Advertentie

Nationale Bank noemt zichzelf 'bezige bij'

Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. ©BELGA

De Belgische centrale bank reageert op de kritiek dat ze sinds de invoering van de euro overbodig is.

'De Nationale Bank van België voert een indrukwekkend aantal taken uit.' Dat is de opmerkelijke eerste zin van het ondernemingsverslag dat ze donderdag publiceert.

Bij de benoeming van Steven Vanackere tot directeur kreeg de Nationale Bank niet alleen kritiek over het te kleine aantal vrouwen in de bestuursorganen. Sommige critici zeiden ook dat België geen centrale bank meer nodig heeft, omdat de Europese Centrale Bank (ECB) haar belangrijkste taken heeft overgenomen.

In het verslag beklemtoont de Nationale Bank dat zij nog een rol heeft. Ze omschrijft zichzelf als een 'bezige bij' en somt de vele taken op die ze vervult. In de eerste plaats zijn er de taken als centrale bank. De Nationale Bank brengt bankbiljetten en munten in omloop, ze stippelt mee het monetair beleid uit, voert het monetair beleid uit, verricht economisch en financieel onderzoek, maakt financiële statistieken op en waakt over de financiële infrastructuur en financiële stabiliteit.

Andere taken

Voorts heeft de overheid veel andere opdrachten toevertrouwd aan de Nationale Bank. Ze waakt over de gezondheid van banken en verzekeraars, soms in samenwerking met Europese instellingen. Ze staat ook onder meer in voor de opmaak van economische statistieken, de publicatie van jaarrekeningen van vrijwel alle rechtspersonen, het beheer van de centrales voor kredieten aan particulieren en ondernemingen en het beheer van het centraal aanspreekpunt van bankrekeningen.

Om al die taken te vervullen had de Nationale Bank vorig jaar 1.828 personeelsleden in voltijdse equivalenten. Dat zijn er 84 minder dan in 2017, omdat er een uitstapregeling bestaat voor oudere personeelsleden die geen kaderlid zijn. Het aantal personeelsleden zal dit en volgend jaar verder dalen tot ongeveer 1.700.

Te weinig vrouwen

Niet alleen in de directie en de regentenraad (een soort raad van bestuur) zijn vrouwen ondervertegenwoordigd, blijkt uit het ondernemingsverslag. Ook bij de onderdirecteurs en hogere kaderleden is dat het geval. In 2018 was 12 procent van de onderdirecteurs een vrouw, tegenover 7,5 procent in 2015 en 10 procent in 2010. Bij de hogere kaderleden zijn er 22 procent vrouwen, evenveel als in 2015 maar dubbel zoveel als in 2010.

De Nationale Bank belooft beterschap. 'We willen de indienstnemingen en carrière van vrouwen aanmoedigen. Er is in 2018 een werkgroep opgericht die maatregelen moet voorstellen om de genderdiversiteit op alle niveaus te verbeteren.' Bij bevorderingen voor managementfuncties moet vier op de tien keer een vrouw promotie maken.

Sinds de pensionering van Marcia De Wachter bestaat de directie van de Nationale Bank volledig uit mannen. Maar één van de 16 leden van de regentenraad is een vrouw. Maar dat zal veranderen. Een wetsvoorstel dat is goedgekeurd door de Kamercommissie Financiën bepaalt dat vanaf 18 mei 2020 een derde van de leden van de regentenraad van een ander geslacht moet zijn dan de andere leden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud