Nationale Bank grijpt in om economie te beschermen tegen virus

De Nationale Bank van België in Brussel. © Sofie Van Hoof

De Nationale Bank verlaagt de verplichte kapitaalbuffer van de banken met 1 miljard euro. Ze onderneemt actie om de kredietverlening op peil te houden en de negatieve impact van het coronavirus op de Belgische economie te beperken.

De impact van de coronacrisis kan tot gevolg hebben dat de banken hun kredietverlening beperken en zo de neergang van de economie versterken. Sommige economen waarschuwen voor een recessie.

Daarom schrapt de Nationale Bank van België (NBB) de zogenaamde 'contracyclische kapitaalbuffer' van 1 miljard euro. De banken krijgen daardoor meer ruimte om voldoende kredieten te verstrekken en de economische activiteit te ondersteunen.

Solide

De bankentoezichthouder benadrukt dat de Belgische banken 'solide en voldoende gekapitaliseerd zijn' om belangrijke schokken te kunnen opvangen. 'Het vrijgeven van de contracyclische kapitaalbuffer verschaft de banken (preventief) extra capaciteit om de mogelijke kredietverliezen op te vangen indien de wereldwijde groeivertraging aanhoudt of sterker wordt en om aldus ook in deze situatie de continuïteit van de financiële dienstverlening en de kredietverlening aan de reële economie te verzekeren', luidt het.

Het ontwerpbesluit van de NBB zal worden genotificeerd worden aan de Europese Centrale Bank en zal door de federale minister van Financiën worden bekrachtigd bij koninklijk besluit.

Extra buffers

De Nationale Bank heeft vorig jaar voor het eerst die 'contracyclische kapitaalbuffer' ingevoerd voor de banken die in ons land actief zijn. De NBB vroeg aan de banken extra buffers aan te leggen om mogelijke kredietverliezen - lees: de niet-terugbetaling van kredieten - op te vangen. Door zulke buffers moeten banken meer kapitaal aanhouden en is er minder ruimte voor bijvoorbeeld het uitkeren van dividenden.

De maatregel - die voor alle EU-banken geldt die actief zijn in België - was bedoeld om de kredietverlening door banken af te remmen, omdat de toezichthouder een grote toename van de kredietverstrekking had vastgesteld. Hij zou bindend worden vanaf juli 2020. De banken moesten een bijkomende kapitaalbuffer van 1 miljard euro aanleggen tegen slechte kredieten. Dat bedrag komt nu vrij.

Die kapitaalbuffer wordt uitgedrukt in een percentage van de risicogewogen activa van een bank. Het buffermechanisme voorzag dat dat percentage opgetrokken zou worden van 0 naar 0,5 procent. Dat percentage wordt weer op nul gezet.

Recordhoogte

De omloop van de ondernemingskredieten steeg in het vierde kwartaal, dus voor de start van de corona-epidemie, naar een recordhoogte van 163 miljard euro. Dat gebeurde ondanks het feit dat bedrijven in dat kwartaal minder kredieten aanvroegen dan in hetzelfde trimester van het jaar ervoor. Cijfers die Febelfin dinsdag publiceerde, geven dat aan.

De groeivertraging van de Belgische economie zal in de komende weken en maanden wellicht de vraag naar kredieten doen dalen. Vooral de vraag naar investeringskredieten neemt wellicht af, omdat sommige bedrijven investeringen uitstellen tot de onzekerheid over de impact van de epidemie is verdwenen.

Omgekeerd neemt de vraag naar kortlopende overbruggingskredieten wellicht toe. Sommige bedrijven, bijvoorbeeld uit de sectoren toerisme en evenementen, zien hun inkomsten fors dalen en worden wellicht geconfronteerd met liquiditeitsproblemen.

Bij Belfius heeft de coronacrisis voorlopig weinig invloed op de vraag naar kredieten. Enkel bij kmo’s en zelfstandigen is er een grotere vraag naar afwijkingen, zoals een verlenging van de duurtijd, de vrijstelling van kapitaal of een aanpassing van de wachttijd. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud