Advertentie

Alleen witte ridder kan Greiner nog helemaal weghouden bij Recticel

©SISKA VANDECASTEELE

De kans is klein dat Recticel een zogenaamde 'gifpil' goedgekeurd krijgt om de intrede in het kapitaal af te blokken van de Oostenrijkse speler Greiner. Alleen de komst van een witte ridder kan de zaak nog fundamenteel keren.

De holding Bois Sauvage - al jarenlang een referentieaandeelhouder van Recticel - heeft de schuimrubberfabrikant in een hoek geduwd door zijn belang van 27 procent te verkopen aan de Oostenrijkse concurrent Greiner. Die heeft het plan de overige aandelen via een overnamebod te verwerven voor 13,50 euro per stuk.

De essentie

  • Referentieaandeelhouder Bois Sauvage heeft Recticel in een hoek geduwd door zijn belang van 27 procent te verkopen aan de Oostenrijkse concurrent Greiner.
  • De kans dat de deal nog getorpedeerd wordt, is bijzonder klein.
  • Tegelijk lijkt het onwaarschijnlijk dat Greiner Recticel volledig kan overnemen met zijn bod van 13,5 euro.
  • Het resultaat zou zijn dat Greiner - deels een concurrent - minderheidsaandeelhouder wordt en in de raad van bestuur komt.

Wat is de reactie van Recticel?

De raad van bestuur van Recticel meldt dat het ‘kennis heeft genomen van de persmededelingen van Bois Sauvage en Greiner’.

Dat is een zeer neutrale reactie voor de situatie waarin Recticel is beland nadat Bois Sauvage - al sinds jaar en dag de referentieaandeelhouder met twee vertegenwoordigers in het bestuur - in het geheim zijn belang van 27 procent aan de Oostenrijkers heeft verkocht. 

Over de intentie van Greiner om een overnamebod op de andere aandelen te doen oordeelt de raad van bestuur nog niet. ‘We wensen bijkomende informatie om te kunnen oordelen in het belang van alle belanghebbenden’, klinkt het in een mededeling. Wat dat precies is, is niet duidelijk. Het kan bijvoorbeeld gaan over hoe Greiner mogelijke problemen met de Europese concurrentiewaakhond gaat aanpakken.

Er rijzen mogelijk problemen omdat er enige overlap is tussen de activiteiten en de regio's waar beide actief zijn: Greiner in Centraal- en Oost-Europa, en Recticel onder meer in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Kan de deal met Bois Sauvage nog getorpedeerd worden?

Die kans is bijna onbestaande. Een van de opschortende voorwaarden is dat een gifpil goedkeuring krijgt op de buitengewone aandeelhoudersvergadering. Als dat gebeurt, trekt Greiner zich terug. Een van de agendapunten op 25 mei (en in tweede zit op 22 juni) is een machtiging voor het management om met uitsluiting van de bestaande aandeelhouders tot 20 procent nieuwe aandelen uit te geven, om een 'strategische overname' mogelijk te maken.

Om die clausule goed te keuren, is een meerderheid van 75 procent nodig. Die clausule heeft geen kans op slagen, want Bois Sauvage - goed voor 27 procent van de aandelen - gaat niet instemmen en zijn eigen ruiten inslaan.

Heeft het overnamevoorstel van Greiner kans op slagen?

Weinig. Greiner mikt op een belang van minstens 50 procent plus 1 aandeel. Het bod van 13,50 euro per aandeel lijkt niet aantrekkelijk genoeg om veel aandeelhouders te overtuigen. Vorige week nog verhoogde het beurshuis ING het koersdoel van Recticel tot 18 euro, vooral dankzij de goede vooruitzichten voor de isolatietak van de groep.

'Het bod onderwaardeert de activiteiten van Recticel', merken de ING-analisten Maxime Stranart en Stijn Demeester op. 'Tegen de biedprijs zou Greiner 8,5 keer de verwachte ebitda (brutobedrijfswinst) over 2021 betalen', rekenen ze voor. Dat is minder dan de 10 keer de ebitda die Greiner voor Eurofoam betaalde, ondanks de hogere waardering die beleggers op de isolatietak van Recticel kleven.'

Of Greiner van plan is zijn voorstel te verbeteren, is onduidelijk. De komende dagen zullen daarover vermoedelijk de eerste gesprekken plaatsvinden tussen Greiner en het Recticel-bestuur. De beurskoers geeft aan dat investeerders er niet van uitgaan dat Greiner nog dieper in de zakken tast.

Wat als het overnamebod niet lukt en Greiner met een belang van 27 procent overblijft?

Dan zou een speciale situatie ontstaan waarbij Greiner - deels een concurrent - een minderheidsaandeelhouder wordt en zitjes in de raad van bestuur zal opeisen. Hoe werkbaar dat is, is de vraag. Zeker omdat Greiner Recticel al eens een pad in de korf heeft gezet door twee jaar geleden met het Ierse Kingspan samen te spannen om Recticel van de beurs te halen.

Greiner zou beslissingsrecht krijgen in de bestuursraad van Recticel, al zullen de vertegenwoordigers wegens belangenconflicten mogelijk wel in de gang gezet worden als bepaalde dossiers - zoals overnames - ter sprake komen. Tegelijkertijd kan Greiner met zijn belang op de aandeelhoudersvergaderingen een dominante stem krijgen en het bedrijf in een bepaalde richting duwen.

Kan Recticel nog ontsnappen aan Greiner?

Dat kan, maar dan moet de raad van bestuur op zoek naar een witte ridder die een hogere prijs biedt. Dat zou bij voorkeur een industriële partij zijn met een langetermijnplan voor Recticel. Als die dan de meerderheid van de aandelen verwerft, wordt Greiner met zijn minderheidsbelang in een hoekje geduwd met de boodschap dat het niet moet hopen ooit meer te kunnen verwerven dan 27 procent.

Al kan zo’n scenario ook leiden tot een biedstrijd waarin Greiner alsnog een hogere prijs betaalt en aan het langste eind trekt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud