'We verwachten dit najaar de eerste golf aan wanbetalingen'

Wellicht stemt de Kamer volgende week over de uitbreiding van betaalpauzes naar consumentenkredieten, zoals een autolening. ©BELGA

Consumentenorganisaties en schuldbemiddelingsbedrijven reageren positief op het nieuws dat in navolging van de betaalpauze voor hypotheken een gelijkaardige regeling voor consumentenkredieten in de maak is. ‘Al dreigt de echte golf aan wanbetalingen pas als die betaalpauzes ten einde zijn.’

Het federale parlement stemt allicht volgende week over een amendement dat betalingsuitstel mogelijk  maakt voor wie een autolening, kredietkaart of andere consumptiekrediet heeft, maar door de coronacrisis betaalproblemen dreigt te ondervinden. De regeling die voorligt, maakt voor tal van consumentenkredieten uitstel van betaling met drie maanden mogelijk. Indien nodig kan dat nog eens met drie maanden extra worden verlengd. Kredietnemers die zo’n betaalpauze willen, moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Volgens de recentste cijfers van de Nationale Bank waren eind maart zo’n 7,5 miljoen consumentenkredieten in omloop, goed voor een uitstaand bedrag van ruim 50 miljard euro. Ter vergelijking: het uitstaande bedrag aan hypotheekleningen bedroeg eind vorig jaar 330 miljard euro. Eind maart werd 6 procent van het totale aantal consumentenkredieten als achterstallig beschouwd.

Financiële draagkracht

7,5 miljoen
Consumentenkredieten
Volgens de kredietcentrale van de Nationale Bank waren eind maart ruim 7,5 miljoen consumentenkredieten in omloop.

De consumentenorganisatie Test-Aankoop reageert er positief op dat ook voor consumentenkredieten een oplossing in de maak is. ‘Vooral mensen die al over minder financiële draagkracht beschikken, zien zich genoodzaakt zo’n consumentenkrediet af te sluiten’, zegt woordvoerder Simon November. ‘Door de coronacrisis worden hun financiële marges nog kleiner. Dan helpen maatregelen als deze om te vermijden dat hun financiële toestand precair wordt.’

Het schuldbemiddelings- en incassobedrijf Intrum reageert enigszins afwachtend. ‘Of betaaluitstel efficiënt is, hangt af van de manier waarop alles wordt ingevoerd’, zegt topman Guy Colpaert. ‘Wordt de looptijd van de kredieten verlengd? Of moeten klanten de bedragen waarvoor ze uitstel van betaling hebben gekregen meteen aflossen als de pauze voorbij is?’

Piek pas in het najaar

Hoewel ruim 1 miljoen Belgen tijdelijk werkloos zijn en de lockdown al zo’n zeven weken duurt, zag Intrum het aantal wanbetalingen of aanvragen voor schuldbemiddeling nog niet gevoelig stijgen. ‘Daarvoor is het nog te vroeg, net omdat veel mensen een beroep kunnen doen op tijdelijke steunmaatregelen’, zegt Colpaert. ‘Maar we verwachten dat het aantal incassodossiers op termijn stijgt. De echte piek zal komen als de betaalpauzes die de sector mogelijk maakt ten einde lopen. Dat zal in de laatste drie maanden van het jaar zijn, met uitlopers tot in 2021.'

De manier waarop gerechtelijke schuldvorderingen verlopen, moet worden herbekeken.
Guy Colpaert
Topman Intrum België

'Overheden houden het best al rekening met die nieuwe golf aan wanbetalingen', zegt Colpaert. ‘De manier waarop gerechtelijke schuldvorderingen verlopen, moet worden herbekeken.’ Bij gerechtelijke vorderingen kunnen schuldeisers na een vonnis van een rechtbank of op basis van sommige contracten beslag leggen op tegoeden van wie zijn lening niet kan afbetalen. ‘Door de coronacrisis loopt een veel grotere groep mensen daar een risico op. Er is geen mechaniek voorhanden die schuldeisers aanspoort eerst een minnelijke schikking te treffen in plaats van meteen naar de rechtbank te stappen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud