Aedifica doet beter dan verwacht

Stefaan Gielens, de CEO van Aedifica ©Thomas Ost

De resultaten van Aedifica komen voor het boekjaar 2016-2017 uit boven de verwachtingen. Het brutodividend per aandeel wordt met 7 procent verhoogd tot 2,25 euro. En het jaar nadien wordt gemikt op 2,50 euro.

Aedifica kan over het voorbije boekjaar (eindigend juni 2017) sterke resultaten voorleggen. De specialist in zorgvastgoed realiseerde in het volledige boekjaar een courante winst per aandeel (EPRA-winst of cashontvangsten) van 3,15 euro per aandeel (+30 procent).

Dat is meer dan het bedrijf bij de kapitaalverhoging in maart had vooropgesteld (3,04 euro per aandeel). Het is ook beter dan de verwachtingen van de analisten. Degroof Petercam had gerekend op 3,10 euro per aandeel en Exane op 3,09 euro per aandeel.

Deze prestatie is des te opvallend vanwege de belangrijke kapitaalverhoging (219 miljoen euro) in maart die voor winstverwatering per aandeel zorgt.

Sterke punten

De bezettingsgraad bereikte met 98,7 procent een recordhoogte.

Geen enkele Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap (GVV) kan uitpakken met een hogere resterende gemiddelde looptijd van de huurcontracten (20 jaar). Nu opnieuw meer inflatie wordt verwacht is dat vanwege de automatische indexering van de huurprijzen een belangrijke troef.

Aedifica heeft ook de kost van zijn schulden verder kunnen verlagen van 2,9  procent naar 2,3 procent.

Portefeuille

Eind juni was Aedifica goed voor een vastgoedportefeuille van 1,5 miljard euro, een aangroei met 400 miljoen euro. Sinds de beursgang in 2006 groeide Aedifica met met 27 procent per jaar.

Na het het einde van het boekjaar heeft Aedifica niet stil gezeten. Sinds de kapitaalverhoging van maart heeft de groep al voor 371 miljoen euro aan engagementen aangekondigd, vooral in Duitsland en Nederland.

Vorige maand heeft Aedifica een superdeal van 200 miljoen euro gesloten in Duitsland. Alleen door al die engagementen groeit de portefeuille van Aedifica  op een termijn van twee à drie jaar naar 1,903 miljard euro.

Na vier jaar tijd internationale expansie zijn Duitsland en Nederland nu al goed voor een kwart van de portefeuille

Indien we rekening houden met het feit dat de verkoop van onze niet-kernactiviteiten (appartementen en hotels) zo'n 300 miljoen euro kan opleveren, kunnen we nog voor ruim 500 miljoen euro extra engagementen aangaan.
Stefaan Gielens
ceo Aedifica

Oorlogskas

Eind juni bedroeg de schuldgraad  slechts 40,8 procent.

'Indien we rekening houden met het feit dat de verkoop van onze niet-kernactiviteiten (appartementen en hotels) zo'n 300 miljoen euro kan opleveren, kunnen we nog voor ruim 500 miljoen euro extra engagementen aangaan', benadrukt Stefaan Gielens, de ceo van Aedifica. Een nieuwe kapitaalverhoging is dus niet meteen voor morgen.

Aedifica gaat steeds meer in de richting van een pure player in zorgvastgoed. Bij de beursgang in 2006 bestond slechts 18 procent van de totale portefeuille (150 miljoen euro) uit zorgvastgoed. Senior housing was op het einde van het boekjaar al goed voor 82 procent van de portefeuille.

Verwachtingen

Het wordt in het nieuwe boekjaar moeilijker om te groeien in België. Het private marktsegment is bij ons  al in sterke mate geconsolideerd en de prijzen die moeten worden betaald zijn hoger dan in Duitsland en Nederland. Toch sluit Stefaan Gielens niet uit dat dit boekjaar nog een eerste transactie kan worden gerealiseerd in de social profit of met een OCMW. In tegenstelling tot op de private markt moet de consolidatie daar nog beginnen.

De groei zal vooral moeten komen van Nederland en Duitsland. In die landen heeft Aedifica ook al overeenkomsten kunnen afsluiten met de non-profit.

Voor het nieuwe boekjaar verwacht Aedifica een stijging van de huurinkomsten van 79 miljoen euro naar 91 miljoen euro. Dat moet voldoende zijn om de courante winst per aandeel op peil te houden (3,15 euro per aandeel).

Het is de eerste keer dat Aedifica na een kapitaalverhoging vooraf belooft dat de winst  per aandeel  als gevolg van de stijging van het aantal aandelen door de kapitaalverhoging (van 15,3 naar 18,0 miljoen) niet zal dalen.

Over 2017-2018 stelt het bedrijf een hoger brutodividend van 2,50 euro (+11 procent). Dat is ondanks de verwachte stabilisatie van de winst per aandeel mogelijk omdat over het voorbije boekjaar maar 82 procent van de winst werd uitbetaald.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud