Nationale Bank zet top Weghsteen aan de kant

©Wouter Van Vooren

Sinds deze zomer hield een commissaris van de Nationale Bank al een oogje in het zeil bij de Brugse beursvennootschap. Die neemt nu alle bevoegdheden van het management over.

Midden september bracht De Tijd aan het licht dat de Nationale Bank het kleinere Brugse beurshuis Weghsteen aan de ketting had gelegd. De toezichthouder steld een commissaris aan die moest toekijken op belangrijke beslissingen bij de groep, die ruim 2.500 klanten telt en zo'n 500 miljoen euro onder beheer heeft. Tegelijk gaf de Nationale Bank Weghsteen toen de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar een overnemer.

Was het aanstellen van zo'n speciale commissaris al uitzonderlijk - eerder gebeurde het al bij Optima Bank - dan gaat de Nationale Bank nu nog een stap verder. In een persbericht laat de toezichthouder weten dat de commissaris voortaan als voorlopig bestuurder alle bevoegdheden van de bestuurs- en beleidsorganen van Weghsteen overneemt.

De facto wil dat dus zeggen dat de huidige top van Weghsteen volledig aan de kant wordt gezet en dat de Nationale Bank nu volledig de touwtjes in handen krijgt bij het beurshuis. Daarnaast krijgt de voorlopige bestuurder nog 'specifieke opdrachten in het belang van de cliĆ«nten en de beursvennootschap', klinkt het nog. Wat die opdrachten precies inhouden maakt de toezichthouder niet bekend.  

Intussen is wel duidelijk wie namens de Nationale Bank de touwtjes in handen neemt bij Weghsteen. Dat is de Brusselse bedrijfsrevisor Dirk Smets, die eerder ook speciaal commissaris was bij Optima Bank. 

Wat er exact aan de hand is bij Weghsteen, blijft een open vraag. De Nationale Bank geeft geen verdere details over het dossier en ook andere betrokken partijen zijn karig met commentaar. In een eerder gesprek met De Tijd liet CEO Vincent Weghsteen uitschijnen dat zijn bedrijf op zoek was naar een partner om sterker te staan nu de Belgische beurshuizen en vermogensbeheerders voor een consolidatiegolf staan.

Klanten weg

Dat diezelfde Weghsteen nu als CEO aan de kant wordt gezet, geeft aan dat er beduidend meer aan de hand is. Ook na zijn aanstelling als commissaris zou Dirk Smets hebben vastgesteld dat er bij Weghsteen nog steeds bepaalde dingen gebeurden die indruisten tegen de aanbevelingen van de Nationale Bank. Dat zou tot enkele dagen geleden het geval zijn geweest en volgens sommigen valt niet uit te sluiten dat het dossier ook een strafrechterlijke uitloper krijgt. Dat Smets nu is aangesteld als voorlopig bestuurder schept ook meer duidelijkheid - personeel kan geen gehoor meer geven aan de instructies van het management van de groep.

De berichtgeving over de slechte gang van zaken bij Weghsteen mist zijn impact niet. Meerdere klanten verlieten het beurshuis intussen, wat de groep natuurlijk nog minder aantrekkelijk maakt als overnamekandidaat. Verschillende partijen die eerder interesse toonden, hebben uiteindelijk afgehaakt. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat Weghsteen niet in zijn geheel wordt verkocht, maar dat een aantal andere spelers in de branche er uiteindelijk met de mooiste klantenportefeuilles vandoor zullen gaan. 

Al viel donderdag nog een ander geluid te horen bij Vincent Weghsteen zelf. Die wilde in een eerste reactie geen extra commentaar geven, behalve dan dat hij met Weghsteen in de eindfase zit van de onderhandelingen over een mogelijke verkoop van het beurshuis.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect