Verankeraars laten belang in KBC zakken

KBC ©BELGA

De referentieaandeelhouders van KBC volgen de kapitaalverhoging van de groep maar gedeeltelijk. Dat doet hun belang zakken tot rond de symbolische helft van het kapitaal. Onder andere KBC Ancora, CERA en de families volgden de kapitaalverhoging niet of slechts gedeeltelijk.

Een verrassing van formaat. Zo kunnen de aankondigingen van KBC van gisteren worden omschreven. De ‘bank van hier’ laat op vrij korte termijn de staatsschuld grotendeels achter zich, maar haalt ook geld op om te voldoen aan de kapitaalvereisten. Dat is geleden van 1993, toen voorloper Kredietbank 2,4 miljard frank (bijna 60 miljoen euro) bijtankte. Een overzicht van het KBC-nieuws en de gevolgen ervan.

1. Wat heeft KBC aangekondigd?

De Bel20’er gaat de federale overheid deze maand versneld de resterende steun terugbetalen. Het gaat om 3 miljard euro met een premie van 0,45 miljard. Vlaanderen kan in de eerste helft van 2013 - zes maanden sneller dan afgesproken - rekenen op een eerste schijf van 1,17 miljard euro met een premie van 0,58 miljard. De rest volgt in zeven jaarlijkse schijven. KBC gaat vanaf begin volgend jaar ook een kapitaalbuffer van 10 procent aanhouden onder de nieuwe Basel III-regels, alsof die al helemaal van kracht zijn. Eerder was sprake van eind 2013. Met dat doel voor ogen wordt vers geld opgehaald. In totaal 2 miljard euro, via de uitgifte van nieuwe aandelen (1,25 miljard) en schuld (0,75 miljard). KBC meldt ook nog de impact van uitzonderlijke elementen over het vierde kwartaal voor 150 miljoen euro.

2. Waarom sneller gaan met de terugbetaling van de steun?

Een stimulans voor KBC is dat hoe langer het wachtte met de terugbetaling van de federale steun, hoe hoger de premie zou oplopen. Daarbij komt dat de groep het tijd vindt om de bladzijde van de crisis van 2008-2009 en haar gevolgen om te slaan, zeker nu ook de door Europa opgelegde desinvesteringslijst grotendeels is afgewerkt. ‘We willen met een nieuw elan doorgaan en ons concentreren op ons metier’, valt te horen bij de top van het bedrijf.

3. Waarom toch een kapitaalverhoging?

Al medio vorig jaar (zie rechts) bleek dat een kapitaalverhoging op tafel lag bij KBC. Toen was zelfs al sprake van 2 miljard, al waren de omstandigheden toen anders. Het voorbije anderhalf jaar werd met de regelmaat van een klok gespeculeerd over zo’n operatie, maar de kansen daartoe werden de jongste maanden heel wat lager ingeschat.

Wat is er dan veranderd nu? De omslag blijken de kapitaalvereisten te zijn die de Nationale Bank onlangs oplegde aan KBC. De toezichthouder vroeg KBC vanaf 1 januari 2013 en voor de volgende jaren minimaal 9 procent te halen onder de nieuwe Basel III-normen, opnieuw alsof die al helemaal van kracht zijn. Maar dan onder nadelige omstandigheden, om voldoende gewapend te zijn voor een stresssituatie op de markt, zonder nog een beroep te moeten doen op de overheid. Dat komt overeen met 10 procent onder normale omstandigheden. De combinatie van die eis met de afspraken met Europa over de terugbetaling van staatssteun, vooral ook in het licht van de minder gunstige marktomstandigheden, is niet mogelijk zonder kapitaaloperatie.

4. Wie kon meedoen aan de kapitaalverhoging?

De kapitaalverhoging stond enkel open voor institutionele beleggers, met inbegrip van de referentieaandeelhouders van KBC die onder die definitie vallen. Particuliere beleggers konden dus niet meedoen, waardoor hun belang verwatert. De verwatering door de uitgifte van 58,8 miljoen aandelen tegen 21,25 euro per stuk loopt op tot zo’n 16 procent. De uitgifteprijs is een korting van slechts 9,5 procent tegenover de beurskoers.

5. Wie tekende in?

De referentieaandeelhouders tekenden in voor meer dan 300 miljoen euro, zowat een kwart van het totaal dus. Het beeld in hun kamp is grillig. Volgens onze informatie volgde de monoholding KBC Ancora (23% van KBC voor de operatie) niet en de ermee verbonden coöperatieve groep Cera (7,3%) slechts gedeeltelijk. De reden is hun niet zo rooskleurige financiële situatie. Het is nu de vraag hoe Cera dat bekostigt en of dat gevolgen heeft voor het een jaar geleden ingevoerde slot op het uitstappen van coöperanten.

KBC Ancora bevestigde die informatie dinsdag in een persbericht, al draagt dat als titel 'KBC Ancora steunt kapitaalverhoging KBC Groep'. 'KBC Ancora heeft besloten om zelf niet aan de kapitaalverhoging deel te nemen, gelet op haar huidige schuldpositie', heet het. Daardoor zakt het belang van KBC Ancora in KBC van 22,97 naar 19,72 procent.

Ook de families (11%) zijn maar deels gevolgd. De Boerenbond (12,9%) had de vaste wil zijn belang niet te laten verwateren. Maar of dat ook lukte, gezien het niet-bestaan van een voorkeurrecht, is niet duidelijk.

Het gevolg is dat de referentieaandeelhouders hun gezamenlijke belang zien zakken van 54,1 naar net boven of net onder 50 procent. Dat is vooral symbolisch belangrijk. Voor de controle verandert het niets, maar de verankeraars van KBC hielden lange tijd vast aan de meerderheid in de groep.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud