PS wil Geens' bankenplan aanscherpen

Koen Geens (midden) komt aan in de Wetstraat voor de vergadering van het kernkabinet. ©BELGA

Afgekraakt werd het bankenplan van minister van Financiën, Koen Geens (CD&V), gisteren niet. Maar de Franstalige socialisten vinden wel dat het op sommige punten strenger moet.

Geens legde gisteren zijn langverwachte bankenplan voor aan het kernkabinet. Om te voorkomen dat zijn plan onmiddellijk met de grond gelijk gemaakt werd, toetste hij het de voorbije weken af bij de andere vicepremiers. De bedoeling is dat de banken voortaan niet meer naast de pot plassen, maar dat ze tegelijk niet worden doodgeknepen.

Vandaag worden de plannen verder bestudeerd door de kabinetten in samenspraak met de Nationale Bank. Morgen volgt een nieuw kernkabinet. De bedoeling van Geens is dat hij voor eind dit jaar een akkoord op zak heeft, zodat het nog voor het eind van deze regeerperiode gestemd raakt in het parlement. Het plan bevat drie luiken.

1. Speculatie aan banden 

Wat stelt Geens voor?

Van een zuivere splitsing van de trading- en de spaaractiviteiten, zoals de Franstalige socialisten eisten, is geen sprake. Maar de tradingactiviteiten worden wel begrensd, zodat speculeren wordt ontmoedigd. Een kmo die een risicovolle belegging wil doen, moet nog bij zijn bank terechtkunnen. Maar de globale tradingportefeuille van banken mag niet hoger zijn dan 15 procent van het balanstotaal. Als dat balanstotaal 200 miljard euro bedraagt, dan mag maximaal gespeculeerd worden met 30 miljard euro. Banken die daarboven gaan, zijn verplicht hun kapitaal te verhogen. Per euro ‘speculatie’ boven die 200 miljard euro moeten de banken voorzien in 0,5 euro extra kapitaal.

Banken mogen bovendien slechts voor een beperkt percentage speculeren voor eigen rekening. Het gaat om maximaal 2,5 procent van het eigen vermogen. Banken die dat percentage overschrijden, moeten hun volledige ‘handelsactiviteit voor eigen rekening’ afstoten in een afzonderlijke entiteit die buiten de bank staat.

Wat vinden de andere partijen?

De Franstalige socialisten vinden dat Geens op sommige punten niet ver genoeg gaat. ‘Er moet een echt schild gevormd worden rond het spaargeld van de bevolking’, waarschuwde PS-vicepremier Laurette Onkelinx. Als het van de PS afhangt, mogen de banken niet meer speculeren ‘met het spaargeld van de mensen’. ‘We zien niet in wat de meerwaarde daarvan is voor de reële economie’, klinkt het. Dat banken nog met 2,5 procent van hun eigen vermogen mogen handelen, schiet in het verkeerde keelgat. Ook de ‘boete’ die Geens voorstelt voor banken die te veel speculeren, is te laag. Banken die meer dan 15 procent van hun balanstotaal gebruiken om te handelen, moeten hun kapitaal versterken met 100 procent in plaats van 50 procent zoals Geens voorstelt.

Bij Open VLD weerklinkt minder tegenstand. ‘Het is een evenwichtig voorstel, in lijn met wat Nationale Bank had uiteengezet’, luidt het.

2. Verbod bonussen

Wat stelt Geens voor?

Geens stelt voor bonussen te verbieden bij banken die staatssteun genieten. Maar hij laat wel een opening om crisismanagers aan te trokken. Ook voor banken die de door Europa opgelegde herstructureringsplannen respecteren, stelt hij een uitzondering voor. Vertrekvergoedingen moeten beperkt worden tot twaalf maanden.

Financiële instellingen die geen staatssteun genieten, mogen wel nog bonussen uitkeren. Maar dat mag niet meer zijn dan één vast jaarloon of in uitzonderlijke gevallen twee keer het vaste jaarloon.

Wat vinden de andere partijen?

De socialisten in de regering zijn van mening dat bonussen sowieso verboden moeten worden voor banken die staatssteun genieten. ‘Het regeerakkoord moet gerespecteerd worden’, klinkt het bij de sp.a. Uitzonderingen toelaten is geen goed idee, vinden ze. Sp.a-vicepremier Johan Vande Lanotte is voorstander van een clawback-regeling, waarbij bonussen gerecupereerd kunnen worden.

3. Fiscaliteit spaarboekjes

Wat stelt Geens voor?

Hij wil de fiscale vrijstelling voor spaarboekjes (tot 1.880 euro rente-inkomsten) uitbreiden naar andere spaar- en beleggingsproducten zoals obligaties en aandelen. Dat zou pas geleidelijk ingaan vanaf aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015).

Wat vinden de andere partijen?

Open VLD-vicepremier Alexander De Croo maakte gisteren duidelijk dat hij daar niet warm van wordt. ‘Een hervorming van de spaarfiscaliteit is geen goed idee’, verklaarde De Croo. Ook de Franstalige socialisten lopen daar niet warm voor. ‘We gaan de aandeelhouders toch geen cadeau’s doen’, klinkt het in PS-kringen. De meeste partijen zijn van mening dat deze hervorming onderdeel moet uitmaken van de fiscale hervorming waar de volgende regering werk van zal maken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud