Ook KBC betaalt ECB terug

©BELGA

Na Belfius en Argenta heeft ook KBC beslist om zijn driejaarskrediet (LTRO) bij de Europese Centrale Bank (ECB) vervroegd terug te betalen.

De ECB ver­strek­te eind 2011 en begin 2012 voor meer dan 1.​000 mil­jard euro goed­ko­pe drie­jaars­kre­die­ten (LTRO's) aan de Eu­ro­pe­se ban­ken. De mas­sa­le geld­cre­a­tie moest de li­qui­di­teit van de ban­ken ver­ster­ken en kre­diet­schaars­te voor­ko­men.

In december 2011 nam KBC 3,5 miljard euro op in het kader van het ECB-programma. In februari 2012 nam KBC deel aan de tweede LTRO-ronde van de ECB voor een bedrag van 5,4 miljard euro.

De ban­ken mogen vanaf vol­gen­de week het eer­ste kre­diet van 489 mil­jard te­rug­be­ta­len. Vanaf 27 fe­bru­a­ri kun­nen ze ook het twee­de kre­diet van 529 mil­jard af­los­sen. KBC groep zal die terugbetaling in het eerste kwartaal doen, zo blijkt uit een persbericht. Het betreft voor de Vlaamse bank-verzekeraar een totaal bedrag van 8,3 miljard euro.

'De voorwaarden op de wholesale financieringsmarkt zijn aanzienlijk verbeterd en de liquiditeitspositie van KBC is erg solide. Daarom hebben we beslist de LTRO terug te betalen', zegt Luc Popelier, de financieel directeur van de bank-verzekeraar. 'KBC heeft een sterke depositobasis van particulieren en bedrijven in onze kernmarkten. Bovendien zijn we al flink gevorderd met het dekken van onze financieringsbehoeften voor 2013. Na drie weken in het nieuwe jaar hebben we al een kwart van onze behoeften gedekt.'

Niet de enige

KBC is niet de enige financiële instelling die de ECB vervroegd terugbetaalt. De Tijd berichtte vrijdagmorgen dat ook Belfius en Argenta dat gaan doen.

Bel­fi­us zal volgende week 5 van de 10 mil­jard te­rug­be­ta­len, omdat het min­der fi­nan­cie­ring nodig heeft. Ar­gen­ta lost het eer­ste kre­diet van 200 mil­joen he­le­maal af, omdat het zich goed­ko­per kan fi­nan­cie­ren op de mark­ten.

De ECB deelt vanaf van­daag elke vrij­dag mee hoe­veel alle Eu­ro­pe­se ban­ken samen te­rug­be­ta­len. De­tails per land of per bank wor­den niet vrij­ge­ge­ven. Ana­lis­ten ver­wach­ten dat alle ban­ken samen in het eer­ste kwar­taal 100 tot 200 mil­jard te­rug­be­ta­len.

Voor­al Noord-Eu­ro­pe­se ban­ken zul­len wel­licht een groot be­drag af­los­sen. Ze leen­den dik­wijls meer dan nodig en wil­len met be­lang­rij­ke te­rug­be­ta­lin­gen hun goede ge­zond­heid on­der­stre­pen. De Zuid-Eu­ro­pe­se ban­ken daar­en­te­gen zul­len wel­licht een meer af­wach­ten­de hou­ding aan­ne­men. Zij moe­ten meer rente be­ta­len als ze geld lenen op de mark­ten en blij­ven daar­om af­han­ke­lijk van de ECB.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud