Advertentie
interview

‘We hebben militaire discipline nodig'

©Dieter Telemans

‘Je zal mij niet horen zeggen dat iedereen hier gelukkig mee is. Maar onze mensen zijn wel klaar voor de transformatie die ING België wil doorvoeren’, zegt topman Erik Van Den Eynden.

Net drie maanden is hij CEO van ING België. Terwijl Erik Van Den Eynden al die tijd ver weg van de spotlights bleef, wordt zijn aanwezigheid stilaan merkbaar bij de bank. De aparte lift die de directie voorheen gebruikte om naar ‘haar’ zevende verdieping op de ING-hoofdzetel aan de Marnixlaan in Brussel te gaan, is geschrapt.

En de topmanagers zullen weldra ook leren wat flexibel werken precies inhoudt. Van Den Eynden is van plan alle leden van het directiecomité voortaan aan een open desk te laten werken. In ‘ad hoc samengestelde teams of squads’, zoals de hr-bijbels dat anno 2017 voorschrijven.

Zelfs zijn eigen bureau met zicht op het Koninklijk Paleis dat hij erfde van zijn voorganger Rik Vandenberghe, geeft hij op voor wat hij de ‘new way of working’ noemt.

TUK OP SELFIES

Wie een afspraak maakt met Erik Van Den Eynden let maar beter op zijn looks. Want voor je het weet prijk je op een van de vele selfies die de nieuwe CEO van ING België op zijn Twitter-feed post. In tegenstelling tot zijn voorganger Rik Vandenberghe, die begin dit jaar verrassend bij ING vertrok om bij het bouwbedrijf Besix aan de slag te gaan, is Van Den Eynden druk bezig op sociale media.

Dat heeft misschien te maken met de reputatie van de 49-jarige Antwerpenaar als gedreven marketeer in de groep. Sinds hij in 1990 begon bij ING’s voorganger BBL heeft Van Den Eynden, econoom van opleiding, nochtans meerdere posities bekleed bij de bank. Hij stond eerder aan het hoofd van de Nederlandse en Belgische verzekeringstak van ING en leidde tot voor kort ook een deel van de zakenbank. Hij maakt deel uit van de raad van bestuur. Waarmee hij intussen al een selfie maakte.

 

Achter al die hippe termen speelt zich natuurlijk nog een ander verhaal af. ING België kondigde in oktober vorig jaar een zware herstructurering aan waarbij het 3.158 jobs wil schrappen. Na maanden onderhandelen werd eerder dit jaar een sociaal plan bereikt. Van Den Eynden moet de volgende etappe in goede banen leiden. De komende maanden zullen de werknemers na een interne evaluatie te horen krijgen wie kan blijven en wie moet gaan.

Hoe staat de bank er vandaag voor?

Erik Van Den Eynden: ‘Als we naar de resultaten kijken, ziet het er goed uit. Sinds oktober hebben we nieuwe spaartegoeden en klanten kunnen aantrekken. Dat geeft me vertrouwen voor de toekomst. Maar we moeten eerlijk zijn. Het bedrijf staat voor een belangrijke fase die grote gevolgen zal hebben voor veel mensen. We hebben er alles aan gedaan om een zo goed mogelijk sociaal plan uit te werken voor de personeelsleden. Nu we dat plan ook beginnen uit te voeren, wordt alles uiteraard veel concreter voor de werknemers. Maar ik geloof dat ze tevreden zijn dat er nu eindelijk helderheid bestaat.’

Helderheid? Niemand weet naar welke dienst hij zal moeten gaan, zelfs niet of hij kan blijven of niet.

Van Den Eynden: ‘Iedereen weet nu wel hoe de nieuwe structuur van het bedrijf er zal uitzien. Natuurlijk vraagt iedereen zich af wat er met hem of haar zal gebeuren. Het antwoord op die vraag hangt af van hoe de herschikking van het personeel verloopt. De komende maanden krijgen we daar meer duidelijkheid over.’

Het personeel beleeft nu zijn meest stresserende momenten. Iedereen moet een evaluatie ondergaan die bepaalt wie blijft en wie vertrekt.

Van Den Eynden: ‘Er moeten keuzes worden gemaakt, dat klopt. De werknemers moeten duidelijk maken wat ze in het bedrijf willen doen. De bank probeert die wensen dan te matchen aan wat ze nodig acht. Met dat doel voor ogen nemen we interviews af. Daarna beslist de bank wie blijft. Wie vertrekt, zal gedurende drie maanden begeleid worden bij zijn zoektocht naar een job buiten de bank. Op die manier zal iedereen weten waar zij of hij aan toe is. Je zal mij niet horen zeggen dat de mensen daar gelukkig mee zijn. Maar ik geloof wel dat ze er klaar voor zijn.’

ING heeft voor de harde aanpak gekozen. Was dat wel een verstandige zet? Ondergraaf je zo niet het vertrouwen bij het personeel?

Van Den Eynden: ‘ING wil een van de grootste hervormingen doorvoeren die de Belgische dienstensector heeft gekend.’

Alle banken zijn volop aan het hervormen. Gaat u niet té snel bij ING?

Van Den Eynden: ‘Integendeel, we hebben een langetermijnvisie en vertellen hoe de bank de komende vijf jaar zal veranderen. Maar ING houdt er wel van om als een van de eerste in gang te schieten.’

De andere banken zijn niet opgezet met hoe ING te werk is gegaan. Zij verwijten u dat u de sectorreputatie schaadt.

Van Den Eynden: ‘Eerlijk gezegd denk ik dat iedereen akkoord gaat met de weg die we nu inslaan. Het staat iedereen vrij te denken wat ze willen over de manier waarop we dat doen.’

U maakt zich daar geen zorgen over?

Van Den Eynden: ‘Iedereen beslist voor zichzelf hoe hij de strijd om de klant wil winnen. Waar ik nu heel aandachtig voor ben, is dat we genoeg respect tonen voor de personeelsleden die de transformatie van de bank doormaken. Want het is net op dat terrein dat je je reputatie moet waarmaken. Al ben ik daar redelijk gerust in. Ik heb er alle vertrouwen in dat men zal zeggen dat ING deze transformatie tot een goed einde heeft gebracht. Kijk naar het sociaal plan dat we hebben onderhandeld: ik geloof dat je kan zeggen dat daarin respect voor alle betrokken partijen wordt getoond.’

Al moet iedereen wel nog bewijzen dat hij of zij een plaats verdient in het bedrijf. Dat is toch hevig?

Van Den Eynden: ‘Nee. We hebben daarover ook heel lang gediscussieerd met de sociale partners. We hebben uiteindelijk beslist om iedereen opnieuw te interviewen over zijn of haar positie. Van buitenaf gezien klinkt dat bruusk. Maar eigenlijk is dat het eerlijkst voor iedereen.’

Het creëert wel een enorme druk.

Van Den Eynden: ‘Personeelsleden moeten zich voorbereiden, moeten voor zichzelf bepalen wat hun ambities zijn. Dat vragen aan mensen die zoiets al lang niet meer hebben gedaan, is inderdaad geen business as usual. Maar de transformatie die we ondergaan, is evenmin business as usual. Ik neem daar de verantwoordelijkheid voor.’

Wat is het grootste risico dat ING België nu loopt?

Van Den Eynden: ‘We hebben een heel ambitieus plan en we moeten heel veel zaken tegelijkertijd uitvoeren. We willen een nieuw soort bank uitbouwen die de klant via verschillende kanalen bereikt, nadat we eerst dochter Record Bank volledig geïntegreerd zullen hebben in de groep. Dat moet bovendien allemaal gebeuren terwijl we onze diensten willen laten draaien op een internationaal platform van onze Nederlandse moedergroep. Om daarvan een succes te maken, zullen we een militaire discipline nodig hebben. Anders gaan we stappen beginnen over te slaan, en riskeren we opstoppingen te krijgen in het hele overgangsproces.’

RICHTLIJN VOOR AGENTEN RECORD BANK

De koepelvereniging van zelfstandige bankiers en verzekeraars (BZB) en ING België en Record Bank hebben gisteren een akkoord bereikt over een richtlijn voor de reorganisatie van Record Bank.

>ING België doekt de merknaam Record Bank op en zal slechts een vijftigtal kantoren van de in totaal 536 integreren in zijn eigen netwerk. Tegen april 2018 wordt Record Bank juridisch helemaal opgeslorpt door ING België.

> Zelfstandige kantoorhouders zullen de komende maanden nog volop moeten onderhandelen over de voorwaarden om de switch naar ING te maken of om hun contract stop te zetten. >De nieuwe richtlijn moet een leidraad bieden bij die gesprekken en heeft betrekking op onder andere de waardebepaling van portefeuilles die worden overgenomen of vergoedingen voor agenten die hun contracten stopzetten. Het gaat om een richtlijn, de afspraken zijn dus niet bindend. Maar ze kunnen wel een belangrijk houvast bieden voor kantoorhouders. Die hebben evenwel de vrijheid om ervan af te wijken en op hun eigen voorwaarden verder te praten. 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud