Staatssteun kost KBC 6 miljard euro

©RV DOC

Tegenover de 7 miljard euro steun die KBC in 2008 en 2009 kreeg van de federale en de Vlaamse overheid en de staatsgaranties voor zijn CDO-portefeuille, zal uiteindelijk een factuur staan van minimum 6 miljard euro. Met andere woorden: de bank-verzekeraar zal niet 7 miljard terugbetalen, maar minstens 13 miljard.

KBC heeft maandag, zoals vorige week werd aangekondigd, de resterende steun van de federale staat terugbetaald. Het gaat om 3 miljard euro plus een premie van 15 procent (450 miljoen euro dus).

De bank-verzekeraar grijpt die gelegenheid aan om een volledig overzicht te geven van de rekening voor de staatsteun. Want KBC moet niet alleen de hoofdsom terugstorten, maar is ook verplicht premies te betalen, couponbetalingen te doen en een vergoeding op tafel te leggen voor de CDO-garanties.

Al die sommen samen geven voor de periode 2008-2012 een bedrag van 6,4 miljard euro. 'Indien KBC zoals gepland in het eerste halfjaar van 2013 een eerste schijf aan de Vlaamse overheid terugbetaalt, zal dit totaal tegen eind 2013 ongeveer 9 miljard bedragen', meldt de bank-verzekeraar.

'Als uiteindelijk alle staatssteun door KBC terugbetaald zal zijn, is het totale bedrag aan terugbetalingen, couponbetalingen en CDO-garantiepremies opgelopen tot minimum 13 miljard. Dit verhoudt zich tot de 7 miljard euro die KBC in 2008 en 2009 van de Federale en Vlaamse overheid verkreeg', vult KBC aan.  

'Ik maak graag nogmaals van de gelegenheid gebruik om uitdrukkelijk onze appreciatie en dankbaarheid uit te spreken aan de Belgische federale en de Vlaamse overheid voor hun steun op een cruciaal moment tijdens de financiële crisis van 2008/2009. Na jaren van hard werken, met de loyale steun van onze medewerkers, onze cliënten en onze aandeelhouders, zijn we nu op een ogenblik gekomen dat we onze aangegane verplichtingen kunnen nakomen. We zijn bijzonder blij dat we de 3,5 miljard kapitaalinjectie van de federale regering eerder dan voorzien kunnen terugbetalen en we wensen op dit momentum voort te gaan voor wat betreft ons engagement naar de Vlaamse regering', meldt Johan Thijs, de CEO van KBC. 

KBC laat in zijn persbericht ook Steven Vanackere, de minister van Financiën, reageren: 'Vandaag is het zowel voor KBC als voor de regering een goede zaak dat de kapitaalinjectie versneld wordt terugbetaald. Voor KBC betekent het dat de bank een moeilijke periode achter zich laat. Voor de regering is het een signaal dat de financiële sector stilaan opnieuw in rustiger vaarwater terecht komt.' (klik om het overzicht te vergroten)

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud