Staat veroordeeld tot vrijstelling buitenlandse spaarboekjes

Het hof van beroep van Antwerpen.

Voor het eerst oordeelt een hof van beroep in ons land dat de rente op buitenlandse spaarboekjes vrijgesteld is van roerende voorheffing.

Wie een spaarrekening heeft, weet het allicht: de rente daarop is vrijgesteld van roerende voorheffing, zolang die dit jaar onder 990 euro per persoon blijft. Staat de rekening op naam van twee gehuwden of wettelijk samenwonenden, dan is er een vrijstelling tot 1.980 euro per jaar (dubbele vrijstelling). Boven die grensbedragen, die door de ultralage rente bijna nooit worden gehaald, dient de bank 15 procent roerende voorheffing af te romen.

Financiën onderzoekt of het mogelijk is de beslissing aan te vechten.
Florence Angelici
woordvoerster Financiën

In principe geldt die vrijstelling niet alleen voor Belgische rekeningen, maar ook voor de rente die Belgen op buitenlandse boekjes opstrijken. Als daar tenminste gelijkaardige criteria gelden als in België. Dat wil zeggen dat de spaarrekeningen de kenmerken van een gereglementeerd spaarboekje moeten hebben: een basisrente en een getrouwheidspremie. 

Maar in de praktijk staat de fiscus bijna nooit een vrijstelling toe voor de buitenlandse inkomsten, bij gebrek aan bewijs dat de rekeningen van over de grens aan de voorwaarden voldoen.

Europees Hof

Nochtans werd België daar al tweemaal - in 2013 en 2017 - voor veroordeeld door het Europees Hof van Justitie. Het Hof oordeelde dat het verschil in behandeling de vrije dienstverlening van buitenlandse banken voor Belgische klanten belemmert.

De kwestie leidt geregeld tot geschillen tussen Belgische spaarders en de fiscus, tot zelfs voor de rechter. In een aantal gevallen heeft de staat al in het zand gebeten, zoals voor de rechtbank van Brugge en voor die in Antwerpen.

Antwerps arrest

De fiscus is in beide gevallen in beroep gegaan. Voor het eerst is er nu een uitspraak van een hof van beroep over de materie. Het hof van beroep van Antwerpen besloot begin deze maand de staat te veroordelen tot het vrijstellen van roerende voorheffing van twee Nederlandse spaarrekeningen van Belgen.

'Het hof van beroep heeft in dit specifieke geval beslist dat de twee buitenlandse spaarrekeningen analoog waren aan een Belgisch spaarboekje', zegt Florence Angelici, de woordvoerster van Financiën. 

Cassatie

Mogelijk laat de federale overheid het daar niet bij. 'Financiën onderzoekt of het mogelijk is de beslissing aan te vechten', zegt Angelici. Dat betekent dan een beroep bij het Hof van Cassatie. Als dat gebeurt, zal voor het eerst de hoogste gerechtelijke instantie van het land een oordeel vellen over de aangelegenheid. Dat kan mogelijk leiden tot een arrest met precedentwaarde.

Het is ook uitkijken naar het hof van beroep van Gent. Dat behandelt volgende week het beroep van de fiscus tegen de Brugse uitspraak van begin vorig jaar. Na de pleidooien valt enkele weken later waarschijnlijk een nieuw arrest.

Het is niet precies bekend hoeveel Belgen een spaarrekening in het buitenland hebben. Buitenlandse rekeningen moeten wel worden aangegeven, maar daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen zicht-, spaar- of andere rekeningen. Maar spaarboekjes zijn en blijven populair bij de Belgen. Door de soms hogere rente zijn ook de buitenlandse aantrekkelijk, zij het zonder twijfel in mindere mate dan de Belgische.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud