netto

Woningprijzen stijgen sterkst sinds 2007

De prijzen van nieuwbouwwoningen stegen vorig jaar meer dan die van bestaande woningen. ©BELGA

De prijzen van vergelijkbare woningen in België zijn in het vierde kwartaal van 2020 op jaarbasis met 5,7 procent gestegen. Dat is de sterkste stijging sinds het vierde kwartaal van 2007. In de buurlanden ligt de stijging nog hoger.

Elk kwartaal berekent Statbel, het Belgische statistiekbureau, de prijsevolutie vanuit de veronderstelling dat de kenmerken van het verkochte vastgoed onveranderd blijven. Het meet op die manier de zogenaamde vastgoedinflatie. In welke mate moet men meer betalen voor eenzelfde woning?

Reëel duurder

Het jaarlijkse inflatiecijfer van de vastgoedprijzen in België bedraagt 5,7 procent in het vierde kwartaal van 2020, tegenover 3,2 procent in het derde kwartaal. De gemiddelde vastgoedinflatie van de vier jongste kwartalen kwam uit op 4,2 procent. Dat bevestigt dat vastgoed relatief veel duurder wordt. De index van de consumptieprijzen steeg vorig jaar met slechts 0,74 procent. De koopkracht per inwoner nam toe met 0,3 procent.

Versnelling

De vastgoedinflatie is het voorbije kwartaal versneld. De index steeg tussen het derde en het vierde kwartaal met 2,2 procentpunten. De stijging in het vierde kwartaal is de sterkste toename in België sinds de lancering van deze geharmoniseerde Europese index in 2010.

Nieuwbouw

De inflatie ligt in het vierde kwartaal hoger bij nieuwe woningen (+7,4 procent) dan bij bestaande woningen (+5,2 procent). Nieuwbouw is goed voor een kwart van de totale markt. .

Geen verrassing

Bij de start van de lockdown een jaar geleden werd gevreesd voor een daling van de woningprijzen door de coronacrisis. Het tegendeel bleek waar.

De cijfers komen niet als een verrassing. Notaris.be rapporteerde begin dit jaar al over 2020 de sterkste stijging van de woningprijzen sinds de lancering van hun index in 2011: +5,7 procent voor huizen en +6,8 procent voor appartementen. De notarisbarometer werkt wel met de gemiddelde woningprijzen. De cijfers van de notarissen lopen voor op die van Statbel. Ook een analyse van de KU Leuven op basis van de cijfers van de residentiële makelaars van ERA meldde sterkere prijsstijgingen, ook voor vergelijkbare woningen.

Buurlanden

De vastgoedinflatie ligt in de buurlanden nog hoger. In het derde kwartaal (de cijfers voor het vierde kwartaal zijn op Europees niveau nog niet beschikbaar) staat tegenover de stijging met 3,2 procent op jaarbasis in België een toename met 8,3 procent in Nederland, 7,8 procent in Duitsland en 5,0 procent in Frankrijk. Voor de hele eurozone is sprake van een stijging met 4,9 procent. De vastgoedinflatie lag in de buurlanden ook in het tweede kwartaal hoger dan in België.

De geharmoniseerde Europese vastgoedindex werd na de financiële crisis ingevoerd in heel Europa om een beter beeld te krijgen op de Europese woningmarkt.

Corona

Bij de start van de lockdown een jaar geleden werd gevreesd voor een daling van de woningprijzen door de coronacrisis. Het tegendeel bleek waar. Er kwam een nooit geziene inhaalbeweging op gang. Het aanbod kon zich niet meteen aanpassen aan die sterk gestegen vraag en zette een opwaartse druk op de prijzen.

Door de steunmaatregelen bleef de koopkracht van veel Belgen tot nu toe zeer goed overeind. Sinds de lockdown is de Belg ook bereid meer in zijn woning te investeren. Huizen met een tuin en appartementen met een groot terras liggen beter in markt. Er is ook een grotere interesse van mensen die kopen om te verhuren.

Het tweejaarlijkse panel van De Tijd ging in de Vastgoedgids uit van een verdere beperkte stijging van de woningprijzen in de komende vijf jaar met gemiddeld 1 à 2 procent per jaar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud