'Pessimistisch scenario voor KBC is van de baan'

Johan Thijs: 'Het zou naïef zijn te denken dat alle bedrijven erdoor raken. Maar we moeten wel allemaal proberen het aantal faillissementen zo klein mogelijk te houden.'

De moeilijke tijden voor sommige ondernemingen zijn bij KBC nog niet zichtbaar in de cijfers voor probleemkredieten. 'Ik ben optimistisch dat we ons meest pessimistische scenario nooit zullen moeten gebruiken', zegt CEO Johan Thijs.

KBC bereidde zich vorig jaar voor op een toevloed van betalingsproblemen en nam voor 1,074 miljard euro aan waardeverminderingen op kredieten in de boeken op. Maar van de extra coronabuffer van 800 miljoen euro is nog niets te zien in de kredietportefeuille. 'De echte impact van Covid-19 op de kredietportefeuille komt nog wanneer de tijdelijke werkloosheid, het betalingsuitstel en andere steunmechanismes van de overheid wegvallen en alle stilgelegde bedrijven herstarten', zegt Thijs.

KBC is optimistischer, maar handhaaft zijn basisscenario voor een impact van 1,1 miljard euro op de kredietportefeuille. 'Ik ben optimistisch dat we het pessimistische scenario van 1,6 miljard euro nooit zullen moeten gebruiken', zegt de CEO. Het is hoopgevend dat de meeste bedrijven als het betalingsuitstel is afgelopen netjes hun krediet opnieuw normaal aflossen. Slechts bij een veertigtal dossiers is er een betalingsachterstand.

Het blijft wel afwachten wat er gebeurt met de bedrijven waar het betalingsuitstel nog loopt, goed voor 2,3 miljard euro aan kredieten. 'Dat zijn vooral bedrijven uit de horeca, de evenementensector of de kledingverkoop waarvan de activiteiten zwaar verstoord werden. Als ze pakweg tegen de zomer volledig heropstarten en de overheidsmaatregelen aflopen, hebben ze kredieten nodig.'

Dat er klappen vallen, lijkt onvermijdelijk. 'Vorig jaar waren er 7.000 faillissementen, 3.000 minder dan het jaar voordien ondanks de forse krimp van de economie. Een onrealistisch cijfer dus', vindt Thijs. 'Het zou naïef zijn te denken dat alle bedrijven erdoor raken. Maar we moeten wel allemaal proberen het aantal faillissementen zo klein mogelijk te houden.'

Nationale Bank-directeur Tom Dechaene waarschuwde dat de banken 'het vuile werk zullen moeten doen' en kiezen welke bedrijven ze al dan niet redden. 'We moeten een onderscheid maken tussen gezonde en niet-gezonde bedrijven en de nodige analyses maken', repliceert Thijs. 'We raden klanten dan ook aan zo snel mogelijk met ons te komen spreken om te kijken wat mogelijk is.'

'We hebben onze rol gespeeld en voor ruim 1 miljard euro nieuwe kredieten toegekend aan bedrijven in het vierde kwartaal. Dat is ruim 250 miljoen euro meer dan het jaar voordien' zegt Thijs. KBC heeft daarmee naar eigen zeggen een marktaandeel van meer dan 50 procent. Thijs benadrukt dat het aantal geweigerde kredieten op ongeveer hetzelfde niveau als in 2019 ligt.

Dividend

Omdat nieuwe coronaprovisies uitbleven, lag de nettowinst van het vierde kwartaal met 538 miljoen euro (- 23 procent) perfect op de gemiddelde analistenverwachting. Zoals verwacht drukte de lage rente op de inkomsten. Over heel 2020 komt de nettowinst 42 procent hoger uit op 1,44 miljard euro, met dank aan een sterke bijdrage van de schadeverzekeringen en het schrappen van uitgaven rond marketing en externe leveranciers.

3,44
Dividend
Als de dividendbeperkingen worden opgeheven, kunnen de aandeelhouders dit jaar tot 3,44 euro aan dividend per aandeel ontvangen.

Onder druk van de toezichthouders keerde KBC vorig jaar geen dividend uit, waardoor de bank haar goede kapitaalpositie kon verstevigen. Dit jaar wordt de aandeelhouder in de lente wel beloond met een beperkt brutodividend van 0,44 euro per aandeel, het maximum dat de ECB toelaat. Als de dividendbeperkingen worden opgeheven, komt er in november nog een extra brutodividend van 2 euro. Daar kan nog een extraatje van 1 euro als interimdividend voor volgend jaar bijkomen.

In een nieuwe dividendpolitiek wil KBC minstens 50 procent van de geconsolideerde winst uitkeren. Het bestuur zal ook jaarlijks afwegen of overtollige cash naar de aandeelhouders kan vloeien boven de 14,5 procent CET1-ratio en een buffer van 1 procentpunt. De komende jaren wil Thijs het lagerenteklimaat counteren door de inkomsten met 2 procent te laten groeien en de groei van de exploitatiekosten te beperken tot 1 procent. Beleggers straften deze voorzichtige outlook echter af. Op de beurs verloor KBC 4,4 procent.

Digitaal

KBC kon tijdens de lockdowns volop de vruchten plukken van eerdere investeringen in digitalisering, goed voor 1,5 miljard euro op vier jaar. Thijs wil nu digitaal nog meer versnellen met 1,4 miljard euro op drie jaar. Er wordt onder meer geld gepompt in de digitale assistente Kate die klanten helpt via spraakherkenning en artificiële intelligentie.

‘We willen dat alle kernproducten voor particuliere klanten en sommige bedrijven ook digitaal beschikbaar zijn naast het bankkantoor of de verzekeringsagent', zegt Thijs. De investeringen zijn niet enkel zichtbaar voor de klant. Er gebeurt ook veel aan de achterkant via straight through processing. 'De data worden verwerkt zonder dat er nog een menselijke tussenkomst vereist is, een hele omslag voor de organisatie.’

Het 100 mensen sterke KBC-team voor artificiële intelligentie ontwikkelde al technologie die breder kan worden ingezet. 'We onderzoeken of we al gepatenteerde technologie, onder meer voor  controles op witwassen, ook kunnen inzetten voor andere bedrijven. We bekijken om die eventueel in een aparte structuur onder te brengen.'

Overname in Bulgarije

KBC neemt de Bulgaarse activiteiten van de Nederlandse verzekeraar NN over voor 77,7 miljoen euro. Daarmee kan KBC in Bulgarije pensioenfondsen en levensverzekeringen toevoegen aan de bank- en verzekeringsactiviteiten. KBC keek eerder ook naar de Aegon-activiteiten in Hongarije om zijn verzekeringstak te versterken. 'Maar dat is helaas niet gelukt. De prijs was ons te hoog’, zegt Thijs.

Hij blijft speuren naar deals in landen waar KBC al actief is. 'We hadden wel wat gehoopt dat er meer mogelijkheden zouden zijn en hadden een buffer aangelegd voor crisismomenten die bepaalde bedrijven onder druk zouden zetten. De huidige crisis heeft echter nog niet zoveel opportuniteiten opgeleverd.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud