Ophef bij de lilliputter van Brusselse beurs

Het beursgenoteerde Scheerders van Kerchove (SVK), producent van bouwmaterialen, haalt amper 44 miljoen euro omzet maar de raad van bestuur telt sinds vandaag 10 leden waaronder Jan peeters (die net vandaag opstapt als CFO van Fagron)

SVK is met een beurskapitalisatie van 28 miljoen euro  een van lilliputters van de Brusselse beurs. Het was al een kleine speler toen de beurs van Antwerpen, waar het eerst noteerde,  werd opgeslokt door de beurs van Brussel.

Het familiebedrijf, opgericht in 1905 en beursgenoteerd sinds 1928, kan niet bepaald een groeibedrijf worden genoemd. De omzet van de groep daalde vrij systematisch,  van 58 miljoen euro in 2007 naar 44 miljoen euro in 2015.

De nettowinst was vrij stevig tot voor de financiële crisis: 1,3 miljoen euro in 2006 en 2,2 miljoen euro in 2007. Sindsdien staat de rendabiliteit zwaar onder druk. De afdeling boekbinderij moest worden gesloten. De zware investering in een nieuwe gevelsteenfabriek, geopend in 2009, werd een fiasco. Ze is al gesloten en verplichtte het bedrijf een verlies van 3,06 miljoen euro door te slikken in 2013.

Financieel lijkt het ergste geleden. Er was in 2015 een nettowinst van 200.000 euro en operationele cashflow van 2,8 miljoen euro. De solvabiteitsgraad (67 procent) is hoog en de schuldgraad daalt. Er moet boekhoudkundig wel nog een en ander worden doorgeslikt door de stopzetting van de gevelsteenactiviteiten.

De aandeelhouders geloven er opnieuw in. De koers van het bijzonder illiquide aandeel steeg van 451 euro per aandeel vorige zomer naar 700 euro, goed voor een koers/winstverhouding van 45.

Bestuurder-directeur Walter Verhaert was het met een zeer actieve kleine aandeelhouder op de algemene vergadering eens dat zowel de omzet als de marges moeten stijgen. Hij kon  evenwel 'niets beloven'.

In de cementvezelplaten is er veel concurrentie. Een belangrijk deel van de winst werd gemaakt door het asbeststort (700.000 euro in 2015). Die kleiput zal snel binnen vijf  à zes jaar gevuld zijn. Er is nog een tweede kleiput. Die is voorlopig enkel vergund voor niet-gevaarlijk afval. Dat brengt maar 3 euro per ton op. Er wordt gehoopt dat die tweede put ook in aanmerking zal komen voor het opbergen van asbestafval (met een orbrengst van 60 à 70 euro per ton).

Sommige aandeelhouders mikken op een herbenuttiging van de site van maar liefst 100 à 130 ha. Er wordt ook gehoopt dat in de ontginningszone voor klei (waarvoor vandaag geen interesse  meer is in de regio) een KMO-zone effectief mogelijk wordt. 'Het is allemaal niet zo evident, laat staan voor morgen', benadrukt Verhaert.

Familiale aandeelhouders

Maar ook een aantal familale aandeelhouders (naar verluidt zijn er nu een hondertal afstammelingen van de stichters) vinden het tijd dat het het moment is om een tandje bij te steken. Maar liefst 88 procent van de aandelen waren op de algemene vergadering vertegenwoordigd.

SVK heeft geen benoemingscomité voor leden van de raad van bestuur. Takken van de families maakten gebruik van het recht dat iedereen met 3 procent van de aandelen heeft,  om een punt aan de agenda toe te voegen.

CFO Fagron

Daardoor moest er op de algemene vergadering worden gestemd over vijf kandidaten voor de raad van bestuur die werden voorgedragen in naam van een of meerdere takken van de families. Drie kandidaten kregen een meerderheid van de stemmen achter zich en zullen voortaan ook zetelen in de raad van bestuur: Jan  Peeters (49, CFO van Fagron) , Geert-Jan van Caluwaert (50, ondernemer) en Klara Storme (29, juriste) mogen voortaan deelnemen aan de raad van bestuur. Ze zorgen voor een opvallende verjonging in de raad van bestuur. Nicolaas De Schryver, die was voorgedragen ter vervanging van Jacques de Schryver, haalde het daarentegen niet.

Bestuurder-directeur Walter Verhaert wilde enkel kwijt dat een grotere raad van bestuur tegen de trend in het bedrijfsleven ingaat. Voorzitter Johan De Schryver gaf geen commentaar.

Omdat twee mandadaten afliepen zijn, zijn er voortaan 10 leden in de raad van bestuur. Ten laatste op de algemene vergadering van 2018 moet het quota voor vrouwen worden gehaald. Vandaag zijn Klara Storme en Nele Bockaert  de enige vrouwen in de raad van bestuur. Bij 10 leden moeten er dat minstens 4 zijn in 2018 voor een bedrijf als SVK.

Luc Vansteenkiste is een van de onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur.

Voor de vergoeding (1.100 euro per zitting) hoeven de bestuurders het alvast niet te doen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud