Advertentie

Nieuw alternatief Arco-plan duikt op

©Photo News

Naast het mislukte plan B van de regering voor Arco blijkt er een tweede alternatieve regeling te bestaan. Die kan mogelijk dienen als vertrekbasis voor een oplossing.

Het is bijna acht jaar geleden dat het grootste deel van Arco, de gewezen financiële arm van de christelijke werknemersbeweging ACW (nu Beweging.net), in vereffening ging als gevolg van de val van Dexia. Daardoor zagen bijna 800.000 coöperanten hun inleg van 1,5 miljard euro in rook opgaan.

'Arco-schade van 600 miljoen euro'

De ontwerpdading wijst er in haar inleiding op dat Arco de enige privépartij is die bij de bankenreddingen van tien jaar geleden in ons land vers geld moest inbrengen.

Dat sloeg zelfs een gat van 600 miljoen: 350 miljoen om, met het mes van de regering op de keel, mee te doen met de kapitaalverhoging van Dexia van eind 2008, 100 miljoen rente op de lening die daarvoor werd aangegaan bij Belfius en nog eens bijna 150 miljoen voor de boete die de Europese Unie oplegde aan Arco, te betalen aan de staat.

De federale regering beloofde wel een staatswaarborg voor hun geld, maar die bleef juridisch niet overeind. Ook het fameuze plan B, een uitkering van 600 miljoen euro of 40 procent van de inleg, bleef onder meer door politieke strubbelingen dode letter, ondanks herhaalde beloften en voornemens van de regering. Sindsdien lijkt de impasse in het dossier compleet.

Nu blijkt er echter nog een tweede plan B te bestaan met als titel ‘Draft dadingsovereenkomst’, opgesteld in april 2017, vernam De Tijd. Het 31 pagina’s tellende document, dat de redactie kon inkijken, is vooral van de hand van Bernhard Ardaen. Ardaen, een jurist en handelswetenschapper van opleiding, was 20 jaar aan de slag als bedrijfsjurist bij Dexia en leunt aan bij Arco. In 2012 schreef hij het boek ‘Tijdbom Dexia’. De man kent de problematiek dus erg goed.

Vakbondsman

Het initiatief ervoor gaat echter uit van Luc Soete, lange tijd een van de belangrijkste vakbondslui bij Belfius. Soete, intussen met pensioen, was het gezicht van de bediendenbond ACV Puls bij de bank. Hij was ook betrokken bij de personeelsvereniging van Arco-coöperanten bij Belfius, een vzw (zie onderaan). ‘Maar het initiatief ging niet uit van de vzw. We zochten gewoon een haalbare oplossing’, verduidelijkt Soete.

Het ontwerp van dading gaat ervan uit dat alle betrokken partijen – de staat, Belfius, Arco, Beweging.net, de procederende coöperanten en zelfs de Dexia-aandeelhouders die de staatswaarborg ooit succesvol aanvochten – de strijdbijl begraven. Dat kan, zoals bij het plan B van de regering, door in ruil voor een compensatie alle rechtszaken stop te zetten.

NewCo

Maar de compensatie ziet er in dit geval totaal anders uit. Waar het plan B van de regering louter een uitkering in cash is, gaat de nieuwe dading uit van de oprichting van een NewCo, een nieuwe coöperatieve vennootschap. Die krijgt als activa een pakket Belfius-aandelen dat de regering inbrengt en die dividenden zullen opleveren. In 2017 was sprake van 10 à 15 procent van de bank, maar intussen is die iets meer waard en kan het mogelijk een kleiner percentage worden.

80%
Compensatie
In het alternatieve plan B kan de compensatie oplopen tot 80 procent.

De coöperanten kunnen dan vervolgens hun Arco-aandelen inruilen tegen aandelen van de NewCo. Ze kunnen kiezen tussen drie mogelijkheden (A-, B- en C-aandelen): minimaal tien of vijf jaar aan boord blijven of aandelen zonder minimumduur, die meteen kunnen worden omgezet in cash. Hoe langer ze de nieuwe aandelen behouden, hoe meer ze van hun oorspronkelijke inleg recupereren.

24 à 80 procent

Naargelang de categorie, de waarde van hun Arco-aandelen en het feit of ze al dan niet procederen, varieert hun compensatie tussen 24 en 80 procent.

Dit compleet uitgewerkt plan is een vertrekpunt voor een oplossing.
Ab Flipse
Voorzitter ArcoClaim

De ontwerpdading laat de mogelijkheid open dat Belfius en Beweging.net, zoals in het eerste plan B, ook een bijdrage leveren. Afhankelijk van de waardering van Belfius, de dividendenstromen en de keuze van de coöperanten bestaat de mogelijkheid dat er in totaal meer dan 600 miljoen euro zal overblijven voor hen.

Ardaen denkt dat de gekozen formule heel wat Arco-knelpunten kan oplossen en mogelijk ook de Europese toets doorstaat. Voor de overheid is er zelfs het voordeel dat de begroting niet belast wordt. Meer nog: door het ontmijnen van Arco wordt Belfius automatisch meer waard, wat de inbreng in de NewCo op zijn minst deels compenseert.

Geen gehoor

Toch vonden Ardaen en Soete, ondanks contacten met tal van betrokken partijen en mensen uit hun adresboekje, geen gehoor. ‘De politieke wil was er niet’, zegt Ardaen. ‘Iedereen zei dat het een goede oplossing was, maar het moest er politiek door geraken’, aldus Soete.

Voorzitter Ab Flipse van ArcoClaim. ©BELGA

Mogelijk kan de ontwerpdading een tweede leven krijgen. Voorzitter Ab Flipse van de coöperantenorganisatie ArcoClaim, die meer dan 5.000 leden telt, is na lezing ervan enthousiast. ‘Ik ben hier buitengewoon gelukkig mee. Dit compleet uitgewerkt plan is een vertrekpunt voor een oplossing. We zullen later deze maand besluiten wat we hiermee gaan doen.’

'Heel degelijk'

Ook Geert Lenssens (SQ Law), de advocaat van ArcoClaim, is positief. ‘Het is de eerste keer dat er iets concreets en heel degelijks op tafel gelegd wordt. Het vormt een goede gespreksbasis, al is het niet perfect en werd erover nog niet onderhandeld.’

Lenssens is ervan overtuigd dat het voorstel  via allerlei omwegen uitging van Belfius zelf. Hij voert daarvoor onder meer aan dat het zowel een hoge juridische als financiële expertise weergeeft  die typisch is voor een bank  en omdat het niet toevallig tot stand kwam in de periode waarin Belfius werkte aan een beursgang.

‘We zijn niet naïef. Dit hightechdocument komt uit bancaire middens. Het doet mij in veel opzichten ook denken aan de Fortis-schikking zoals het onderscheid tussen actieve en niet-actieve claimanten. Ik denk dat er nu heel wat vragen moeten beantwoord worden zoals wie het voorstel in 2017 torpedeerde en waarom als het in 2017 kon, het vandaag niet meer zou kunnen’, aldus de advocaat. 

Ook Belfius-personeel getroffen

De val van Arco treft niet alleen klanten van Belfius (de vroegere Dexia Bank België) en andere coöperanten maar ook (ex-)personeel van de financiële instelling.

Zij zijn zelfs verenigd in een eigen vzw met de naam Personeelsvereniging Dexia Kapitaaldeelname Arcofin. Arcofin is een van de drie takken van Arco met particulieren in het kapitaal. Veruit de meeste privécoöperanten zitten bij Arcopar.

De vzw, die teruggaat tot 1986 en Belfius-voorloper BAC, leidt een eerder sluimerend bestaan. Het enige doel is de bundeling van volmachten van leden voor de algemene vergaderingen van Arcofin.

Volgens onze informatie telt de vereniging een kleine 2.500 leden die samen goed zijn voor meer dan 800.000 aandelen en ruim 10 miljoen euro geïnvesteerd Arco-kapitaal.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud