Ook ECB buigt zich over Bank Degroof Petercam

Degroof Petercam wordt geleid door Philippe Masset. ©Dieter Telemans

Degroof Petercam heeft in het witwasdossier over de instelling niet alleen af te rekenen met de Nationale Bank en het Brusselse gerecht, maar nu ook met de Europese Centrale Bank.

Begin deze week raakte bekend dat er mogelijk een gedeeltelijke of volledige aandeelhouderswissel op til is bij Bank Degroof Petercam, na de vier grootbanken de belangrijkste vermogensbeheerder voor particulieren in België. Maar dat nieuws wordt sindsdien helemaal overschaduwd door de audit van de Nationale Bank, de toezichthouder voor de sector. De NBB voert een onderzoek naar de naleving van de antiwitwasregels bij Degroof Petercam.

Tegenoffensief

De bank hield het woensdag bij de eerste berichten over het witwasdossier aanvankelijk bij een 'geen commentaar'. Later op de dag kwam er dan toch een persbericht, met vrijdag een update daarvan.

De instelling heeft intussen ook, bij monde van CEO Philippe Masset, een mail gestuurd naar haar klanten. Daarin nuanceert ze eveneens het dossier. Masset heeft het over een onderzoek 'dat naar verluidt gericht zou zijn tegen Degroof Petercam wegens het witwassen van geld'.

De bank ontkent in de mail ook 'formeel elke beschuldiging van witwaspraktijken' en heeft het alleen over een audit door de Nationale Bank die leidde tot aanbevelingen die momenteel worden geïmplementeerd door Degroof Petercam.

'U kunt er zeker van zijn dat we alle nodige aandacht besteden aan de uitvoering van maatregelen om de aanbevelingen van de Nationale Bank van België te verbeteren. De naleving van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de Degroof Petercam staat bij ons centraal', aldus nog de mail.

Die audit bracht ernstige gebreken aan het licht en kan leiden tot een forse boete van de sanctiecommissie van de Nationale Bank. In het ergste geval kan de boete oplopen tot 10 procent van de jaaromzet.

De Standaard meldde vrijdag dat ook het Brusselse gerecht zich buigt over de zaak. De Tijd kreeg die informatie bevestigd. Het gerechtelijk onderzoek is echter geen uitvloeisel van de audit, maar wel van de bevindingen die daaraan vooraf gingen.

Bij het Brusselse parket klinkt het in een reactie dat 'er voor zover we weten op dit moment geen dossier is overgemaakt aan het parket van Brussel'. Nochtans kreeg het gerecht volgens een goedgeplaatste bron wel degelijk informatie bezorgd.

'Strikt vertrouwelijk'

Degroof Petercam liet vrijdag weten 'niet op de hoogte' te zijn dat de audit 'aanleiding zou hebben gegeven tot enig gerechtelijk onderzoek'. Volgens de financiële instelling zijn dergelijke audits 'strikt vertrouwelijk, en net als voor alle betrokkenen, kan Degroof Petercam hierover bijgevolg niet communiceren'. De bank herhaalde in haar mededeling ook formeel elke beschuldiging van witwassen te verwerpen en in de optiek van het respecteren van de wetten en de regels 'nauw samen te werken met alle instanties'.

Daar hoort ook de Europese Centrale Bank (ECB) bij die zich eveneens buigt over de witwasbevindingen van de Nationale Bank. Dat ligt voor de hand omdat Degroof Petercam als grote speler, met grensoverschrijdende activiteiten, ook onder het toezicht van Frankfurt valt.

Nationale bevoegdheid

Slechts zes andere Belgische banken zijn in dat geval: KBC, Belfius, Argenta, AXA Bank, Dexia en BNY Mellon. Witwasonderzoeken zijn de bevoegdheid van de nationale instanties, zoals de Nationale Bank, maar die moeten voor de grote instellingen ook hun vaststellingen overmaken aan de algemene toezichthouder, de ECB. Gemengde teams van de ECB en de Nationale Bank waken over de banken die onder hun gezamenlijk toezicht vallen.

Het is onduidelijk in welke fase het dossier zit bij de ECB. Mogelijk nog niet ver: het persbureau Reuters meldt dat de raad van toezicht in Frankfurt zich eind deze week voor de eerste over de kwestie buigt. Naar De Tijd vernam, klopt dat. Die raad, waarin een afgevaardigde van de Nationale Bank zitting heeft, komt tweewekelijks samen om risico’s bij banken te bespreken. 'Het dossier staat op de agenda omdat het niet helemaal onbelangrijk is', zegt een EU-functionaris.

De Nationale Bank geeft geen commentaar. De woordvoerder van Degroof Petercam zegt geen reactie te kunnen geven omdat alles wat de audit en de communicatie met de regelgevers betreft strikt vertrouwelijk is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud