Nationale Bank dwingt banken tot buffer van 1 miljard euro

Het museum van de Nationale Bank. ©Photo News

De Nationale Bank verplicht de Belgische banken om een bijkomende kapitaalbuffer van in totaal 1 miljard euro aan te leggen tegen slechte kredieten.

Het is een preventieve maatregel, zegt de toezichthouder in een persbericht. De buffers moeten toelaten om mogelijke kredietverliezen in de toekomst op te vangen. De maatregel duidt erop dat de Nationale Bank zich zorgen maakt over de gulle verstrekking van woon- en andere kredieten.

Het gaat om wat in bankjargon de contracyclische kapitaalbuffer heet. Dat wordt uitgedrukt in een percentage van de risicogewogen activa van de bank. De Nationale Bank besliste vrijdag het buffermechanisme in werking te stellen en het percentage van 0 procent naar 0,5 procent te brengen.

De maatregel geldt voor alle EU-banken die actief zijn in België, zowel op individueel als op geconsolideerd niveau. 'Dus niet alleen de systeembanken, maar ook de kleine', verduidelijkt de Nationale Bank.

Absorptievermogen

'Dit is een tijdelijke buffer die wordt aangelegd in de opgaande fase van de kredietcyclus. Hij moet absorptievermogen genereren zodat banken in de neergaande fase genoeg ruimte hebben om kredietverliezen op te vangen', zegt de toezichthouder. 

Bij een financiële schok moeten de banken de buffers meteen vrijgeven om het systeem direct te stabiliseren.

Ze worden vanaf maandag aangezet om de buffers aan te leggen, maar de maatregel wordt pas echt bindend vanaf 1 juli 2020. Die aanloopperiode van 1 jaar is een gevolg van Europese afspraken. 

Als de systeemrisico's weer afnemen en de kredietcyclus omslaat, zal de Nationale Bank de bijkomende buffervereisten weer verlagen tot het neutrale niveau van 0 procent.

Ook bij een 'zeer negatieve en persistente economische schok' in het komende jaar - bijvoorbeeld bij een brutale brexit of een escalerende handelsoorlog - kan de Nationale Bank de maatregel meteen intrekken. 'We houden rekening met de huidige economische onzekerheden', zegt de toezichthouder.

'Geen verstorend effect op tarieven'

Als een commerciële bank meer kapitaal opzij moet zetten, hangt daar onvermijdelijk een prijskaartje aan. Die kostprijs kan doorgerekend worden aan de eindklanten. Wordt woonkrediet duurder?

'Gezien de huidige solvabiliteitspositie van de Belgische banken en het relatief beperkte opgelegde bufferpercentage van 0,5 procent, zou deze maatregel geen verstorende effecten mogen hebben op de prijszetting van de kredieten, of op de beschikbaarheid ervan voor de Belgische economie', zegt de Nationale Bank daarover.

Frankrijk, Luxemburg en Ierland namen eerder gelijkaardige maatregelen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud