Vivaldi wil bankkosten drukken

De regering-De Croo wil de kosten voor hypotheekleningen verlagen. ©ERA

De regering-De Croo onderzoekt een aantal maatregelen die ertoe moeten leiden dat banken hun klanten minder kosten aanrekenen voor het afsluiten van hypotheken of een pensioenplan. Vooral dat laatste kan knagen aan de inkomsten van de sector.

De Belgische banken zitten niet bepaald aan de winnende kant in het regeerakkoord. Banken hameren er al enkele jaren op dat duurdere bankdiensten onvermijdelijk zijn nu de lage rente hun klassieke verdienmodel door elkaar schudt en de sector volop moet investeren om de digitalisering en de regelgeving bij te benen.

Maar de regering-De Croo wil een hypotheeklening of een herfinanciering net goedkoper maken. Hoe dat moet gebeuren, is nog koffiedik kijken. ‘Maar het is duidelijk welke richting de regering zal uitgaan', zegt een insider. ‘Uit eerdere analyses is gebleken dat verschillende kostenposten te hoog zijn in vergelijking met andere markten.’

Drie jaar geleden zijn de dossierkosten al geplafonneerd tot 500 euro voor een nieuw hypothecair krediet en 250 euro voor een herfinanciering bij dezelfde bank. Daar komen nog een pak andere kosten bij kijken zoals de wederbeleggingsvergoeding ten bedrage van drie maanden rente.

Fractie

Toch zijn de bankkosten maar een fractie van wat u extra moet betalen voor het afsluiten van een woonkrediet. De consumentenorganisatie Test-Aankoop wees er eerder op dat de registratierechten, de erelonen en de hypotheekkosten in België veel hoger uitvallen dan in het buitenland.

Ook bij Belgische bankiers viel donderdag al hier en daar gemopper te horen dat enkel zij werden geviseerd in het nieuwe regeerakkoord. ‘Dat klopt niet helemaal', zegt een insider die nauw betrokken was bij de onderhandelingen. ‘Er wordt ook nagedacht over manieren om de notariskosten te drukken. Maar het regeerakkoord is natuurlijk maar het startpunt. Alles moet nog worden uitgewerkt.’

Net om die reden wilde de Belgische bankenkoepel Febelfin donderdag nog niet reageren. ‘Veel punten zijn momenteel nog vaag. Het is voor ons niet helemaal duidelijk hoe we ze moeten lezen of te interpreteren.’

Pensioensparen

Ook een andere passage in het regeerakkoord moet de CEO’s van banken en verzekeraars op de maag liggen: de instap-, beheers- en andere kosten van pensioenplannen uit de tweede en derde pijler zullen worden geanalyseerd en indien komen er maatregelen. Het verlagen van de instap- en beheerskosten zou de financiële sector veel pijn doen. Uit recente halfjaarcijfers blijkt dat commissie-inkomsten uit beleggingen en verzekeringen een winstmotor zijn voor banken nu de lage rente de inkomsten uit kredieten drukt.

Uit recente halfjaarcijfers blijkt dat commissie-inkomsten uit beleggingen en verzekeringen een winstmotor zijn voor banken nu de lage rente de inkomsten uit kredieten drukt.

De pensioenplannen die fiscaal aangemoedigd worden, leveren de financiële instellingen lucratieve recurrente inkomsten op. Pensioenspaarverzekeringen hebben instapkosten die tot 7 procent oplopen. Voor pensioenspaarfondsen gaat het meestal om 2 tot 3 procent en jaarlijkse beheerskosten van 1,2 tot 1,6 procent. Ter vergelijking, een nieuw Europees plan voor individuele pensioenfondsen gaat uit van 1 procent maximumkosten per jaar, alles inbegrepen.  

De nieuwe regering wil het rendement van de aanvullende pensioenen ook opkrikken door met de sector te praten over een administratieve vereenvoudiging. ‘Een goede zaak, want er kan heel wat gedaan worden aan de oplopende kosten van de reglementering’, vindt Philip Neyt van de sectorvereniging van de bedrijfspensioenen Pensioplus.

De regering-De Croo wil het ook gemakkelijker maken om de kostprijs van bank- en verzekeringsdiensten te vergelijken via een onlinemodule. ‘Denk daarbij aan de vergelijkingssite die de energiewaakhond VREG heeft ontwikkeld om energiecontracten met elkaar te vergelijken’, zegt een insider. ‘Je kan natuurlijk niet alle financiële producten meteen naast elkaar leggen. Maar tal van verzekeringsproducten zijn al zo gestandaardiseerd dat zo’n vergelijking bijvoorbeeld wel mogelijk is.’

Zeker sinds de lockdown is digitale dienstverlening meer dan ooit het ordewoord bij de banken. Maar het regeerakkoord laat ook uitschijnen dat de sector aandacht moet blijven schenken voor wie digitaal niet mee kan. Zo is er zelfs sprake van ‘bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid van de fysieke rekeninguittreksels’.

Bankierseed

De regering-De Croo wil ook in overleg met de sector de ‘bankierseed’ invoeren. Dat idee is overgewaaid uit Nederland, waar 100.000 medewerkers uit de financiële sector al vijf jaar verplicht zijn zo’n eed af te leggen. Ze moeten een aantal gedragsregels naleven en kunnen tuchtsancties krijgen tot zelfs een beroepsverbod.

In ons land had de Kamercommissie Financiën al een wetsvoorstel voor een Belgische bankierseed goedgekeurd, maar verdere stappen bleven uit. Febelfin vond het voorstel discriminerend omdat bankiers wel en verzekeringsmakelaars niet zo'n eed zouden moeten afleggen.

Naar 300 euro aanvullend pensioen

De regering-De Croo wil ook een tandje hoger schakelen in de pensioenen van de tweede pijler, de pensioenplannen die gefinancierd worden door de werkgevers. Ze nodigt de sociale partners uit om alle werknemers een pensioenplan te geven waarin minimaal 3 procent van het brutoloon wordt gestort. De gesprekken daarover moeten in de eerste plaats tussen werkgevers en werknemers worden gevoerd, want de tweede pijler wordt geregeld op bedrijfs- of sectorniveau.

Het aanvullend pensioen is een extra kostenfactor voor de werkgevers, die moeten waken over hun competitiviteit. Maar het geven van een dergelijk 'uitgesteld loon' is fiscaal interessanter dan werknemers extra cash geven. De verzekeringssector reageert alvast positief. 'De tweede pijler moet verbreed worden, niet alleen het aantal aangesloten werknemers maar ook de bijdrages', zegt Wauthier Robyns van de Assuralia, de koepel van de verzekeraars.

Het streefcijfer van 3 procent is een goede zaak, vindt Philip Neyt, de voorzitter van Pensioplus, de vereniging van de aanbieders van tweedepijlerplannen. '1 procent van het loon in een aanvullend pensioen steken komt ruwweg overeen met later maandelijks 100 euro extra pensioen. 3 procent levert dus 300 euro op. Samen met het minimumpensioen van 1.500 euro kom je zo aan 1.800 euro. Daar spring je al verder mee, want voor een rusthuiskamer is die 1.500 euro niet voldoende.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud