Advertentie

'Vanaf nu werven we minder mensen aan'

Max Jadot, de CEO van BNP Paribas Fortis. ©Dieter Telemans

Volgens Max Jadot, de topman van BNP Paribas Fortis, zal de lage rente dit jaar pas echt op de inkomsten van de bank beginnen wegen. De groep zal dus op de kosten moeten blijven letten.

Dat vertelt Jadot in een gesprek naar aanleiding van de jaarcijfers die BNP Paribas Fortis dinsdag publiceerde. Die resultaten bleken opvallend sterk.

Terwijl de rente naar een dieptepunt zakte en de bankenheffingen verder de hoogte ingingen, boekte de grootste bank van het land een onderliggende nettowinst die ruim 7 procent hoger lag dan vorig jaar.

In de Belgische retailtak gingen de kredietverlening en deposito's met respectievelijk bijna 5 en 6 procent de hoogte in, waardoor ons land ook een belangrijke winstmotor werd binnen de Franse moedergroep BNP Paribas. 

U had vorig jaar nochtans gewaarschuwd dat de lage rente op de resultaten zou beginnen wegen. 

Max Jadot: ‘Ik wees er toen op dat die problemen zich pas echt vanaf 2017 zouden manifesteren. De voorbije jaren hebben klanten massaal hun woonkredieten herzien. In 2015 en 2016 werd  dat effect nog gecompenseerd door de wederbeleggingsvergoedingen. Maar dit jaar zullen er wellicht een pak minder hypotheken worden herzien. Vanaf nu zullen we minder rente-inkomsten kunnen puren uit die herziene woonkredieten.’

Na een druk investeringsjaar keert BNP Paribas Fortis zijn Franse moedegroep, het beursgenoteerde BNP Paribas, geen dividend uit. Dat verklaarde de bank dinsdag bij de publicatie van de jaarcijfers.

De grootste bank van het jaar zag haar onderliggende nettowinst in 2016 met 7,4 procent de hoogte ingaan naar 1,73 miljard euro. De inkomsten zwelden met 3,1 procent aan tot 7,3 miljard euro. Voor alle duidelijkheid: BNP Paribas Fortis omvat veel meer dan het Belgische retailnetwerk. Naast de andere bankdiensten voor bedrijven in België, is BNP Paribas Fortis ook actief in Turkije en Luxemburg. En sinds eind vorig jaar is de groep ook eigenaar van het leasingbedrijf Arval. 

Hoeveel inkomsten zal u hierdoor mislopen? KBC verwacht vanaf 2017 een jaarlijkse tegenvaller van zo’n 150 miljoen euro.

Jadot: ‘We geven daar geen concrete cijfers over. Maar we zijn veel groter dan KBC op de Belgische hypotheekmarkt. Dus de impact zal belangrijk zijn.’

Ondertussen is de rente wel weer beginnen stijgen. Dat moet u toch ademruimte geven?

Jadot:’ De stijgende rente heeft ongetwijfeld positieve gevolgen, maar we moeten nog bekijken in welke mate dat zal zijn. Dat de rente weer de hoogte ingaat, wil nog niet zeggen dat we nu meteen terugkeren naar de situatie van pakweg vijf jaar geleden. Toen schommelde zelfs de Belgische rente op vijf jaar rond 4 procent. Terwijl de Belgische tienjaarsrente nu nog maar 0,8 procent bedraagt.’

'Ik haal enorm veel voldoening uit deze job, dus ik hoop hier toch nog een hele tijd te kunnen blijven.' ©Dieter Telemans

Hoe gaat u dat counteren?

Jadot: ‘We moeten onze volumes blijven, verhogen. En in de resultaten kan je ook zien dat we dat doen, dat we onze stevige marktposities kunnen behouden. We hebben 25 procent van de kredietmarkt in België, en ongeveer ook 25 procent van de depositomarkt.’

‘Tegelijkertijd zullen we ook verder moeten werken op de kosten, zonder dat we raken aan onze investeringen. We gaan volop blijven inspelen op de organisatie van de toekomst. De bank zal veel digitaler zijn, efficiënter, en productiever ook. We gaan gedurende vijf jaar 200 miljoen per jaar investeren. Voornamelijk in IT, maar ook in vastgoed. Daarbij heb ik het niet alleen over het nieuwe hoofdgebouw in Brussel, maar ook in ons kantoornetwerk.’ 

Eind februari werd een definitief akkoord bereikt met de bonden, dat voorziet in een werkgelegenheidsgarantie tot eind 2018. Enorm lang is dat niet.

Jadot: ‘We weten ook dat dat een vrij korte periode is. Maar we wilden het personeel toch wel geruststellen in deze toch wel moeilijke fase: de banksector wordt tegelijk getroffen door de lage rente en de digitalisering, die steeds sneller op ons aanstormt. In ruil voor dat engagement heb ik de vertegenwoordigers van het personeel steeds gezegd dat ze open moeten staan voor een debat over flexibeler werkuren en verloning.'

Het sociaal akkoord dat we in februari met de bonden hebben bereikt, is een van mijn mooiste realisaties sinds ik CEO ben van BNP Paribas Fortis.
Max Jadot
CEO BNP Paribas Fortis

'Het systeem van units, waarbij personeel niet in cash wordt uitbetaald maar in punten die ze zelf kunnen omruilen voor bepaalde diensten, is wat ons betreft de toekomst. Men heeft ook duidelijk naar onze argumenten geluisterd. Daar ben ik echt zeer fier over. Voor mij is dit akkoord een van de mooiste realisaties sinds ik CEO ben van BNP Paribas Fortis.’

Heeft de herstructurering bij ING België u niet geholpen om sneller tot een akkoord te komen?

Jadot: ‘Ik denk sowieso dat de timing rijp was. We proberen al jaren aan sociale stabiliteit te werken. Sinds ik in 1983 bij de bank werk heeft men zich altijd geëngageerd om gedwongen ontslagen te vermijden.’

Neemt u nog andere maatregelen om in de kosten te snijden?

300
BNP Paribas Fortis mikt vanaf dit jaar op 250 tot 300 aanwervingen per jaar. In combinatie met de natuurlijke uitstroom, zullen zo jaarlijks 500 tot 600 mensen het bedrijf verlaten tot eind 2019.

Jadot: ‘In het sociaal akkoord  van vorige maand zitten ook besparingen voorzien. We hebben ons geëngageerd om de tewerkstelling te garanderen tot eind 2018. Omdat de bank efficiënter en productiever is geworden, hoeven we ook minder mensen aan te werven dan voorheen. We mikken vanaf 2017 op 250 tot 300 aanwervingen per jaar.'

'Maar tegelijkertijd is er ook een regeling waarbij bepaalde werknemers het bedrijf vroegtijdig kunnen verlaten. In combinatie met de natuurlijke uitstroom, zullen er zo jaarlijks 500 tot 600 mensen het bedrijf verlaten tot eind 2019.’

Volstaat dat om het verschil te maken?

Jadot: ‘Het is geen bruuske omwenteling. Maar wat we hiermee besparen kunnen we aanwenden om te investeren in nieuwe werknemers. Dat zijn niet alleen IT’ers met een duidelijk digitaal profiel, maar ook werknemers in de operationele diensten of specialisten in een bepaalde niche, zoals bijvoorbeeld private bankers. Door die aanpak kunnen we het oude mechanisme doorbreken, waarbij de lonen quasi automatisch de hoogte in gingen met de jaren. In de plaats komt een nieuw systeem, waarbij je beter wordt vergoed op basis van competentie en de resultaten die je behaalt.’

Uw mandaat als CEO bij BNP Paribas Fortis loopt tot 2019. Blijft u daarna aan boord, bijvoorbeeld als voorzitter van de raad van bestuur? Of heeft u andere plannen?

Jadot: ‘Ik haal enorm veel voldoening uit deze job, dus ik hoop hier toch nog een hele tijd te kunnen blijven. Maar de beslissing ligt uiteraard bij de algemene vergadering. Ik heb alvast geen datum in mijn hoofd waarop ik zou willen vertrekken.’

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud