Advertentie

Zuid-Europese banken lopen de grootste klimaatrisico's

Griekenland werd deze zomer zwaar getroffen door bosbranden. ©REUTERS

Griekse, Portugese en Spaanse banken dreigen de hardste klappen te krijgen als ze hun risicobeleid niet snel aanpassen aan de klimaatrisico's, zegt de Europese Centrale Bank. Voor de Belgische banken is het directe klimaatgevaar beperkt.

De Europese Centrale Bank ging de voorbije maanden na in welke mate de 1.600 banken uit de eurozone de komende dertig jaar in staat zijn de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

De essentie

  • De Europese Centrale Bank werkte een stresstest uit waarbij ze nagaat hoe de klimaatverandering 1.600 banken van de eurozone raakt.
  • De ECB ziet twee grote klimaatrisico's: natuurrampen, en transitierisico's voor energie-intensieve bedrijven die onder druk komen door maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken.
  • Banken in Zuid-Europa lopen de grootste klimaatrisico's. Als niets wordt ondernomen, is de kans dat bedrijfskredieten niet worden terugbetaald tegen 2050 30 procent groter dan als er nu maatregelen komen om de klimaatcrisis in te perken.
  • De Belgische banken zijn volgens de ECB veel minder blootgesteld aan fysieke klimaatrisico's.

Volgens Frankfurt lopen banken twee risico's. Ze kunnen te zwaar zijn blootgesteld aan bedrijven of openbare instellingen in regio's waar de kans op hevigere natuurrampen stijgt door de klimaatcrisis. En ze kunnen te veel leningen uitstaan hebben bij energie- en mijnbouwbedrijven of andere ondernemingen die zwaar onder druk dreigen te komen door Europa's ambities om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.

Als geen maatregelen worden genomen om de klimaatproblemen aan te pakken, ontstaat volgens de ECB een broeikasscenario, dat de banken van de eurozone erg hard kan treffen.

Fysieke rampen, gaande van bosbranden tot intense regenbuien en overstromingen, zullen in zo'n draaiboek heviger worden. Daardoor dreigen banken steeds grotere verliezen te slikken op de kredieten aan bedrijven en instellingen die erdoor worden getroffen.

Als niets wordt ondernomen, is tegen 2050 de kans dat een gemiddelde portefeuille bedrijfskredieten niet meer wordt terugbetaald 8 procent groter dan als nu wordt gekozen voor een tijdig en effectief klimaatbeleid.

Achter dat gemiddelde zitten enorme verschillen. Banken in Griekenland, Portugal, Spanje en Malta - waar vernietigende bosbranden en hittegolven vaker dreigen voor te komen - lopen de grootste klimaatrisico's. In een broeikasscenario is de kans dat de meest kwetsbare kredietportefeuille niet wordt terugbetaald 30 procent hoger dan als op tijd wordt ingegrepen.

Belgische risico's

Voor de Belgische banken schat de ECB de risico's op klimaatrampen vrij laag in, ondanks de zware overstromingen afgelopen zomer. De bedrijven die door zulke rampen kunnen worden getroffen, vertegenwoordigen minder dan 5 procent van de Belgische leningportefeuille.

Dat wil lang niet zeggen dat de Belgische banken vrij zijn van klimaatrisico's. Net geen kwart van de bedrijfskredieten die de Belgische banken hebben uitstaan, werd verstrekt aan ondernemingen die onder druk kunnen komen door maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in te perken. Al ligt dat percentage nog flink onder dat van de industriële grootmachten Duitsland, Frankrijk en Italië.

Nieuw bankenexamen

De 'stresstest voor de hele economie', waarvan Frankfurt woensdag de resultaten bekendmaakte, is een deel van een ruimer plan om de impact van de klimaatverandering op de financiële sector beter in te schatten. Tegelijk is het een manier om banken ertoe aan te sporen hun risicobeheer en strategie op dat terrein bij te schaven. Hoewel een aantal banken zijn huiswerk heeft gemaakt, zit de grote meerderheid serieus achter op schema, valt bij toezichthouders te horen.

Hoewel een aantal banken zijn huiswerk heeft gemaakt, zit de grote meerderheid serieus achter op schema, valt bij toezichthouders te horen.

Voor het klimaatplan van de ECB kregen zo'n 112 banken die onder haar direct toezicht vallen de opdracht in kaart te brengen waar ze de grootste klimaatrisico's lopen en een actieplan op te stellen over hoe ze die willen aanpakken. Ook de vier Belgische grootbanken BNP Paribas, KBC, ING en Belfius, Argenta en AXA Bank, nemen deel aan dat extra klimaatexamen.

De Europese Centrale Bank analyseert de data die banken de voorbije maanden hebben toegestuurd volop. Het goede nieuws voor de banken die niet slagen voor dat examen: dankzij sterk lobbywerk worden de resultaten van die extra stresstest volgend jaar nog niet vrijgegeven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud