Ook gerecht neemt Degroof Petercam in het vizier

©Dieter Telemans

Het onderzoek naar mogelijke inbreuken door Bank Degroof Petercam op de antiwitwasregels voor banken krijgt een gerechtelijk staartje.

Ook het Brusselse gerecht bekijkt of de bank inbreuken heeft gepleegd op de antiwitwaswetgeving. Dat is een rechtstreeks gevolg van de audit die de Nationale Bank van België eerder bij de vermogensbeheerder uitvoerde, schrijft De Standaard vrijdag. Volgens informatie van De Tijd is het gerechtelijk onderzoek echter geen uitvloeisel van de audit, maar van de bevindingen die daaraan voorafgingen en is er informatie overgemaakt aan het parket van Brussel.

Bank Degroof Petercam kreeg van de Nationale Bank de slechtste score kreeg wat betreft het naleven van de antiwitwasregels. Ze riskeert daardoor een boete van de toezichthouder, maar het kan nog maanden duren voor de bank weet waar ze aan toe is. Voor een rechtspersoon, een vennootschap dus zoals Degroof Petercam, kunnen boetes oplopen tot 10 procent van de netto-omzet over het voorgaande boekjaar. In 2017 boekte de bank 468 miljoen euro netto-inkomsten. Met dat jaar als referentie en bij de maximumboete zou het om bijna 47 miljoen euro gaan.

In een reactie vrijdag zei de bank 'niet op de hoogte te zijn dat de audit aanleiding zou hebben gegeven tot enig gerechtelijk onderzoek'. 'Dergelijke audits zijn strikt vertrouwelijk, en net als voor alle betrokkenen, kan Degroof Petercam hierover bijgevolg niet communiceren.' De bank herhaalt fomeel elke beschuldiging van witwassen te verwerpen. 'Degroof Petercam waakt er over steeds te handelen met respect voor de wetten en regels die op haar van toepassing zijn, en werkt in die optiek nauw samen met alle instanties.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud