Moody's waarschuwt Belgische banken

De aanhoudende eurocrisis en de daarmee gepaard gaande moeilijke economische omstandigheden zullen de Belgische banken pijn doen. Dat schrijft Moody's dinsdag in een rapport over de banksector in ons land. De kredietbeoordelaar onderstreept in één adem dat Belfius, BNPP Fortis, ING België en KBC de nodige buffers hebben om de verwachte verliezen op te vangen.

'Belgium's banking system outlook remains negative.' De kop boven het persbericht van Moody's laat weinig aan de verbeelding over. Volgens de kredietbeoordelaar wacht de banken in ons land een moeilijke tijd.

De redenen daarvoor zijn tweeledig volgens Moody's. Eerst en vooral wijst het ratingbureau naar de economische omstandigheden in ons land. Omdat onze economie klein en exportgericht is, is ze extra vatbaar voor de eurocrisis en de daarmee gepaard gaande globale groeivertraging.

Voor de banken heeft dat een rechtstreekse impact, in die zin dat de kwaliteit van hun activa - uitstaande leningen, zeg maar - zal afnemen. 'De blootstelling aan overheidsschuld is beperkt, maar sommige banken hebben een grote blootstelling aan privéschuld in de Europese periferie', klinkt het. Moody's onderstreept in één adem wel dat de banken waarop het rapport focust - Belfius, BNPP Fortis, ING België en KBC - de nodige buffers hebben om de verwachte verliezen op te vangen.

Een tweede reden die Moody's aanhaalt voor de negatieve outlook op de banksector, is de nauwe verwevenheid met het kredietprofiel van België. Volgens de kredietbeoordeelaar zal de verzwakkende economie druk zetten op de Belgische rente. En dat zal op zijn beurt invloed hebben op de werking van de Belgische banken, omdat het leidt tot hogere financieringskosten.

Die laatste inschatting is opvallend. De Belgische federale regering klopt zich immers veelvuldig op de borst met de enorm lage rente die België de jongste maanden moet ophoesten om zich via de financiële markten te financieren. De tienjaarsrente noteert op nooit eerder geziene laagte, terwijl beleggers op korte termijn zelfs geen vergoeding meer vragen om ons land geld toe te stoppen. Volgens Moody's is dat door de moeilijke economische omstandigheden niet houdbaar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud