22 procent minder bouwvergunningen

Foto: Hollands Hoogte ©Piet den Blanken/Hollandse Hoogte

In de eerste negen maanden van 2011 zijn er in België 31.907 bouwvergunningen voor woningen verleend. Dat zijn er 22 procent minder dan in dezelfde periode van 2010. De cijfers van de maanden augustus en september waren iets gunstiger voor huizen, en in iets mindere mate voor appartementen in Vlaanderen.

De federale overheidsdienst (FOD) Economie maakte de nieuwe cijfers bekend.

De terugval is bij de nieuwbouw bijna even groot voor de woonhuizen (15.536 vergund, -23 procent) als voor de appartementen (16.371 vergund, -21 procent).

De renovatie houdt beter stand. Het aantal vergunningen voor werken aan een bestaande woning daalde in de periode januari-september van vorig jaar met 7,5 procent tot 21.035.

De terugval in de eerste maanden van 2011 moet voor een stuk worden gerelativeerd. De eerste helft van 2010 was uitzonderlijk. Enkele relancemaatregelen, die moesten helpen om de crisis van 2008-2009 te boven te komen, gingen aflopen. Kandidaat-bouwers anticipeerden bijvoorbeeld op het wegvallen van de verlaagde BTW op nieuwbouw voor de eerste schijf van 50.000 euro, goed voor een voordeel van 7.500 euro.

In augustus en september 2011 waren er opnieuw iets betere cijfers. In september werden 4.549 vergunningn voor huizen afgeleverd (het hoogste cijfer sinds juni 2010), waarvan 2.905 in Vlaanderen. In diezelfde maand waren er 2.630 vergunningen voor appartementen, waarvan 1.713 in Vlaanderen. Voor appartementen zit het aantal vergunningen opnieuw op het peil van juni 2010.

Enerzijds is er sprake van een normalisering na de kunstmatige terugval in de eerste maanden van 2011. Anderzijds werd er waarschijnlijk geanticipeerd op het mogelijke stopzetten of verlagen van de steun (tot 40 procent) voor energiebesparende maatregelen, ook in nieuwbouw. Met uitzondering voor dakisolatie werd die steun vrijwel volledig geschrapt.

De bouwsector is er zelf in elk geval niet gerust in.  De (federale) Confederatie Bouw meldde voor 2011 een groei van de bouw in België met 2,5 procent. Die groei was volledig op rekening van de eerste zes maanden van het jaar te schrijven. In de tweede helft van 2010 ging het al veel minder. Voor 2012 wordt uitgegaan van een krimp van 5 procent.  Die voorspelling is in sterke mate gebaseerd op de terugval van de bouwvergunningen met zo'n 20 procent.

De Vlaamse beroepsfederaties Vlaams Confederatie Bouw en Bouwunie uitten de voorbij dagen hun grote bezorgdheid over de gang van zaken. Het idee van een mogelijke verhoging van de BTW schrikt hen af. Op een woning van 250.000 euro betekent elk procentpunt extra btw een meerkostprijs voor de bouwer van 2.500 euro. Op een ogenbik dat een grote discussie loopt over de betaalbaarheid van het wonen, is dat een bedrag dat kan tellen.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud