Nationale Bank sluit in Antwerpen

(foto photonews) ©Photo News

De Nationale Bank is van plan de vestiging in Antwerpen stop te zetten op 1 januari 2014. De intentie daartoe is maandag op een bijzondere ondernemingsraad bekendgemaakt.

Volgens de Nationale Bank zou het weinig rationeel zijn om de activiteiten in Antwerpen in stand te houden. De vestigingen buiten Brussel vervullen vooral een loketfunctie voor cash handling, het aanvaarden, omwisselen en verstrekken van eurobankbiljetten en -munten. De biljettenactiviteit in Antwerpen is teruggevallen doordat bepaalde waardetransporteurs en commerciële banken hun biljetten niet langer in Antwerpen afstoten of opnemen, meldt de NBB in een persbericht.

Naast de hoofdzetel in Brussel zijn er nu nog vestigingen in Antwerpen, Hasselt, Kortrijk, Luik en Bergen. Sinds 1974 zijn er al 38 andere vestigingen gesloten, omdat de nood afnam door de toenemende automatisering en dematerialisering van de activiteiten.

De NBB wijst er in het persbericht nog op dat de 48 betrokken personeelsleden van een statuut genieten dat hen werkzekerheid garandeert en dat alle reorganisaties die de Nationale Bank in het verleden heeft doorgevoerd, gebeurden zonder ontslagen. 

Het voorbije decennium daalde het personeelsbestand van de NBB gestaag van 2.406 in het jaar 2000, naar 1.927 eind 2010. In 2011 ging het opnieuw met 174 full time equivalenten ophoog naar 2.101, door de integratie van de toezichthouder CBFA in de Nationale Bank.

Wat er na de stopzetting met het gebouw zal gebeuren, is nog niet beslist.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud