impact en was er een groei van 11 procent. Zo bleef de daling van de rente-inkomsten beperkt.

Provisies

Argenta legde 15 miljoen euro extra opzij voor waardeverminderingen op hypotheken en de investeringsportefeuille. Daarmee neemt de bank een voorschot op mogelijke problemen van sommige klanten om hun lening terug te betalen door de slechtere economische toestand. De echte provisies voor klanten in wanbetaling zijn beperkt tot minder dan 3 miljoen euro en zijn niet het gevolg van Covid-19.

De provisies zijn veel lager dan die bij sommige grootbanken, die veel opzijzetten voor slechte kredieten aan bedrijven, een segment waarin Argenta niet actief is. Geconsolideerd en inclusief de kosten voor het verlenen van betalingsuitstel gaat het om 21 miljoen euro. In maart had Lauwers in een eerste inschatting de impact van corona op een twintigtal miljoen euro geschat. 'We zitten pal op de inschatting. Wat er de rest van het jaar zal gebeuren is moeilijk voorspelbaar', klinkt het bij Argenta.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud