Onrust over inkrimping aantal geldautomaten

De vier grootbanken gaan de automaten in hun bankkantoren vervangen door een kleiner gemeenschappelijk niet automatennetwerk. ©ANP XTRA

De operatie van de vier grootbanken om hun geldautomatennetwerk te herorganiseren in het aparte bedrijf Batopin leidt tot een klacht bij de mededingingsautoriteiten. Vooral dunbevolkte regio's in Wallonië dreigen nog slechter af te zijn dan vandaag.

Om het dalende gebruik en de stijgende kosten van cash te counteren brachten BNP Paribas Fortis, Belfius, ING België en KBC al hun bankautomaten in bij Batopin. Dat bedrijf zal de duizenden automaten bij de bankkantoren vervangen door een netwerk op 650 tot 750 strategisch gekozen locaties.

De essentie

  • De grootbanken garanderen met de bundeling van hun geldautomaten in de alliantie Batopin een automaat binnen de 5 kilometer voor 95 procent van de Belgen.
  • Maar die dekking wordt niet gehaald in specifieke regio's zoals de provincies Namen en Luxemburg.
  • Vzw Financité dient klacht in bij de mededingingsautoriteiten tegen de oprichting van Batopin..

De banken argumenteren dat een kleiner netwerk door een betere inplanting - nu ligt de helft van de automaten op minder dan 185 meter van elkaar - toch een goede dekking kan bieden. Batopin belooft dat 95 procent van de Belgen een geldautomaat op minder dan 5 kilometer zal hebben, via een hertekend netwerk dat later dit jaar wordt uitgerold.

Maar in de sector circuleren analyses dat die dekking niet gehaald wordt als je inzoomt op specifieke regio's, zoals in de provincies Luxemburg en Namen. Vooral Luxemburg zou door de komst van Batopin nog slechter af zijn dan vandaag. Daar zouden minder dan twee op de drie mensen nog een automaat binnen de 5 kilometer hebben.

95%
Dekking
Batopin garandeert een geldautomaat binnen de 5 kilometer voor 95 procent van de Belgen, maar die dekking wordt niet gehaald in twee provincies.

In Vlaanderen is er nu overal een dekking van meer dan 99 procent. Dat zal met Batopin licht zakken. In West-Vlaanderen is de daling het grootst, naar iets minder dan 98 procent maar nog altijd boven de doelstelling van 95 procent. Door de herstructurering zullen 126 Belgische gemeenten geen Batopin-automaat tellen, tegenover 69 gemeenten waar nu geen automaat van een grootbank is. Mogelijk is er in die gemeenten wel nog een automaat van een kleinere bank of van Bpost.

'We proberen een evenwichtig landelijk netwerk neer te zetten dat rekening houdt met de bevolkingsdichtheid', zegt Kris De Ryck, de CEO van Batopin. 'Maar er zijn verschillen als je dat op een kleinere schaal bekijkt. In Brussel zal de dekking 100 procent zijn, maar in Wallonië zijn delen dunbevolkt. Daar kan het zijn dat voor een kleine gemeente met zeer weinig inwoners de automaat verder dan 5 kilometer ligt.' De precieze locaties voor de automaten zijn nog niet vastgelegd, op een honderdtal na.

Eerder leefde in het parlement al bezorgdheid over de toegang tot cash, met onder meer een resolutie van CD&V voor minstens één geldautomaat per gemeente. 'Die automaten moeten op een goede locatie staan en toegankelijk zijn met het openbaar vervoer. Banken hebben ook een maatschappelijke rol te spelen', vindt Kamerlid Leen Dierick.

Klacht

Er is ook een klacht ingediend bij de mededingingsautoriteiten over het project Batopin en over Jofico, een recent samenwerkingsverband van vier kleinere banken en Bpost voor geldautomaten. 'De oprichtende banken hebben samen een omzet van meer dan 100 miljoen euro. Als ze een gemeenschappelijk bedrijf oprichten, moet dat aangemeld worden bij de nationale concurrentieautoriteiten', zegt Anne Fily van Financité in Le Soir. De vzw Financité, die actie voert voor financiële inclusie, vreest dat heel wat mensen die vaak een beroep doen op cash moeilijk aan biljetten zullen geraken.

'Er is voor de oprichting van Batopin uitgebreid overleg geweest met de mededingingsautoriteiten en er was geen noodzaak tot een formele aanmelding. Het gaat ook niet om een fusie van de banken, maar om een samenwerking voor een specifieke activiteit', zegt De Ryck. Ook bij Jofico klinkt het dat de mededingingsautoriteiten vooraf zijn geïnformeerd en dat uit een analyse bleek dat er geen formele aanmelding nodig was omdat het alleen om een technisch-operationele samenwerking gaat.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud